Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zrušení akcí

2. 4. 2020

VŠECHNY AKCE PLÁNOVANÉ V ZÁKLADNÍ I MATEŘSKÉ ŠKOLE (KROMĚ ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ) JSOU PROZATÍM DO KONCE DUBNA ZRUŠENY. O DALŠÍM VÝVOJI BUDETE INFORMOVÁNI. SLEDUJTE NÁŠ WEB.

 

Info pro členy Spolku

2. 4. 2020

Vážení členové Spolku rodičů,

vzhledem k nemožnosti úhrady členského příspěvku 200 Kč osobně u třídních učitelů, Vás žádáme o bezhotovostní úhradu na bankovní spojení č. 2300717360/2010.

Předem děkujeme a přejeme Vám hodně zdraví.

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Vinařice

 

Zápis do I. ročníku

1. 4. 2020

Vážení rodiče,

veškeré informace týkající se zápisu

do I. třídy najdete přímo v rubrice

Zápis do 1. ročníku 2020/2021.

 

Info k zápisu

1. 4. 2020

zapis_poutac-page-001.jpg

 

Informace o způsobu vzdělávání

31. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

máme za sebou 14 dní uzavření školy. Věřte, že bychom byli nesmírně rádi, kdybychom mohli otevřít hlavní bránu a všechny přivítat v lavicích. Bohužel to zatím není možné a je všem jasné, že vzhledem k nastalé situaci a předpokládané době uzavření školy není možné, aby se žáci tak dlouhou dobu neučili. Zadávání učiva, ověřování znalostí, komunikace s vyučujícími probíhá různými domluvenými formami, které vyučující ladí každý týden.

1. Každá třídní učitelka I. stupně má se svojí třídou domluvené a již zajeté postupy, které jsou plně v jejich kompetencích. Tato část je pro žáky povinná.

2. Každá vyučující II. stupně má s žáky domluvené zadávání práce (přes emaily, online školu apod.), kterou mají vypracovat i s uvedením termínu a způsobu odevzdání. Zadaná práce je vyučujícími kontrolována a vybraná cvičení jsou i hodnocena. Tato část je pro žáky povinná.

3. Ověřování znalostí u žáků II. stupně probíhá formou testů prostřednictvím online školy. Tato část je pro žáky povinná.

4. Jako BONUS byly žákům zaslány různé výukové portály, které mohou při svém vzdělávání také využít.

5. Někteří učitelé rozšířili předchozí body o možnost video/audio přenosů se svými žáky přes různá prostředí, např. Discord, Zoom meeting apod.

Chceme znovu upozornit, že zasílány jsou jen věci týkající se základního učiva. Stále nevíme, kdy se žáci budou moci vrátit do školy. Nebojte se práci svěřit dětem. A že v ní budou mít chyby? Nevadí…samotný proces učení je daleko důležitější.

Oceňujeme, že se snažíte nastavit mladším dětem pravidla, na starší apelujete, aby převzali zodpovědnost za své vzdělání, stanovili si svůj denní režim a plnili co nejvíce zadaných úkolů a také zároveň v roli „učitelů“ pomáhali mladším sourozencům.

V této době je nutné zachovávat vzájemný respekt a úctu, držet při sobě, být k sobě slušní a uctiví.

Děkujeme, že jste s námi a věříme, že se všichni brzy ve zdraví sejdeme.

 

Zrušení ředitelského volna

31. 3. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci paní ředitelka Mgr. Bc. Radomila Krchová rozhodla, že ruší všechna dříve stanovená ředitelská volna. Školní rok bude ukončen v řádném termínu, tzn. v úterý 30. 6. 2020.

Za vedení školy Mgr. M. Lhotáková, zástupkyně ředitelky

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

23. 3. 2020

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

 

Vystavení žádosti o ošetřovné

20. 3. 2020

Vážení rodiče,

vláda schválila, že ošetřovné budou moci čerpat rodiče dětí mladších 13 let a po celou dobu uzavření ZŠ i MŠ. Žádost o ošetřovné budeme vydávat pod okny hospodářky školy (budova 1. stupně ZŠ, okno je označeno) v pondělí 23. a v úterý 24. 3. od 8:00 do 12:00. Pokud jste trávili jarní prázdniny v zahraničí či jste přišli do kontaktu s potenciálním přenašečem koronaviru, dodržujte karanténu a do školy nechoďte. V tomto případě nás kontaktujte mailem na skolavinarice@volny.cz, domluvíme se na dalším postupu.

Děkujeme za součinnost a pochopení v této nelehké situaci.

Vedení školy

 

Uzavření MŠ

17. 3. 2020

Dle rozhodnutí starosty obce Bc. Petra Suchého bude mateřská škola od středy 18. 3. 2020 až do odvolání UZAVŘENA.

V případě, že budete potřebovat vystavit žádost o ošetřovné, kontaktujte hospodářku školy paní Janu Peškovou na emailové adrese skolavinarice@volny.cz. Do emailu uveďte jméno dítěte a jeho rodné číslo. Potvrzení vám bude vydáno z okna kanceláře hospodářky školy (v budově 1. stupně ZŠ, okno označeno) ve středu 18. 3. 2020 a ve čtvrtek 19. 3. 2020 od 8:00 do 11:30 hodin.

 

Sdělení rodičům a žákům

17. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na současnou situaci ohledně koronaviru Vás žádáme o důsledné dodržování základních pravidel:

  • Nepodceňujte hygienu
  • Používejte ochranné prostředky
  • V karanténě buďte zodpovědní
  • Sledujte Váš zdravotní stav
  • Dodržujte vládní nařízení

Děkujeme Vám.