Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uzavření základních škol

13. 10. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Upozorňujeme, že podle platné legislativy je distanční vzdělávání pro žáky povinné a že je evidována i jejich přítomnost na on-line výuce. V případě, že se žáci ze zdravotních či jiných důvodů nemohou on-line výuky zúčastnit, je třeba je omluvit, neboť i v době distanční výuky platí Školní řád. Zákonní zástupci omlouvají absenci (pokud možno předem) třídnímu učiteli, v případě 2. stupně i konkrétnímu vyučujícímu.

 

Info k novému webu

11. 10. 2020

Vážení příznivci našich webových stránek,

vzhledem k tomu, že připravujeme nový školní web, který by měl být spuštěn do konce tohoto měsíce, vkládáme v současné době na stávající web pouze nejdůležitější aktuální informace. Na články a fotografie z akcí jednotlivých tříd i celé školy se můžete těšit na našich nových webových stránkách.

Děkujeme za trpělivost i pochopení.

Vedení školy

 

Informace pro rodiče

9. 10. 2020

Z nařízení vlády se od pondělí 12. 10. 2020 koná střídavá výuka pro žáky 2. stupně. MŠ a 1. stupně se daná opatření netýkají!!! V týdnu od 12. do 16. 10. 2020 probíhá prezenční výuka pro žáky 6. a 7. ročníku, distanční výuka pro žáky 8. a 9. ročníku. V následujícím týdnu se skupiny vystřídají. Výuka bude probíhat s drobnými úpravami dle rozvrhu. Veškeré informace dostanou žáci od třídních učitelů a aktuální úpravy budou také v systému škola online.

Upozorňujeme, že podle platné legislativy je distanční vzdělávání pro žáky povinné a že je evidována i jejich přítomnost na on-line výuce. V případě, že se žáci ze zdravotních důvodů nemohou on-line výuky zúčastnit, je třeba je omluvit, neboť i v době distanční výuky platí Školní řád. Zákonní zástupci omlouvají absenci (pokud možno předem) třídnímu učiteli, popřípadě i konkrétnímu vyučujícímu.

SADA OPATŘENÍ PRO ŠKOLY – od 12. do 23. října 2020

  • mateřské školy, základní školy (1. stupeň), školní družiny - stejný režim - jako doposud
  • základní školy (2. stupeň) - střídavá výuka po třídách (do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina tříd (třídy se nedělí), zbytek je vyučován distančně)
  • školní kluby - celostátně uzavřeno

MŠMT vyhlašuje 26. a 27. říjen jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října.

Děkujeme za součinnost

Vedení školy

 

ŠVP 9. 10. 2020

9. 10. 2020

Naše mise úspěšně končí, cíl byl splněn, poklad nalezen. Mapa je zaplněna, vše podstatné zakresleno. Měli jsme se moc hezky, počasí nám relativně přálo. Děkujeme všem za hezké zážitky.

9.10.2020.jpg

 

ŠVP 8. 10. 2020

8. 10. 2020

Zpráva byla rozkódována. Získali jsme potřebné indicie, které nás dovedou na tajné místo. Zde bychom měli rozluštit, co se ukrývá v samotném středu ROVINY MLÁDÍ. Pokud se nám to podaří, naše mise bude úspěšně ukončena.

P. S. Všichni průzkumníci se těší domů, jejich příjezd očekávejte 9. 10. 2020 ve 14,00.

img_20201008_141013---8.-10.-2020.jpg

 

ŠVP 7. 10. 2020

7. 10. 2020

V našem průzkumu se nacházíme v polovině. Oddíly úspěšně plní úkoly a označují svá území. Mapa se tedy začíná hezky vybarvovat. Závěr dnešního dne byl tajemný – měli jsme posbírat jednotlivé ústřižky zašifrované zprávy, kterou musíme rozluštit. Cesta k cíli a ukončení mise se pomalu blíží.

7.10.2020--max.-sirka-640-max.-vyska-480-.jpg

 

ŠVP 6. 10. 2020

6. 10. 2020

Probudili jsme se do sychravého rána, ale odpoledne se počasí umoudřilo a pršet přestalo. Mohli jsme tedy pokračovat v našem průzkumu. Před námi byl skutečně nelehký úkol – PRŮZKUMNICKÝ MARATON. Vrhli jsme se do plnění všech disciplín opravdu svědomitě. Všechny oddíly věří, že se jim povede získat hodně bodů a za dnešní den si zaberou značnou část území z ROVINY MLÁDÍ.

img_20201005_193415_1.jpg

 

ŠVP 5. 10. 2020

5. 10. 2020

Cesta proběhla bez problémů a v klidu jsme dorazili na místo našeho pobytu. Prostředí je zde velmi hezké a ubytování v chatičkách i na pokojích také. Po dobrém obědě a odpoledním klidu jsme se od instruktorů dověděli, co nás vlastně čeká. Prý jsme vůbec neodjeli na školu v přírodě, ale na speciální misi. Stávají se z nás průzkumníci, kteří mají důležité poslání 

5.10.-1.jpg

 

ŠVP

5. 10. 2020

Vážení rodiče, 

Vaše děti dorazily na školu v přírodě v pořádku. smiley

 

Karanténa 1. ročníku

30. 9. 2020

Dle pokynů KHS karanténa 1. třídy zatím do 4. 10. Jakmile budeme mít další pokyny, budeme Vás informovat. Obědy ve ŠJ jsou ve čtvrtek i pátek odhlášeny všem dětem.

Vedení školy