ZŠ a MŠ Vinařice

Listopad 2021

Listopad 2021

Na začátku listopadu jsme byli na poslední plavecké výuce, žáci dostali svá plavecká vysvědčení. Ve škole jsme měli krásné divadelní představení Ezopovy bajky.

Část měsíce jsme strávili doma na distanční výuce. Po návratu některých žáků do školy probíhala výuka tak, že část žáků se učila ve škole a druhá část byla připojena online. Všichni žáci zvládli tuto situaci bez problémů. V tomto měsíci jsme opakovali násobení a dělení, sčítání a odčítání do 100, řešili slovní úlohy. V českém jazyce se seznamujeme s vyjmenovanými slovy po B a L, v hodinách čtení máme čtenářské dílny. Děti si již připravují dárečky pro kamaráda, které si předají před vánočními prázdninami.

A velmi se všichni těšíme na Vánoce!

Datum vložení: 2. 12. 2021 21:24
Datum poslední aktualizace: 2. 12. 2021 21:27
Autor: Lenka Crhová