Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školka v přírodě

28. 5. 2017

Vážení rodiče, Vaše děti dojely na školku v přírodě v pořádku. O dění Vás budeme průběžně informovat, sledujte naše webové stránky.
Vedení školy

 

Kroužek Karate-do

28. 5. 2017

page1.jpg

 

Taneční kroužek

25. 5. 2017

page1.jpg

 

Dopravní soutěž

23. 5. 2017

Ve čtvrtek 18. 5. se vydala paní Holubová se dvěma družstvy na Dopravní soutěž do Kladna. Žáci museli prokázat znalosti v dopravní výchově i zdravovědě. Naše družstva statečně bojovala a obsadila krásné 7. a 9. místo. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

2--1-.jpg

page1_18.jpg

 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

23. 5. 2017

page1.jpg

 

Informace pro strávníky ŠJ ze ZŠ

19. 5. 2017

Přihlašovací údaje do systému objednávání obědů pro žáky ZŠ jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny paní Lamerové. Je možné si je vyzvednout do konce tohoto měsíce a to každý den kromě pátku mezi 8. - 14. hod nebo v den konzultací 30. 5. do 17 hod v kanceláři vedoucí školní jídelny. Upozorňujeme, že přihlašovací údaje budou  předány pouze do vlastních rukou zákonného zástupce žáka! 
 
Z důvodu postupného zajíždění a kontroly pojede systém v měsíci červnu paralelně, jak objednávání přes internet, tak zapisování do plachet ve školní jídelně. Pokud doma objednáte obědy přes internet, je třeba upozornit dítě, aby si stejné obědy zapsalo i do tabulky ve školní jídelně. Na malé děti, které chodí do ŠD, dohlédnou vychovatelky ŠD. Způsob placení obědů zůstává zatím ve stejném režimu, jak jste zvyklí.
 
Od následujícího školní roku, tzn. 2017/18 je třeba mít obědy zaplaceny dopředu, čili do posledního dne stávajícího měsíce musí být na obědovém účtu zajištěna potřebná suma peněz na období následujícího měsíce. V případě, že žák nebude mít na svém obědovém účtu peníze či nebude mít objednáno a přijde do jídelny na oběd, čip vyhodnotí situaci jako neoprávněný pokus o odebrání oběda a žák oběd nedostane. 
Pokud jde o způsob platby, rodiče budou moci platit inkasem jako doposud, což je nejlepší způsob, nebo příkazem z účtu, ale to pouze v případě, že budou přesně dodržovat veškeré náležitosti bankovního příkazu včetně variabilního symbolu a zprávy pro příjemce tak, aby platba byla ve výpisu snadno přiřaditelná a identifikovatelná. Pouze ve výjimečných případech bude moci rodič či cizí strávník po dohodě s vedoucí školní jídelny platit v hotovosti.
 
V případě, že by vaše přihlašovací údaje z jakýchkoliv důvodů nefungovaly a k systému se nešlo přihlásit, neprodleně kontaktujte vedoucí školní jídelny. 
 
K čipům zatím nemáme dostatek informací, jakmile se dozvíme více, budeme  vás opět informovat.
 
Vedení školy

 

Středočeský taneční pohár 2017

14. 5. 2017

12. 5. se konal 3. ročník taneční soutěže Středočeský taneční pohár. Naše škola se s výběrem tanečníků zúčastnila již po druhé. Letos s choreografií s názvem NNka - "Nikdo Neví". smiley  Za celým vystoupením se ukrývá celý rok práce, vymýšlení tématu, střih hudby, pravidelné tréninky a vlastní výroba soutěžního trička. NNka podala na závodní ploše skvělý výkon, tanec si užila a dala do něho vše. Porota ohodnotila výkon na 6. místo. Po vyhlášení za námi přišli naši soupeři i se svými trenéry a ohodnotili náš výkon jako skvělý. Ceníme si těchto slov a děkujeme za povzbuzení do další sezóny. smiley

Fotografie jsou k dispozici zde

 

Informace pro rodiče

23. 4. 2017

Informujeme rodiče, že ve Slaném se objevila vysoce nakažlivá žloutenka typu A, tzv. nemoc špinavých rukou. Podle hygieniků jde o začátek epidemie. Škola zajistí a zkontroluje, aby si všichni žáci myli ruce před jídlem a po použití toalety. Je třeba dbát na zvýšenou hygienu i mimo školu. Děkujeme.
Vedení školy

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku

19. 4. 2017

page1.jpg

 

Škola nanečisto

10. 4. 2017

Vážení rodiče,

kroužek „Škola nanečisto“ začíná 19. dubna 2017 od 15.30 hodin.

Děti si budu vždy vyzvedávat v 15.25 hodin ve vestibulu hlavního vchodu do školy. Po skončení kroužku, vždy v 16.15 hodin, čekejte, prosím, na děti u proskleného bočního vchodu do školy (vchod s postavičkami dětí).

Rozpis jednotlivých hodin:

19. 4. 2017 Povídání s pohádkou 

26. 4. 2017 Hrajeme si a počítáme 

3. 5. 2017 Hrajeme si a zpíváme  

17. 5. 2017 Vyrábíme z papíru

24. 5. 2017 Povídání o přírodě

31. 5. 2017 Poznávání barev

10. 5. 2017 Hrajeme si v tělocvičně

S sebou – bačkory, pastelky.

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne 31. 5. 2017 v 16.15 hodin po skončení poslední hodiny kroužku v 1. třídě.

Děkuji za spolupráci, Lenka Crhová