ZŠ a MŠ Vinařice

Duben 2020

Duben 2020

Duben je za námi a s ním první kompletní měsíc karantény. I když máme pořád strach, opatření pomalu odeznívají a objevují se první vlaštovky z ministerstva, které nám štěbetají další vývoj.

První stupeň se začne pomalu vracet do lavic. Začínají konzultační hodiny pro deváté ročníky, aby se ještě stihlo, co je třeba k úspěšnému složení přijímacích zkoušek. Co se ale týká nás v 8. třídě je blížící se pololetní hodnocení, už k němu máme propozice:

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

Dovolte mi, abych vás informovala o pravidlech hodnocení ve 2. pololetí tohoto školního roku.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude provedeno na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020 (dále jen Vyhláška), tedy takto:

hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází

a. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy,

b. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení během vzdělávání na dálku v jednotlivých předmětech

V průběžném hodnocení se učitelé zaměřují především na poskytování zpětné vazby žákům, zohledňují při zadáních a hodnoceních úkolů podmínky a problémy žáků, o kterých byli informováni žáky a jejich zákonnými zástupci či rodiči.

Pro hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí učitelé použijí

1. jednotlivá hodnocení získaná

 • z on-line testů
 • odevzdaných úkolů a prací
 • referátů
 • projektů
 • podkladů získaných sebehodnocením žáků
 • dalších hodnocených aktivit

2. souhrnné hodnocení „přístup k distanční výuce“, které zohlední organizaci výuky v daném předmětu, a to jak vahou, tak věcně a může se do něj zahrnout například:

 • snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, odevzdávání úkolů a výstupů
 • aktivita během samostudia
 • práce s doplňujícími a rozšiřujícími zdroji
 • četba související se zadanými úkoly
 • vzájemná podpora a spolupráce žáků i učitele
 • úroveň komunikace (například reakce na zpětnou vazbu od učitele)
 • v informatických předmětech zvládnutí technologií a práci v on-line prostředí,
 • apod.

Počet hodnocení podle bodu 1. není omezen zdola ani shora, v předmětu tělesná výchova nemusí být žádné.

Učitelé neprodleně zapracují nová pravidla do kritérií hodnocení v každém předmětu a seznámí s nimi žáky ve svých třídách a skupinách.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí

Žáci budou hodnoceni stupni 1-výborný až 5-nedostatečný nebo slovem nehodnocen(a).

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí za použití uvedených pravidel, bude se žákem a jeho zákonným zástupcem dohodnut náhradní termín hodnocení do konce srpna 2020.

Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou komisionální zkoušku nejpozději do konce září 2020. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

Přeji pokud možno pohodové dny. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na mne obrátit.

Mgr. Radomila Krchová, ředitelka školy

Datum vložení: 5. 5. 2020 12:57
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2020 12:58
Autor:

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9
1
10 11 12 13
14 15
1
16 17 18 19 20
21
1
22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Svátek a výročí

Svátek má Alois

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zvonění

800        -     845
900        -     945
1005       -   1050
 1100      -    1145 
1155      -   1240
1250      -   1335
1345     -   1430
1440      -   1525