ZŠ a MŠ Vinařice

Září 2019

Září 2019

Září 2019

Během měsíce září se z našich nových prvňáčků stali skuteční školáci. Na nové prostředí si zvykli velmi rychle a bez větších problémů.

Naučili jsme se spoustu říkanek, básniček a písniček, poznáváme první číslice, hlásky a písmena, dělíme slova na slabiky, rozeznáváme různé zvuky a tóny.

V posledních dnech měsíce září nás čekal branný den. Děti si zopakovaly, jak se chovat v mimořádných situacích, v případě nebezpečí požáru, zásady 1. pomoci, zásady bezpečného chování v přírodě a ve městě.

Datum vložení: 1. 10. 2019 11:29
Datum poslední aktualizace: 29. 9. 2020 11:30
Autor: