ZŠ a MŠ Vinařice

Pokyny pro rodiče a žáky 1. a 2. stupně - rotační výuka od 3. 5. 2021

Pokyny pro rodiče a žáky 1. a 2. stupně - rotační výuka od 3. 5. 2021 1

Od pondělí 3. 5. 2021 se po žácích 1. stupně vrací do škol také žáci 2. stupně. Díky tomu se mění výuka všem žákům školy. Žáci 1. i 2. stupně se budou učit rotační formou a za zpřísněných hygienických opatření.

Testování

antigenní testy
Návod na testování

Každý žák musí být otestován antigenním testem výtěrem z okraje nosu. Žáci 1. stupně budou testováni již jen 1x týdně vždy v pondělí. Žáci 2. stupně budou testováni 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Bez provedení testu nebude žák vpuštěn do školy. Test se provádí u 1. stupně dle již známých pokynů, u 2. stupně v tělocvičně školy (každá třída dostane pokyny od třídní učitelky) za instruktáže pedagogů, ale provádí si ho každý žák samostatně. Pokud žák v den testování do školy nepřijde, bude testován jiný den při příchodu do školy. Výsledek testu je znám do 15 minut.

Pravidelné testování se týká i všech zaměstnanců školy, pokud nebyli kompletně očkováni. Z testováni jsou vyloučeni zaměstnanci a žáci, kteří průkazně předloží (např. původní sms z hygieny nebo potvrzení od praktického lékaře), že před méně než 3 měsíci prodělali onemocnění Covid-19 (škola si ověří u KHS).

Žáci, kteří se testování nezúčastní, nemohou a nebudou vpuštěni do budovy školy a budou muset zůstat doma. Pro takové žáky není zavedena jiná forma výuky (např. online). Netestovaní žáci si musí doplnit učivo, jako kdyby byli nemocní a nepřítomni ve škole. Žáci, kteří nebudou docházet na prezenční výuku, budou do konce školního roku minimálně 2x přezkoušeni z učiva: Čj, M, cizí jazyk, D, Z, Fy, Př, Ch.

Hygienická opatření

Pokud žák, učitel nebo provozní pracovník školy bude vykazovat jakýkoliv příznak nemoci, třeba jen obyčejnou rýmu nebo kašel, nebude mu přístup do školy umožněn. Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenou zdravotnickou roušku, případně respirátor (kromě chvíle na oběd a svačinu). Všichni zaměstnanci musí mít respirátor. Při vstupu do budovy a několikrát během dne si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. Všechny učebny jsou pravidelně větrány a dezinfikovány. Žáci se po celou dobu nachází ve své třídě, nenavštěvují ostatní třídy a nemíchají se s ostatními spolužáky a to ani na obědě.

Kdo bude kdy ve škole

Třídy se střídají v prezenční a distanční výuce. Sudý týden mají žáci 4., 5., 6. a 7. ročníku prezenční výuku, ostatní žáci zůstávají doma na distanční výuce, ale učí se podle školního rozvrhu.

Lichý týden mají žáci 1., 2., 3., 8. a 9. ročníku prezenční výuku, ostatní žáci zůstávají doma na distanční výuce.

Distanční výuku na 1. stupni si organizují třídní učitelky, na 2. stupni bude v této době probíhat výuka dle rozvrhů a pokynů vyučujících. Hodiny Tv, Hv a Vv (na 2. st.) během distanční výuky nebudou probíhat vůbec (během těchto hodin budou mít žáci volno).

Tato rotace bude platit do konce školního roku pokud nevydá MŠMT jiné pokyny.

Výuka a rozvrh hodin

Žáci se nemíchají s jinými žáky. Toto opatření platí i ve školní družině a ve školní jídelně.

Od 3. 5. 2021 musely být v rozvrhu žáků 1. stupně provedeny drobné změny. Rozvrhy naleznete ve Škole Online. Tyto rozvrhy budou platné do konce školního roku. Během prezenční výuky platí běžný školní rozvrh hodin včetně odpoledního vyučování (pokud jej třída má). Na 2. stupni může dojít pouze k drobným změnám, např. hodiny Tv, ale počet hodin vždy zůstane dle Školy Online. Tyto změny žákům ohlásí třídní učitelé a uvidí je i v systému.

Školní jídelna

Žáci chodí na oběd se svými třídními učitelkami/učiteli v konkrétní čas, aby nedošlo k míchání se žáky jiné třídy. Nezapomeňte žákům obědy přihlásit a objednat na správné dny!

Školní družina

Školní družina funguje standardně od 6.30 do 16.30 hodin pro žáky 1. – 3. ročníku - platí zde stejná opatření jako při vyučování.

Datum vložení: 30. 4. 2021 12:15
Datum poslední aktualizace: 30. 4. 2021 12:17
Autor:

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
1
13
1
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2
1
3 4 5 6

Svátek a výročí

Svátek má Přemysl

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zvonění

800        -     845
900        -     945
1005       -   1050
 1100      -    1145 
1155      -   1240
1250      -   1335
1345     -   1430
1440      -   1525