ZŠ a MŠ Vinařice

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ OD 12. 4. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ OD 12. 4. 2021 1

AKTUALIZOVÁNO
Nastavená pravidla pro rotační výuku v ZŠ od 12. 4. 2021

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

1. STUPEŇ: Výuka bude probíhat v týdenních rotacích celých tříd

  • v týdnu od 12. 4. 2021 PREZENČNĚ - 1., 2., 3. ročník (týden od 19. 4. distančně)
  • následující týden od 19. 4. 2021 PREZENČNĚ – 4., 5.ročník (od 12. 4. distančně)

2. STUPEŇ: pokračuje distanční výuka

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE: pouze jedno dítě a jeden pedagogický pracovník (není potřeba AG testu)

Výuka plavání a zpěv – Ne

Tělesná výchova – Ne

Vycházka v rámci Tv - Ano

DRUŽINA: Pouze pro prezenčně vzdělávané žáky 1. – 3. ročníku za dodržení homogenity skupin stejných jako ve třídě. Ranní provoz v pondělí a čtvrtek (testovací dny): 6:30 – 7:15!!! V případě pozdějšího příchodu žák vyčká na testování třídy.

OCHRANA NOSU A ÚST u žáků ZŠ: chirurgická rouška, nanorouška, respirátor FFP2

TESTOVÁNÍ: Povinné neinvazivní testování pro ZŠ – antigenní testování 2x týdně, viz info níže.

STRAVOVÁNÍ: Přes aplikaci Strava.cz je potřeba přihlásit dítě k odběru stravy s ohledem na rotační výuku – zajišťuje zákonný zástupce. Pro distanční výuku pouze odběr do přinesených nádob (take-away) v době od 13:30 do 14:00.

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB: Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 12. 4. 2021

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování s negativním výsledkem.

Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu za účelem individuální konzultace.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

* Pokud se, žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

* Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

* Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Doporučujeme trénovat doma pomocí vatové tyčinky.

* V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Testování za přítomnosti zákonných zástupců bude probíhat ve vnějších prostorách školního pozemku (v případě velmi nepříznivého počasí 1. a 2. ročník v prostorách vestibulu u hlavního vchodu; 3. ročník v prostorách spojovací chodby mezi starou a novou budovou – boční prosklený vchod), v předem určených časech – informace rozešlou třídní učitelky.

* Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

* Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

* Testování žáků i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek vždy před první vyučovací hodinou či v jejím průběhu.

* Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

* Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

* V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny.

Průběh testování dodanými antigenními LEPU testy:

instruktážní video zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

1. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

2. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

* Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.

3. Po dokončení odběru otevírá vyhodnocovací kartu,

* vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),

* odstraňuje lepicí proužek,

* dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),

* otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.

4. Čas k vyhodnocení testu cca 15 minut.

5. Výsledek testu předloží k nahlédnutí pověřenému pracovníkovi školy, který výsledek zaznamená.

6. Použitý test vhodí do určené nádoby a pokračuje dle Přehledu návazných postupů (viz níže).

Přílohy

Přehled postupů

web_přehled_postupů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,41 MB

Leták pro rodiče k testování

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 545,39 kB
Datum vložení: 8. 4. 2021 13:34
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2021 12:23
Autor:

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Svátek a výročí

Svátek má Rudolf

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zvonění

800        -     845
900        -     945
1005       -   1050
 1100      -    1145 
1155      -   1240
1250      -   1335
1345     -   1430
1440      -   1525