Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.2 - 2013/2014

ZŠ a MŠ Vinařice. VI. ulice 165, 273 07

ZÁPIS  č. 2/ šk. rok 2013/2014

Schůze dne 24.10.2013

Přítomní:  Mgr. S. Hálová, Bc. R. Plochová, paní M.Luptáková, p.ředitel Kubát

Omluveni: p. Júnová, p. Žvachta, p. Feřtek

Jednání řídila:  Mgr. S. Hálová

Program schůze:   

1. Kontrola usnesení 

2. Kontrola  plnění ŠVP dle platné legislativy

3. Seznámení s Výroční zprávou a její následné schválení

Zpráva:                                                                                               

1. Úvodem paní Hálová přivítala přítomné, seznámila je s programem jednání a byla provedena kontrola usnesení z minulé schůze.

2. Členové byli seznámeni se způsobem zanesení úprav v ŠVP do časově temat.plánů jednotlivých předmětů.

3. Pan ředitel J. Kubát detailně seznámil přítomné s Výroční zprávou.

Usnesení:

Rada jednomyslně schválila předloženou Výroční zprávu. Omluvení členové ji schválí internetově.

Rada se sejde podle potřeby v 2. pololetí školního roku.

Zapsala Mgr. S. Hálová