Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.1 - 2013/2014

ZŠ a MŠ Vinařice. VI. ulice 165, 273 07

ZÁPIS  č. 1/ šk. rok 2013/2014

Schůze dne 28.8.2013

Přítomní:  Mgr. S. Hálová, Bc. R. Plochová, paní M.Luptáková, p.Júnová, p. Žvachta

Omluveni: p.Feřtek

Jednání řídila:  Mgr. S. Hálová

Program schůze:   

1. Představení nové členky  

2. Seznámení s aktualizací ŠVP dle platné legislativy

Zpráva:                                                                                                                                                       

1. Úvodem paní Hálová přivítala přítomné, seznámila je s programem jednání a byla provedena kontrola usnesení z minulé schůze. 

2. Novou členkou Rady z řad učitelů byla zvolena Bc. Radka Plochová.

3. Členové byli seznámení s úpravami ve ŠVP – zařazení dalšího ciziho jazyka (NJ), změna vzdělávacího obsahu oboru Matematika a její aplikace a v Cizím jazyce.

Usnesení: 

Rada se sejde v polovině října ke schválení Výroční zprávy a ke sledování uskutečňování změn v ŠVP.

Zapsala Mgr. S.Hálová