Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěr a shrnutí komplexního programu primární prevence - 2013

Program realizovalo vzdělávací zařízení akreditované a certifikované MŠMT

občanské sdružení ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTI

Program proběhl ve dnech 10. 1. – 7. 2. 2013 počtem 32 hodin přímé práce s třídními kolektivy 1. – 9. třídy.

Cílem programu bylo:

v    Působit na žáky v oblasti rizikového chování, zprostředkovat a přiblížit žákům nebezpečné situace, zaměřit se na prevenci návykových látek.

  • Dále otevřít diskuzi nad vlastní spokojeností, hledat možnosti změny, různé alternativy ke zlepšení atmosféry ve třídě.
  • Směřovat k podpoře schopnosti slušné formulace a akceptace názoru druhých a posílení pozitivních vztahů v třídním kolektivu.
  • Uvědomit si svou roli ve třídě, její přínos, ale i rizika
  • Posílit kohezi (soudržnost) třídy formou prožitkových aktivit

Forma programu

Program probíhal ve dvouhodinových blocích, kde v dané třídě byli vedle lektorky přítomni ještě třídní učitelé, což se ukázalo jako velmi pozitivní ukazatel práce. Žáci byli při zadaných úkolech aktivní, zapojovali se do diskuzí, akceptovali techniky zaměřené k danému tématu. Projevovali své názory, postřehy, snažili se zamyslet nad možnostmi jiných řešení problémů a reflektovali schopnosti a dovednosti svých spolužáků. Odnesli si zážitky společně prožitého úspěchu, odvahy přijmou zpětnou vazbu od spolužáků a sdělení vlastního názoru konkrétní osobě. Společně s pozitivními zážitky, ale také prožitek napětí, odlišnosti pohledů na situace a přijmutí přímého názoru „kritiky“své osoby ostatními a následnou vlastní reakci.

Závěr

Program splnil nejen zadané cíle, ale i pomohl třídním učitelům zpětnou vazbou třídy při nestandardních situacích, prožitkových a kolektivních technikách. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnou především pozitivní význam pro žáky a následně otevření další možných variant způsobů práce s jednotlivými třídami vedoucí ke zlepšení vztahů v třídních kolektivech.

 

                                               Mgr. Iveta Pízová