Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní preventivní strategie

10. 9. 2014
  • Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení. Je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
  • Je dokumentem zaměřeným zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti.
  • Vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu.
  • Jasně definuje dlouhodobé cíle.
  • Je naplánovaná tak, aby mohla být řádně uskutečňována.
  • Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí.

Celou prezentaci metodika prevence rizikového chování, paní učitelky Pízové, si můžete stáhnout zde.