Jdi na obsah Jdi na menu
 


Preventivní program „Zdravá třída aneb vztahy se nekupují“

V rámci toho, že naše škola získala dotační grant na oblast prevence, byla oslovena organizace „Prospe“, která bude realizovat program nazvaný „Zdravá třída aneb vztahy se nekupují“. Program bude realizován časově v průběhu celého školního roku 2015/16 ve třídách třetí a osmé.

Cílem programu bude posílení sociálních vazeb a zlepšení klimatu ve třídě. Dále ozdravení kolektivu po odchodu výrazných spolužáků, posílení postavení méně výrazných žáků. Zcitlivění žáků k vzájemným slovním projevům a vedení je k toleranci a respektování odlišností. Nastavení hranic bezpečného soužití a fungování třídního kolektivu. Podpora sounáležitosti třídy společnými pozitivními zážitky. Jde o rozvíjení takových dovedností jako je schopnost přiměřené sebeprezentace, schopnost efektivně komunikovat s druhými a rozvoj dalších dovedností, jež mohou dětem usnadnit fungování v kolektivu. 

Intervenční program bude složen ze šesti tříhodinových setkání, která budou realizována v rámci školní docházky a bude jim přítomna třídní učitelka. Vedeny budou vyškolenými lektory pro práci s třídním kolektivem a z dění na programu bude vyhotovena písemná zpráva. V návaznosti na program nabízejí lektoři žákům také možnost krátkých individuálních rozhovorů. S případnými dotazy je možno se obrátit na email primarka@centrum.cz

Na zajištění realizace Projektu „Zdravá škola aneb vztahy se nekupují“ jsme získali dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence v rámci Tematického zadání Podpora primární prevence, Oblast podpory neinvestiční.

Mgr. Iveta Pízová

preventista školy