Jdi na obsah Jdi na menu
 


Primární prevence

Příspěvky

Reflexe žáků 6. třídy na film „ Na hraně“

25. 11. 2015

Reflexe žáků 6. třídy na film „ Na hraně“ – film o manipulaci, nepochopení, beznaději a problémech ve vztazích.

1.jpg

Bylo to dobré, ale některé scény se mi nelíbily. Zajímavé, ale zažít bych to nechtěl. Už od začátku bylo vidět, že to nebylo o pravém kamarádství. Nakonec ta hlavní postava přišla skoro o vše. Ale proč se nikomu nesvěřila?                                                                      Matyáš

2.jpg

 

Reflexe na besedu "Já a moje JÁ I " 6. a 7. třídy

17. 10. 2015

Bylo to dobré, něco jsem se naučil. Mohl jsem se na cokoliv zeptat a vyjádřit svůj názor. Ta paní byla hodná a příjemná, dalo se jí naslouchat.           
Matyáš 6.tř.

Dozvěděl jsem se spoustu informací, ale na druhou stranu jsem se styděl. Dozvěděl jsem se i nějaké pomůcky, na konci jsem se styděl. Beseda si myslím, neodpovídala mému věku.
Jakub 6.tř.

Beseda se mi líbila a nejvíc mne zaujalo, jak nám paní povídala o lásce. Chtěl bych si to někdy zopakovat. 
Jan 7.tř.

Beseda byla pěkná, paní hezky vysvětlovala. Všemu jsem rozuměl, ale všechno jsem věděl, tak jsem se hlásil.
Josef 6.tř.

Beseda se mi moc líbila, protože jsme mohli říci svůj názor a ta paní byla hodná. Dozvěděla jsem se spoustu věcí. Spoustu věcí jsem věděla.
Gábina 7.tř.

Beseda byla pěkná, hodně věcí jsem věděl a také dozvěděl, mohlo by to být delší a podrobnější. Myslím, že na můj věk to bylo akorát. Bylo to i zábavné.
Ladislav 7.tř.

Líbilo se mi to, bylo to poučné a hlavně jsme se mohli na cokoliv zeptat.
Erik 6.tř.                                                                 

Beseda byla poučná a ta paní byla příjemná.
Eliška 6.tř.  

Beseda byla pěkná, paní se snažila být vstřícná, mohli jsme se jí cokoliv zeptat i v soukromí. Mluvila a chovala se slušně.
Jakub 6.tř.

Beseda se mi líbila, protože jsme mohli říci, co jsme chtěli. Bylo to zajímavý, paní byla hodná. Chtěl bych více takových besed.
Daniel 7.tř.

 

Reflexe žáků 4. třídy na preventivní program „Z housenky motýlem“

11. 10. 2015

Beseda se mi líbila, protože jsem se dozvěděla nové věci. A moc se mi líbil ten obrázek s tím motýlem a housenkou. Bylo to zajímavé, smála jsem se. Chtěla bych znovu.
Nátalie

Beseda byla dobrá, líbila se mi. Nejvíce se mi líbilo o růstu a vztahu s rodiči, bylo to poučné. Ale přesto někdy trapné, jako, že ses tam chvilkami styděl, ale jinak dobré.
Šimon

Beseda se mi líbila, protože jsem se dozvěděl spoustu věcí. Bylo to i vtipné. Cítil jsem se tam dobře. Paní učitelka byla hodná i vtipná. Smáli jsme se docela hodně. Paní učitelka se nás třeba ptala, jak často se myjeme, jak udržujeme hygienu.
Petr

Beseda se mi líbila. Byla docela vtipná a hodně jsem se toho dozvěděla. Spoustu věcí jsem nevěděla.  
Katka

Beseda se mi líbila, dozvěděla jsem se pár nových věcí. Paní byla zábavná, hodná a příjemná.
Katka

Bylo to skvělé, dost jsem si to užil, naučil jsem se hodně věcí, ale taky zapamatoval.
Jakub

Bylo to moc srandovní, hodně jsme se zasmáli a dozvěděl jsem se spoustu nových věcí. Dozvídali jsme se o růstu a svalech a mnoho dalších zajímavých věcech. 
Jaroslav

Beseda se mi líbila a dozvěděla jsem se hodně věcí a něco tam bylo směšné. Ta paní učitelka, co nám to povídala, byla hodná. Měla jsem se tam dobře.
Lada

 

Beseda "Z housenky motýlem"

5. 10. 2015

Reflexe žáků 5. třídy na besedu.

(Beseda byla zaměřená na období přechodu z dětství do dospívání, fyzické a psychické změny)

Beseda byla dost dobrá, alespoň jsem se něco naučil o pubertě. Měl jsem z toho dobrý pocit a líbilo se mi, jak ta paní o tom mluvila. Také jsme se smáli. Dozvěděl jsem se dost věcí, něco jsem nevěděl, něco jo. Prostě bylo to super. David

Beseda se mi líbila, protože jsem spoustu věcí nevěděla. Dalo mi to hodně. Eliška

Beseda pomohla hodně mně i dětem. Něco trochu jsem věděl, ale byla to velmi dobrá beseda.
Patrik

Bylo to hodně zajímavé, další rady do života. Věděl jsem tak půlku, něco ale ne, tak jsem se to dozvěděl.
Aleš

Bylo to dobré, líbilo se mi to. S rodiči se o tom nebavím, bojím se na to zeptat. Dozvěděl jsem se docela dost. 
Milan

Myslím si, že beseda pro mě byla dostačující, bylo super, že ten, kdo se styděl, tak se mohl na konci zeptat osobně. Bylo tam toho dost pro náš věk. Strašně velkou část z toho jsem věděla, ale i něco nového jsem se dozvěděla. Aneta

Beseda se mi líbila. Půlku z toho jsem věděla, půlku ne. Dozvěděla jsem se hodně nových věcí. Paní nám také řekla, že se zeptat můžeme rodičů a nemáme se stydět. 
Michaela

 

Preventivní program „Zdravá třída aneb vztahy se nekupují“

22. 9. 2015

V rámci toho, že naše škola získala dotační grant na oblast prevence, byla oslovena organizace „Prospe“, která bude realizovat program nazvaný „Zdravá třída aneb vztahy se nekupují“. Program bude realizován časově v průběhu celého školního roku 2015/16 ve třídách třetí a osmé.

Cílem programu bude posílení sociálních vazeb a zlepšení klimatu ve třídě. Dále ozdravení kolektivu po odchodu výrazných spolužáků, posílení postavení méně výrazných žáků. Zcitlivění žáků k vzájemným slovním projevům a vedení je k toleranci a respektování odlišností. Nastavení hranic bezpečného soužití a fungování třídního kolektivu. Podpora sounáležitosti třídy společnými pozitivními zážitky. Jde o rozvíjení takových dovedností jako je schopnost přiměřené sebeprezentace, schopnost efektivně komunikovat s druhými a rozvoj dalších dovedností, jež mohou dětem usnadnit fungování v kolektivu. 

Intervenční program bude složen ze šesti tříhodinových setkání, která budou realizována v rámci školní docházky a bude jim přítomna třídní učitelka. Vedeny budou vyškolenými lektory pro práci s třídním kolektivem a z dění na programu bude vyhotovena písemná zpráva. V návaznosti na program nabízejí lektoři žákům také možnost krátkých individuálních rozhovorů. S případnými dotazy je možno se obrátit na email primarka@centrum.cz

Na zajištění realizace Projektu „Zdravá škola aneb vztahy se nekupují“ jsme získali dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence v rámci Tematického zadání Podpora primární prevence, Oblast podpory neinvestiční.

Mgr. Iveta Pízová

preventista školy

 

Plán preventisty školy 2015/2016

22. 9. 2015

Plán preventisty školy na školní rok 2015/2016 je ke stažení kliknutím na tento odkaz.

 

Plán besed - prevence 2015/2016

22. 9. 2015

Od října 2015 začíná dotační intenzivní preventivní program ve 3. a 8. třídě vedený organizací Prospe.

Září

 • Policie – 1. třída
 • Bezpečně do školy, ze školy, bezpečně doma
 • Film - Na hraně – 1.st, film „Zkažená mládež“ – 2.st

Říjen 

 • 1. 10.  Program „Já a moje Já I.“  6.,7. třída -  8.00.
 • Program „ Z housenky jsem motýlem“ 4.,5. třída -  10.45.

 Listopad 

 • „Do vězení a zase zpátky“ – termín upřesněn

 Prosinec 

 • Film „Filadelfia“ – 1. 12. Světový den boje proti AIDS

 Leden 

 • Program „Zdravá třída aneb vztahy se nekupují“

 Únor 

 •  Program „Já a moje Já II.“ 8.,9. třída – 8.00

 Březen 

 • Film „Katka“ – problematika drog,  závislostí

 Květen 

 • Zdravý životní styl – plánovaná beseda 

Změny vyhrazeny, možnosti úprav a změn témat během roku

 

Dotace na program primární prevence

11. 8. 2015

Škola získala další dotaci, tentokrát na program primární prevence ve školním roce 2015/16. Dotaci schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje dle Programu 2015 pro poskytováni dotací ze středočeského Fondu vzděláváni, sportu, volného času a primárni prevence. Škola získala čásku cca 45 000 Kč. Děkujeme smiley

 

Metodik prevence

24. 3. 2015

Metodik prevence a speciální pedagog Mgr. Iveta Pízová

Kontakt:
pizovaprevence@seznam.cz
Konzultace pro rodiče a žáky každé pondělí v době od 13.00 do 14.30 hodin. Jiný čas konzultací je možný po předchozí dohodě. Paní učitelku Pízovou najdete v učebně 5. třídy.

Pomoc a podpora pro žáky a rodiče v oblasti: 

 • výchovných a vzdělávacích obtíží 
 • specifických poruch učení
 • pozitivního přístupu a budování zdravých návyků 
 • podpora v oblasti primární prevence
 • při řešení vztahových obtíží žáků v kolektivu

                                                                            

 

Výsledky průzkumu "Kyberšikana" 11/2014

31. 12. 2014