Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace školního roku

Příspěvky

Informace pro školní rok 2017/2018

1. 9. 2017

Celý dokument je ke stažení kliknutím na tento odkaz.informace-pro-zs---2017_2018-page-001.jpg

informace-pro-zs---2017_2018-page-002.jpg

 

Informace pro šk. rok 2016/2017

30. 8. 2016

page1.jpg

page2.jpg

 

Celý dokument je ke stažení kliknutím na tento odkaz.

 

(1173)Organizace prvních školních dnů

29. 8. 2016

1. 9. 2016 - čtvrtek    

  • všichni žáci - slavnostní zahájení nového školního roku před budovou školy, 8.00 – 9.00 hodin

2. 9. 2016 - pátek    

  • 1. třída         výuka 8.00 – 9.45 hodin
  • 2. – 5. třída    výuka 8.00 – 11.45 hodin – třídnické práce
  • 6. – 9. třída    výuka 8.00 – 12.40 hodin – třídnické práce

od 5. září 2016 - pondělí    

  • všichni - výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

od 6. září 2016 - úterý

  • všichni - běžná výuka dle rozvrhu

Školní družina v provozu od 2. září 2016 – podmínkou je odevzdaná řádně vyplněná přihláška z obou stran

Oběd ve školní jídelně od 2. září 2016 - podmínkou je odevzdaná řádně vyplněná přihláška. Do středy 7. 9. 2016 pouze jeden chod. Od 8. 9. 2016 již výběr ze dvou jídel.

 

Informace pro školní rok 2015/2016

3. 9. 2015

Kontakty 

- ředitelna - 736 752 158, 312 274 546, 
- hospodářka – 312 274 546, 736 752 159,
- sborovna - 733 738 883, 
- školní jídelna - 733 738 884, 312 274 554, 
- mateřská škola – 733 738 885, 312 274 554
email: skolavinarice@volny.cz,
www.skolavinarice.cz

Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. 9. 2015 a končí ve čtvrtek 30. 6. 2016. Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2016.

Prázdniny 

- podzimní prázdniny - 29. 10. 2015 - 30. 10. 2015
- vánoční prázdniny - 23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
- pololetní prázdniny - 29. 1. 2016
- jarní prázdniny – 8. 2. 2016 – 14. 2. 2016
- velikonoční prázdniny - 24. 3. – 25. 3. 2016
- hlavní prázdniny – 1. 7. 2016 – 31. 8. 2016
Ředitelské volno – z provozních důvodů 16. 11. 2015 a 21. 12. 2015 – 22. 12. 2015

Termíny třídních schůzek – vždy v úterý – 15. 9. 2015, 24. 11. 2015 a 19. 4. 2016. 1. – 5. třída od 16.00 hodin, 6. – 9. třída od 16.30 hodin.

Termíny konzultací - vždy v úterý od 16.30 hodin – 5. 1. 2016, 31. 5. 2016

Výchovný poradce - Mgr. Věra Katič, konzultace pro rodiče a žáky – každé pondělí v době 14.00 - 15.30 hodin. Jiný čas konzultací je možný po předchozí dohodě, učebna 3. třídy.

Preventista - Mgr. Iveta Pízová, čas pro rodiče a žáky – každé pondělí v době 13.00 – 14.30 hodin. Jiný čas konzultací je možný po předchozí dohodě, učebna 5. třídy.

Celoškolní projekty pro školní rok 2015/2016 opět připravujeme. Více se žáci dozvědí od svých třídních učitelů. Vybíráme 500,- Kč na pololetí a na žáka.

Omlouvání absence žáka je nutné provést zákonným zástupcem do 48 hodin. Pokud se tak nestane jakoukoli formou – osobně, telefonicky, mailem – dítě má automaticky neomluvené hodiny. Pokud rodič omlouvá prokazatelné záškoláctví, jedná v rozporu se zákonem. Neomluvené hodiny řeší:

- do 10 neomluvených hodin metodik prevence
- od 10 do 25 neomluvených hodin hlásí metodik prevence Policii ČR a sociální úřad
- nad 25 neomluvených hodin se jedná o přestupek dle § 31 a řeší přestupková komise příslušného úřadu

Vybavení na hodiny tělesné výchovy – 1 x sportovní obuv se světlou podrážkou do tělocvičny, tričko s krátkým rukávem, krátké sportovní kalhoty nebo šortky, dlouhé sportovní kalhoty, mikina – vše označené jménem žáka a uložené v batohu či tašce.

Sběr papíru – proběhne v září 2015, v lednu 2016, v březnu 2016, v červnu 2016. Kontejner na sběr papíru bude přistaven na dvoře školy, u vchodu do Obecní knihovny Vinařice. Opět budou třídy i jednotlivci soutěžit o nejvíce odevzdaného sběru a nejlepší sběrači budou, jako pokaždé odměněni. Výtěžek za sběr papíru bude použit na pomůcky pro aktivní trávení volného času žáků ve škole.

Sběr pomerančové a citronové kůry – budeme sbírat suchou kůru, bez dužin – více informací dostanete od třídních učitelek.

Je nutné doplatit příspěvek na pomůcky pro školní rok 2015/2016, a to nejpozději do 15. září 2015 – toto platí pouze pro ty žáky, kteří nemají ještě uhrazeno. Pokud nebude příspěvek řádně uhrazen, není možné poskytnout pomůcky pro výuku!

Školní družina

- vzhledem k navýšení kapacity do ŠD mohou docházet žáci 1. - 4. třídy, kteří jsou řádně přihlášeni a při vyúčtování stravného ve ŠJ uhradí měsíční poplatek ve výši 100,- Kč.
- provoz ŠD probíhá ve dvou odděleních každý pracovní den kromě prázdnin v době 6.30 – 16.30 hodin

Školní klub

- činnosti zájmových kroužků ŠD a školního klubu se může účastnit každý žák 1. - 9. třídy (vybraných kroužků i děti MŠ), který se řádně přihlásil (přihláška + poplatek stanovený vždy na pololetí)
- k zjištění zájmu je nutné odevzdat předběžnou přihlášku do 18. 9. 2015 (p. Juklíčkové nebo třídnímu učiteli)
- podle zjištěného zájmu budou žáci informováni, které kroužky zahájí svoji činnost. Kroužky budou otevřeny, pokud bude na kroužek přihlášeno alespoň 10 žáků (ve výjimečných případech 8 žáků).
- závaznou přihlášku + poplatek za kroužek je nutné uhradit p. Juklíčkové (Po-Pá v době 7.00 – 8.00 hod., před zahájením činnosti kroužků) do 30. 9. 2015.
- činnost všech kroužků školního klubu bude zahájena v pondělí 5. října 2015

Připomínáme nutnost odevzdat řádně vyplněné přihlášky, a to:

* do školní družiny

* ke stravování ve školní jídelně

vše nejpozději do 3. 9. 2015, jinak žáci nemohou chodit na obědy ani do školní družiny.

 

Organizace prvních školních dnů

11. 8. 2015

1. 9. 2015 - úterý     všichni žáci     výuka 8.00 – 9.00 hodin

2. 9. 2015 - středa    1. třída           výuka 8.00 – 9.45 hodin
                               2. – 5. třída      výuka 8.00 – 11.45 hodin – třídnické práce
                               6. – 9. třída      výuka 8.00 – 12.40 hodin – třídnické práce

3. 9. 2015 - čtvrtek   1. třída           výuka 8.00 – 10.50 hodin
                               2. – 5. třída      výuka 8.00 – 11.45 hodin – třídnické práce
                               6. – 9. třída      výuka 8.00 – 12.40 hodin – třídnické práce

4. 9. 2015 - pátek     1. třída          výuka 8.00 - 11.45 hodin
                              2. – 6. třída      výuka 8.00 - 11.45 hodin
                              7. – 9. třída      exkurze Senát ČR v Praze

od pondělí 7. 9. 2015   1. – 9. třída    výuka dle rozvrhu včetně odpoledního
        vyučování

•    školní družina v provozu od 2. září 2015 – podmínkou je odevzdaná řádně vyplněná přihláška

•    oběd ve školní jídelně od 2. září 2015 - podmínkou je odevzdaná řádně vyplněná přihláška