Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace školního roku

Příspěvky

Informace pro školní rok 2018/2019

31. 8. 2018

informace-pro-zs---2018_2019-page-001.jpg

informace-pro-zs---2018_2019-page-002.jpg

 

Organizace školní roku 2018/2019

31. 8. 2018

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

 Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Kladno v termínu od pondělí 4. března 2019 do neděle 10. března 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Informace pro školní rok 2017/2018

1. 9. 2017

Celý dokument je ke stažení kliknutím na tento odkaz.informace-pro-zs---2017_2018-page-001.jpg

informace-pro-zs---2017_2018-page-002.jpg

 

Informace pro šk. rok 2016/2017

30. 8. 2016

page1.jpg

page2.jpg

 

Celý dokument je ke stažení kliknutím na tento odkaz.

 

(1173)Organizace prvních školních dnů

29. 8. 2016

1. 9. 2016 - čtvrtek    

  • všichni žáci - slavnostní zahájení nového školního roku před budovou školy, 8.00 – 9.00 hodin

2. 9. 2016 - pátek    

  • 1. třída         výuka 8.00 – 9.45 hodin
  • 2. – 5. třída    výuka 8.00 – 11.45 hodin – třídnické práce
  • 6. – 9. třída    výuka 8.00 – 12.40 hodin – třídnické práce

od 5. září 2016 - pondělí    

  • všichni - výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

od 6. září 2016 - úterý

  • všichni - běžná výuka dle rozvrhu

Školní družina v provozu od 2. září 2016 – podmínkou je odevzdaná řádně vyplněná přihláška z obou stran

Oběd ve školní jídelně od 2. září 2016 - podmínkou je odevzdaná řádně vyplněná přihláška. Do středy 7. 9. 2016 pouze jeden chod. Od 8. 9. 2016 již výběr ze dvou jídel.

 

Informace pro školní rok 2015/2016

3. 9. 2015

Kontakty 

- ředitelna - 736 752 158, 312 274 546, 
- hospodářka – 312 274 546, 736 752 159,
- sborovna - 733 738 883, 
- školní jídelna - 733 738 884, 312 274 554, 
- mateřská škola – 733 738 885, 312 274 554
email: skolavinarice@volny.cz,
www.skolavinarice.cz

Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. 9. 2015 a končí ve čtvrtek 30. 6. 2016. Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2016.

Prázdniny 

- podzimní prázdniny - 29. 10. 2015 - 30. 10. 2015
- vánoční prázdniny - 23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
- pololetní prázdniny - 29. 1. 2016
- jarní prázdniny – 8. 2. 2016 – 14. 2. 2016
- velikonoční prázdniny - 24. 3. – 25. 3. 2016
- hlavní prázdniny – 1. 7. 2016 – 31. 8. 2016
Ředitelské volno – z provozních důvodů 16. 11. 2015 a 21. 12. 2015 – 22. 12. 2015

Termíny třídních schůzek – vždy v úterý – 15. 9. 2015, 24. 11. 2015 a 19. 4. 2016. 1. – 5. třída od 16.00 hodin, 6. – 9. třída od 16.30 hodin.

Termíny konzultací - vždy v úterý od 16.30 hodin – 5. 1. 2016, 31. 5. 2016

Výchovný poradce - Mgr. Věra Katič, konzultace pro rodiče a žáky – každé pondělí v době 14.00 - 15.30 hodin. Jiný čas konzultací je možný po předchozí dohodě, učebna 3. třídy.

Preventista - Mgr. Iveta Pízová, čas pro rodiče a žáky – každé pondělí v době 13.00 – 14.30 hodin. Jiný čas konzultací je možný po předchozí dohodě, učebna 5. třídy.

Celoškolní projekty pro školní rok 2015/2016 opět připravujeme. Více se žáci dozvědí od svých třídních učitelů. Vybíráme 500,- Kč na pololetí a na žáka.

Omlouvání absence žáka je nutné provést zákonným zástupcem do 48 hodin. Pokud se tak nestane jakoukoli formou – osobně, telefonicky, mailem – dítě má automaticky neomluvené hodiny. Pokud rodič omlouvá prokazatelné záškoláctví, jedná v rozporu se zákonem. Neomluvené hodiny řeší:

- do 10 neomluvených hodin metodik prevence
- od 10 do 25 neomluvených hodin hlásí metodik prevence Policii ČR a sociální úřad
- nad 25 neomluvených hodin se jedná o přestupek dle § 31 a řeší přestupková komise příslušného úřadu

Vybavení na hodiny tělesné výchovy – 1 x sportovní obuv se světlou podrážkou do tělocvičny, tričko s krátkým rukávem, krátké sportovní kalhoty nebo šortky, dlouhé sportovní kalhoty, mikina – vše označené jménem žáka a uložené v batohu či tašce.

Sběr papíru – proběhne v září 2015, v lednu 2016, v březnu 2016, v červnu 2016. Kontejner na sběr papíru bude přistaven na dvoře školy, u vchodu do Obecní knihovny Vinařice. Opět budou třídy i jednotlivci soutěžit o nejvíce odevzdaného sběru a nejlepší sběrači budou, jako pokaždé odměněni. Výtěžek za sběr papíru bude použit na pomůcky pro aktivní trávení volného času žáků ve škole.

Sběr pomerančové a citronové kůry – budeme sbírat suchou kůru, bez dužin – více informací dostanete od třídních učitelek.

Je nutné doplatit příspěvek na pomůcky pro školní rok 2015/2016, a to nejpozději do 15. září 2015 – toto platí pouze pro ty žáky, kteří nemají ještě uhrazeno. Pokud nebude příspěvek řádně uhrazen, není možné poskytnout pomůcky pro výuku!

Školní družina

- vzhledem k navýšení kapacity do ŠD mohou docházet žáci 1. - 4. třídy, kteří jsou řádně přihlášeni a při vyúčtování stravného ve ŠJ uhradí měsíční poplatek ve výši 100,- Kč.
- provoz ŠD probíhá ve dvou odděleních každý pracovní den kromě prázdnin v době 6.30 – 16.30 hodin

Školní klub

- činnosti zájmových kroužků ŠD a školního klubu se může účastnit každý žák 1. - 9. třídy (vybraných kroužků i děti MŠ), který se řádně přihlásil (přihláška + poplatek stanovený vždy na pololetí)
- k zjištění zájmu je nutné odevzdat předběžnou přihlášku do 18. 9. 2015 (p. Juklíčkové nebo třídnímu učiteli)
- podle zjištěného zájmu budou žáci informováni, které kroužky zahájí svoji činnost. Kroužky budou otevřeny, pokud bude na kroužek přihlášeno alespoň 10 žáků (ve výjimečných případech 8 žáků).
- závaznou přihlášku + poplatek za kroužek je nutné uhradit p. Juklíčkové (Po-Pá v době 7.00 – 8.00 hod., před zahájením činnosti kroužků) do 30. 9. 2015.
- činnost všech kroužků školního klubu bude zahájena v pondělí 5. října 2015

Připomínáme nutnost odevzdat řádně vyplněné přihlášky, a to:

* do školní družiny

* ke stravování ve školní jídelně

vše nejpozději do 3. 9. 2015, jinak žáci nemohou chodit na obědy ani do školní družiny.

 

Organizace prvních školních dnů

11. 8. 2015

1. 9. 2015 - úterý     všichni žáci     výuka 8.00 – 9.00 hodin

2. 9. 2015 - středa    1. třída           výuka 8.00 – 9.45 hodin
                               2. – 5. třída      výuka 8.00 – 11.45 hodin – třídnické práce
                               6. – 9. třída      výuka 8.00 – 12.40 hodin – třídnické práce

3. 9. 2015 - čtvrtek   1. třída           výuka 8.00 – 10.50 hodin
                               2. – 5. třída      výuka 8.00 – 11.45 hodin – třídnické práce
                               6. – 9. třída      výuka 8.00 – 12.40 hodin – třídnické práce

4. 9. 2015 - pátek     1. třída          výuka 8.00 - 11.45 hodin
                              2. – 6. třída      výuka 8.00 - 11.45 hodin
                              7. – 9. třída      exkurze Senát ČR v Praze

od pondělí 7. 9. 2015   1. – 9. třída    výuka dle rozvrhu včetně odpoledního
        vyučování

•    školní družina v provozu od 2. září 2015 – podmínkou je odevzdaná řádně vyplněná přihláška

•    oběd ve školní jídelně od 2. září 2015 - podmínkou je odevzdaná řádně vyplněná přihláška