Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trocha historie naší školy v datech

poč. 19. stol. - vyučoval děti krejčí Procházka

od r. 1824 - v č. p. 24 pak v č. p. 13 vyučoval kladenský občan Vyskočil (sv. “kantůrek“) bez úředního povolení, r. 1827 byla tato “privátní“ škola zakázána.

1840 - postavena v Pcherách farní dvoutřídní škola (pro Pchery, Humny, Hnidousy, Jemníky, Saky, Třebichovice a Vinařice).

1884 - postavena druhá budova školy v Pcherách

1899 - pcherecké školy měly po osmi přeplněných třídách

11. 11. 1899 - zastupitelstvo obce Vinařic podalo žádost o odškolnění z Pcher a o povolení samostatné školy ve Vinařicích – povolenu v únoru 1902. Zatímním řídícím učitelem byl p. Antonín Přistoupil.                                

18. 4. 1900 - v hostinci pana Housky (dnes tu stojí samoobsluha Limberk) byl přepažen sál na dvě 2 třídy. 1. třídu učil  p. Antonín Přistoupil z Pcher, ve 2. třídě kandidátka učitelství pí. Ludmila Wittmayerová

18. 2. 1901- otevřena na statku p. Karla Landy č. p. 278 na místě bývalého rodného domku Ferdinanda Velce 3. třída s výpomocným učitelem Václavem Jiránkem.

březen 1902 - byla ustavena místní školní rada v čele s p. Josefem Nejedlým, byla vyhlédnuta parcela č. p. 55 “ve dřínkách “, Ing. Karel Neumann ze Slaného vypracoval plány.

25. 5. 1902 - položen slavnostně základní kámen (vpravo od vchodu s letopočtem 1902).

21. 10. 1902 – za 5 měsíců byla dokončena budova s plným vybavením, stavbu provedl stavitel Josef Ulmann z Libušína

25. 10. 1902 – byla provedena kolaudace

6. 11. 1902 - slavnostní vysvěcení školy. Z důvodu blízkosti prachárny dolu Mayrau se nezačalo učit hned, ale až po přemístění prachárny.

1. 4. 1903 - byl jmenován p. Antonín Přistoupil definitivním řídícím učitelem

15. 4. 1903 – bylo zahájeno vyučování ve 3 třídách s 262 žáky

1. 9. 1903 – je otevřena 4. třída

1. 9. 1904 – je otevřena 5. třída – škola má celkem 335 žáků

1906 - jsou instalovány hodiny

březen 1909 – je rozhodnuto přistavět tělocvičnu, nad ní třídu, kabinet a úřadovnu, zadáno staviteli Josefu Ulmannovi

červen 1910 - dokončena přístavba

5. července 1910 - přístavba slavnostně otevřena

od 1. 9. 1910 – využívá se již celé budovy, byl vykoupen park před školou

4. 11. 1946 - zavedeno ústřední topení na tuhá paliva, zřízena pobočka hnidousské měšťanské školy chlapecké ve Vinařicích

červen 1947 - postaveny domy č. p. 492,493,494 – 2 byty pro učitele a 1 byt pro školníka, uvolnily se prostory po služebních bytech ve školní budově.

1. 9. 1949 - škola byla osamostatněna, v budově byly dvě školy - národní (6-10 let) a střední (11-15 let).

1. 9. 1953 - vznikla tzv. jednotná škola

červenec 1953 - začala stavba jídelny (dnes zámečnictví NapaF),

16. února 1954 – Jídelna již vyvařuje pro 130 strávníků, během prázdnin byla přistavěna šatna, skladiště, sklep, přívod vody a kanalizace

od r. 1960 - využívány prostory bývalé továrny jako učebny pro nižší třídy a družinu (dnes dům peč. služby)

prázdniny 1967 - postaveny patrové šatny v hlavní budově

1973 – 1974 - postaven pavilon s 5 učebnami, ředitelnou, kabinety, provedena rekonstrukce ústředního topení na LTO včetně připojení MŠ a průchodu mezi oběma budovami

1975 - rekonstrukce topení – vybudována kotelna na půdě, vše v provozu od roku 1976

1983 - opravena fasáda budovy

srpen 1995 - oprava   hodinového stroje

1996 - položena nová střecha na staré části budovy