Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hospodaření školy

Příspěvky

Něco málo o hospodaření školy za rok 2015

20. 3. 2016

V roce 2015 nám byla zřizovatelem, Obcí Vinařice, přidělena dotace ve výši 2.400.000,- Kč, kterou jsme využili ve výši 2.262.526,10 Kč. Vznikl zlepšený hospodářský výsledek ve výši 137.473,90 Kč, požádali jsme zřizovatele o převedení hospodářského výsledku ve výši 107.473,90 Kč do rezervního fondu a 30.000,- do fondu odměn. Částka 107.473,90 Kč bude po dohodě se starostou obce použita na opravu oplocení areálu školy.

Z rezervního fondu jsme vybudovali doskočiště s rozběhovou dráhou na výuku tělesné výchovy.

Z dotace od zřizovatele byly finanční prostředky použity především na další výměny oken ve staré budově školy (ve sborovně, kabinetu přírodopisu, školní družině) a k úpravám tříd po výměně oken (malování, opravy havarijního stavu odpadů).

Současně jsme zrekonstruovali a vybudovali nové oddělení školní družiny v budově na školním dvoře, kde je i Obecní knihovna.

Vzhledem k havarijnímu stavu elektřiny v učebně výpočetní techniky proběhla generální oprava elektřiny a rozvodů internetu tak, aby instalace odpovídala současným normám.

Nakoupili jsme lavice a židle do 6. třídy, nábytek do 4. a 3. třídy, stoly do počítačové učebny, televizi do školní družiny, pohovky do kanceláře ředitelky školy, venkovní vitrínu do MŠ, pracovní nerezový stůl do ŠJ a spoustu dalších, pro provoz školy nezbytných, věcí.

Dary – v roce 2015 jsme přijali finanční dar od Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Vinařice ve výši 37.241,- Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu nákladů na doskočiště a na nábytek do 3. a 4. třídy. Plně uhrazeny byly skákací pytle do MŠ, polštářky a boxy na hračky do nového oddělení ŠD, sedací pytle a polštáře do relaxační místnosti.

Děkujeme všem za spolupráci a podporu činnosti školy – především zřizovateli školy Obci Vinařice a Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Vinařice, dále také SK Vinařice, SDH Vinařice, občanům, rodičům, pedagogům, provozním zaměstnancům i žákům školy a dětem ze školky.