Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o způsobu vzdělávání

31. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

máme za sebou 14 dní uzavření školy. Věřte, že bychom byli nesmírně rádi, kdybychom mohli otevřít hlavní bránu a všechny přivítat v lavicích. Bohužel to zatím není možné a je všem jasné, že vzhledem k nastalé situaci a předpokládané době uzavření školy není možné, aby se žáci tak dlouhou dobu neučili. Zadávání učiva, ověřování znalostí, komunikace s vyučujícími probíhá různými domluvenými formami, které vyučující ladí každý týden.

1. Každá třídní učitelka I. stupně má se svojí třídou domluvené a již zajeté postupy, které jsou plně v jejich kompetencích. Tato část je pro žáky povinná.

2. Každá vyučující II. stupně má s žáky domluvené zadávání práce (přes emaily, online školu apod.), kterou mají vypracovat i s uvedením termínu a způsobu odevzdání. Zadaná práce je vyučujícími kontrolována a vybraná cvičení jsou i hodnocena. Tato část je pro žáky povinná.

3. Ověřování znalostí u žáků II. stupně probíhá formou testů prostřednictvím online školy. Tato část je pro žáky povinná.

4. Jako BONUS byly žákům zaslány různé výukové portály, které mohou při svém vzdělávání také využít.

5. Někteří učitelé rozšířili předchozí body o možnost video/audio přenosů se svými žáky přes různá prostředí, např. Discord, Zoom meeting apod.

Chceme znovu upozornit, že zasílány jsou jen věci týkající se základního učiva. Stále nevíme, kdy se žáci budou moci vrátit do školy. Nebojte se práci svěřit dětem. A že v ní budou mít chyby? Nevadí…samotný proces učení je daleko důležitější.

Oceňujeme, že se snažíte nastavit mladším dětem pravidla, na starší apelujete, aby převzali zodpovědnost za své vzdělání, stanovili si svůj denní režim a plnili co nejvíce zadaných úkolů a také zároveň v roli „učitelů“ pomáhali mladším sourozencům.

V této době je nutné zachovávat vzájemný respekt a úctu, držet při sobě, být k sobě slušní a uctiví.

Děkujeme, že jste s námi a věříme, že se všichni brzy ve zdraví sejdeme.