Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. třída

Příspěvky

Únor 2020

4. 3. 2020

Měsíc únor v deváté třídě byl významný pouze začínajícím zvýšeným úsilím žáků na přípravě k přijímacím zkouškám. Většina deváťáků také více či méně intenzívně pracuje na závěrečné práci.

V rámci všeobecného vzdělávání se celá třída zúčastnila pořadu o Kolumbii v rámci cyklu Planeta 3000. Pořady tohoto cyklu navštěvují žáci každoročně. Další vzdělávacím pořadem byla přednáška pracovníka ČEZ o obnovitelných zdrojích.

Někteří žáci vyrazili s Klubem mladého diváka do divadla a někteří se zúčastnili workshopu v knihařské dílně.

Všichni se také podíleli na výrobě plastového nábytku, kterým se bude třída prezentovat v soutěži „Oživte staré věci“, kterou pořádá školní parlament.

Třídní učitelka S.Hálová

 

Leden 2020

30. 1. 2020

Máme za sebou 1. pololetí. Během měsíce ledna se hodně zkoušelo a psala se spousta písemných prací. Pracovat na zlepšení výsledků museli opravdu všichni, protože každý si chtěl na poslední chvíli vylepšit hodnocení. Většině se to povedlo a tak 30. 1. obdrželi vysvědčení.

Během ledna všichni žáci třídy pomáhali při tradiční sbírce na psí útulek Bouchalka. Již šestým rokem jsme naplnili auto radia Relax samými dobrotami a pamlsky.

 

Prosinec 2019

21. 12. 2019

Jako tradičně v měsíci prosinci žáci 9. třídy připravili pro ostatní mikulášskou nadílku. Mikuláš si sebou přivedl i anděla a čerty. Pro mladší (neposlušné) žáky byl tento den velmi náročný. Letos si deváťáci připravili čertovské soutěže v lese i pro malé děti ze školky. Samozřejmě to všechny děti zvládly a získaly velký pytel odměn.

Rok jsme zakončili zpíváním koled u vánočního stromku a spaním ve škole. Tam jsme si po večeři rozdali dárky, zahráli jsme si stolní tenis a zadováděli si při schovávané. Přestože jsme se moc nevyspali, zvládli jsme ještě poslední školní den v tomto roce zajet do Prahy na vánoční trhy. Poslední školní den v roce 2019 byl kvůli tomu dlouhý a moc jsme si ho užili.

A již se těšíme na rok 2020, ve kterém náš čeká výstup ze základky a vstup do dospělého života. Zvládneme to?

 

Listopad 2019

27. 11. 2019

Měsíc listopad v 9. třídě byl důležitý zejména z hlediska učení. Prvních 14 dní se opakovalo a opakovalo. Uprostřed se konala třídní schůzka, na kterou přišli s rodiči i žáci, protože se probírala volba povolání.

I letos se třída zapojila do akce „Jsme Laskavci.". V rámci Dne laskavosti připravili herní hodinu pro malé spolužáky z družiny. V učebně připravili 3 herní koutky – dva improvizované stoly na stolní tenis, stůl se stolními hrami a kreslířský koutek. Žáci z družiny si mohli vybrat jakoukoliv aktivitu a tou se zabavit. Během času se pravidelně střídali, aby si vyzkoušeli vše, co je zajímalo.

Zbytek měsíce se již rozběhla příprava na mikulášskou nadílku a na vánoční akce.

9.jpg

99.jpg

 

Říjen 2019

4. 11. 2019

Měsíc říjen v 9. třídě proběhl ve znamení přípravy na volbu povolání. Hned na začátku měsíce jsme společně navštívili Veletrh vzdělávání na Kladně. Žáci se mohli aktivně zajímat o předběžně zvolené obory. Spousta z nich se inspirovala a někteří dokonce přehodnotili svá rozhodnutí. Hned v návaznosti jsme byli na besedě na úřadu práce. Paní, která s námi besedovala, všem poskytla ucelený přehled možností dalšího vzdělávání. Odpovídala také na veškeré dotazy.

V druhé části měsíce jsme navštívili filmové muzeum Nafilm v Praze. Akce byla velmi úspěšná, protože v tomto muzeu se nejen dívalo na exponáty a poslouchala přednáška. Vše jsme si mohli vyzkoušet. Sami jsme si nadabovali film, vytvořili krátký animák a domů jsme si odnesli pomůcku na vytvoření vlastního hologramu.

Před úplným závěrem byly dvoudenní podzimní prázdniny.

Závěr měsíce byl pořádně děsivý. Ve škole vypuklo halloweenské dovádění a diskotéka plná strašidel. Toto vše v režii deváťáků a osmáků.

 

Září 2019

29. 9. 2019

Měsíc září očima deváťáků.

  • Každý rok, když byl poslední den prázdnin, tak jsme všichni měli v hlavě: “Ještě jeden den a už to zase začne." Tento rok to bylo jiné. Vůbec jsem se nebál, spíš jsem se těšil a šel jsem na to. No a už tu byl den D. Postupně jsme se scházeli před školou a povídali si, co kdo zažil o prázdninách. Přivítali jsme nového spolužáka, kterého jsme znali. Chodil s námi do 1. třídy a pak se odstěhoval. A teď se vrátil. Po 8. hodině nás před školou přivítala paní ředitelka a pan starosta. Poté jsme se ujali svojí práce a odvedli prvňáky do jejich třídy. V naší třídě jsme se přivítali, řešili školní a třídní věci a před 9. hodinou jsme šli domů. První a poslední den ve škole je vždy nejlepší.
  • V prvním týdnu jsme šesťákům a paní učitelce Vičanové pomáhali s výzdobou kabinetu F – Ch. Je to tam opravdu moc hezké.

9.jpg

  • Hned první měsíc se Zuzka a Aneta zúčastnily Slánské míle. Je to terénní běh ve Slaném. Mladší běhají 500 metrů a starší 1 500 metrů.
  • Další akcí byl projektový den o jaderné havárii v ukrajinském Černobylu.
  • Měsíc jsme zakončili Branným dnem. Přálo nám počasí, takže jsme si celé dopoledne užili venku v parku a školní zahradě.
  • Během celého měsíce probíhaly také přípravy na akce, které jako nejstarší ročník organizujeme. Jelikož nás je pouze sedm, tak jsme si na pomoc vzali i některé osmáky. První akcí je Halloween, který je již 31.10. Všichni se snaží, aby to bylo co nejvíc děsivé.
  • Devítka ale není jen o zábavných akcích. Některé z nás čekají přijímačky na SŠ nebo na učiliště. Takže se opravdu musí začít hned od začátku. Přijímačky jsou naší další etapou v životě. Doufám, že se dostaneme na naše vysněné střední školy.
 

Červen 2019

27. 6. 2019

Konečně nadešel ten vytoužený měsíc – červen.

Někteří se ještě snažili vylepšit svoje závěrečné hodnocení na vysvědčení. Většina však jen toužebně očekávala konec.

Předposlední týden jsme se zajeli podívat do pevnosti lovců kožešin. Zde nám obyvatelé vyprávěli o životě těchto lidí a my měli možnost se podívat, jak žili. Také jsme si vyzkoušeli střelbu z pušky, z luku, házení nožem a sekerou, chytání telete do lasa. Výlet se velmi vydařil.

Další den jsme si udělali pěší výlet do Kladna na minigolf a stihli jsme si i zadovádět na trampolínkách.

V posledním týdnu proběhl turnaj ve vybíjené o meloun. Družstva byla nalosovaná napříč ročníky, takže jsme se museli sehrát i s mladšími spolužáky. Ke svačině byly na osvěžení nanuky a vítězné mužstvo se o svoji výhru podělilo s ostatními.

Také jsme odevzdali všechny učebnice a postupně uklidili pomůcky a třídu.

Ve středu proběhla tradiční akademie, na kterou jsme všichni pilně trénovali. Vystoupení se podle svých možností zúčastnili všichni.

A už se přiblížil poslední den. Takže všem krásné prázdniny.

 

Květen 2019

30. 5. 2019

Měsíc květen očima žáků 8. třídy

Jednoho dne k nám přijeli rytíři. S jejich vystoupením jsme byli velice spokojeni, protože jsme se nemuseli učit. Navíc bylo jejich vystoupení zajímavé a vtipné. Ukázali nám, jak se dřív žilo, když se pán se svým vojskem vypravil do boje. Jak a co vařili, jaké měli oblečení a zbraně. A na závěr nám předvedli souboj.

V hodinách angličtiny jsme pekli sušenky. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, které mezi sebou soutěžily, kdo bude mít sušenky lepší. Jeden den jsme si připravili těsto a druhý den pekli. Hodnocení se ujali všichni vyučující, kteří trpělivě ochutnávali vzorky. Nakonec zvítězili kluci.

Blíží se závěr školního roku, a tak se opět učíme na poslední chvíli. Doháníme známky a referáty.

Byli jsme se také podívat na obhajobách závěrečných prací žáků 9. třídy. Toto nás čeká příští rok také.

V měsíci květnu jsme při chemii pracovali na laboratorní práci. Naším úkolem bylo z neznámých vzorků oddělit ty, které jsou kyseliny a které hydroxidy. Naučili jsme se, že existují nějaké indikátory, které se barví do různých barev. Práce nás velmi bavila a jeden spolužák dokonce přiznal, že se vyplatilo si přivstat (hodina byla ráno od 7 hodin, abychom vše stihli).

Na začátku měsíce proběhl Ekoprojekt. Při něm jsme se zabývali životem v mořích a oceánech. Vysvětlovali jsme si, jak odpadky ovlivňují veškerý mořský život.

Konečně začalo být hezké počasí. Fotili jsme se. 30.5. jedeme na turnaj ve fotbalu.

Zatím nenacvičujeme na akademii, kterou nikdo z nás nemá rád. Ale určitě něco vymyslíme a vystoupení se nám povede.

A již se začínáme připravovat na příští školní rok. Budeme v posledním ročníku, a tak na nás leží organizace a příprava akcí jako je Halloween.

 

Duben 2019

1. 5. 2019

Měsíc duben utekl jako voda. V jeho průběhu probíhalo ¾ letní zkoušení a následně třídní schůzky. Každý byl „odměněn“ podle svých schopností. Většina žáků osmé třídy se bude muset do konce školního roku hodně snažit, aby vše dopadlo podle jejich představ. Téměř všichni žáci se aktivně zúčastnili zápisu prvňáčků. S pomocí vyučujících si pro ně připravili sportovní vyžití, aktivity u interaktivní tabule i výtvarnou dílnu. Také je doprovázeli při jejich prvních krocích ve školní budově. Před velikonočním volnem se opět přímo účastnili projektového dne, ve kterém si všichni společně vytvářeli velikonoční výrobky. Poslední den dubna – Čarodějnice si každý užil sám.

 

Březen 2019

2. 4. 2019

Měsíc březen začal příjemným týdenním volnem. Byly totiž jarní prázdniny. Po nich se všichni žáci vrátili odpočatí, ale také hodně lenošní. Během měsíce se jen velmi pomalu začali začleňovat do výuky, což se u některých negativně projevilo v kvalitě známek. Snad to ještě do ¾ letí dotáhnou. Na závěr měsíce celá třída navštívila velmi emotivní pořad „Síla lidskosti“. A úplný závěr všechny čekalo ještě jednodenní volno.