Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. třída

Příspěvky

Červen 2020

30. 6. 2020

Letošní školní rok 2019/2020 nám s posledním měsícem uběhl dost netradičně. Ve škole jsme se nepotkávali všichni společně. Část třídy se sice do školy vrátila, ale zbytek pokračoval v on-line vzdělávání z domova. Neměli jsme tak ani možnost všichni strávit poslední dny s našimi dvěma spolužáky, kteří nás letos opouštějí.

Alespoň v pondělí 29. 6. jsme se pokusili několikaměsíční těžké časy překonat společnou třídní akcí. Vysedávání u PC si vybralo svou daň, a tak jsme tento den pojali sportovně a hlavně s humorem nám vlastním. Uspořádali jsme si Sranda cup – dopoledne plné sportu, tradičního i netradičního. Závazným pravidlem bylo pobavit se, což se dařilo.

Teď už jen vytáhnout ze skříně vhodný oděv a sbalit si desky. Vysvědčení volá! A máme šest vyznamenaných, heč.

PS: Všem krásné prázdniny a uvidíme se v 9. třídě smiley

foto-8.jpg

 

Květen 2020

18. 6. 2020

Bylo rozhodnuto, že žákům prvního stupně bude od 25. května umožněn návrat do škol. Docházka je zcela dobrovolná.

Pro nás se prozatím nic nemění. Distanční výuka i nadále probíhá formou on-line výuky kombinované se zadáváním domácích úkolů přes e-mail a školu online. K dispozici jsou učitelé také během pravidelných konzultačních hodin.

Úspěšnost v plnění zadaných úkolů je u nás ve třídě spíše průměrná. Máme několik vynikajících spolužáků, kteří mají vše splněno, ale máme také spolužáky, kteří naopak s plněním úkolů i s účastí na on-line výuce mají problémy. Jaký bude výsledek distanční výuky, se už brzy dozvíme …

Nyní je otázkou dní, kdy se do lavic vrátí také žáci druhého stupně.

 

Duben 2020

5. 5. 2020

Duben je za námi a s ním první kompletní měsíc karantény. I když máme pořád strach, opatření pomalu odeznívají a objevují se první vlaštovky z ministerstva, které nám štěbetají další vývoj.

První stupeň se začne pomalu vracet do lavic. Začínají konzultační hodiny pro deváté ročníky, aby se ještě stihlo, co je třeba k úspěšnému složení přijímacích zkoušek. Co se ale týká nás v 8. třídě je blížící se pololetní hodnocení, už k němu máme propozice:

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

Dovolte mi, abych vás informovala o pravidlech hodnocení ve 2. pololetí tohoto školního roku.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude provedeno na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020 (dále jen Vyhláška), tedy takto:

hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází

a. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy,

b. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení během vzdělávání na dálku v jednotlivých předmětech

V průběžném hodnocení se učitelé zaměřují především na poskytování zpětné vazby žákům, zohledňují při zadáních a hodnoceních úkolů podmínky a problémy žáků, o kterých byli informováni žáky a jejich zákonnými zástupci či rodiči.

Pro hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí učitelé použijí

1. jednotlivá hodnocení získaná

 • z on-line testů
 • odevzdaných úkolů a prací
 • referátů
 • projektů
 • podkladů získaných sebehodnocením žáků
 • dalších hodnocených aktivit

2. souhrnné hodnocení „přístup k distanční výuce“, které zohlední organizaci výuky v daném předmětu, a to jak vahou, tak věcně a může se do něj zahrnout například:

 • snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, odevzdávání úkolů a výstupů
 • aktivita během samostudia
 • práce s doplňujícími a rozšiřujícími zdroji
 • četba související se zadanými úkoly
 • vzájemná podpora a spolupráce žáků i učitele
 • úroveň komunikace (například reakce na zpětnou vazbu od učitele)
 • v informatických předmětech zvládnutí technologií a práci v on-line prostředí,
 • apod.

Počet hodnocení podle bodu 1. není omezen zdola ani shora, v předmětu tělesná výchova nemusí být žádné.

Učitelé neprodleně zapracují nová pravidla do kritérií hodnocení v každém předmětu a seznámí s nimi žáky ve svých třídách a skupinách.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí

Žáci budou hodnoceni stupni 1-výborný až 5-nedostatečný nebo slovem nehodnocen(a).

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí za použití uvedených pravidel, bude se žákem a jeho zákonným zástupcem dohodnut náhradní termín hodnocení do konce srpna 2020.

Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou komisionální zkoušku nejpozději do konce září 2020. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

Přeji pokud možno pohodové dny. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na mne obrátit.

Mgr. Radomila Krchová, ředitelka školy

 

Březen 2020

13. 4. 2020

Jaro našima očima

Letošní jaro možná docela nezačalo tak, jak jsme si před jeho příchodem mysleli. Mnoho z nás je uzavřeno v samotě šedých paneláků a všem už se nám stýská. Tak se alespoň prostřednictvím několika z nás pokochejme podobou jara, které se nedá současnou situací zastavit. Možná naopak s menšími zásahy člověka příroda získá na síle.

Moje nejoblíbenější roční období je jaro.
Po dlouhém zimním spánku se příroda probouzí k novému, barevně pestřejšímu životu. Na záhonech postupně vyhlížejí sluníčko bílé hlavičky sněženek. Když sluníčko nabere ještě větší sílu, vytahuje ze země žluté narcisy a žluté, červené a dalšími barvami zářící, tulipány.
Vydám se na louku a doufám, že dnes uvidím něco zajímavého. Užasle pozoruji žlutý koberec pampelišek. Skloním hlavu až ke květům a již vidím první včelky pilně sbírat pyl.
Zastavuji se uprostřed louky a poslouchám zpěv různých ptáčků. Tu něco zaslechnu a vidím datla, jak bubnuje do stromu. Každým rokem mě příroda překvapuje novými zážitky.
(Julie)


První jarní dny poznáme tak, že se den začne zdát delší a delší. Lidé začínají shazovat teplé oblečení. Chodíme bez kabátů, bez rukavic. Rána jsou ještě chladná, ale odpoledne je slunce více vidět na obloze a proto je tepleji, sundáme přebytečné vrstvy oblečení. Do tváře nám svítí jemné paprsky sluníčka, které nás hřejí a osvobozují. Vítr zůstává pořád chladný a štípe nás do tváří, aby ti dal najevo, že zima ještě zcela neodešla. Občas teplota ještě trochu spadne a pokouší se zmrazit první poupata na stromech, ale jaro nakonec zvítězí.
Na zahradě začínají růst květiny jako sedmikrásky, fialky a konvalinky. Začínají pučet a rozkvétat stromy, začíná ožívání přírody. Z úlu vylétají první včelky a na prvních bílých květech ovocných stromů pátrají po potravě. Jejich bzučení nás upozorňuje na to, že začíná jaro. Z teplých krajin se k nám vracejí ptáci, aby si u nás mohli zpívat radostné a slavnostní písně. I oni začínají oslavovat návrat jara. Ptáčci si po dlouhé cestě shánějí potravu a budují si hnízdo, budoucí domov pro vajíčka, ze kterých se v létě vyklubou malí ptáčci. Pes nám po zahradě skáče veseleji a čichá k jasně zeleným lístkům z meruňky a vesele běhá sem a tam. Kočka leží na čerstvě posečené trávě a nechává se hřát jemnými slunečními paprsky.
Všude je cítit budoucí život, který se plně probudí až v létě. Jaro je počátek koloběhu života, který se každý rok opakuje stejným způsobem. Zimní strom na nás působí hole, osamoceně a smutně, na rozdíl od stromu jarního, který je spokojený, šťastný a plný energie. Toto pro mě znamená jaro.
(Aneta)

Jaro je probuzení po zimě, po dlouhém temnu a začíná se rozjasňovat.
Nejen zvířata, ale i lidé byli v podstatě v zimním spánku. Posledních pár let je zima bahno, mráz, déšť a žádný sníh, takže pokud se nejede na hory za opravdovou zimou se sněhem, tak se celé toto roční období stráví na gauči doma a není co dělat. Jako kdybychom byli v zimním spánku.
Po tomto nudném, strašném a otravném období přichází jaro. Jaro je klidný přechod, při kterém se všichni můžou vzpamatovat, ať už to jsou zvířata nebo lidé. Ale i když je to jen čas na probuzení, dá se v něm najít ohromně zábavný a kouzelný čas.
 Jaro je období života. Vše kvete, otepluje se a čerstvě narozená zvířátka se poprvé nadechnou. Když se po dlouhé zimě vyjde ven a ovane nás čerstvý vánek oznamující jaro, zahledíme se a spatříme rozkvetlou louku, která je předlohou pro barevný abstraktní obraz.
 A to je jen začátek. Po louce přichází hlasitý les. Z každé strany se ozývá něco jiného. Někde je slyšet pracovitý datel, jinde učící se právě narozená mláďata a i když neslyšní, tak nápadní pracovití mravenci.
 U jezera pracují zaneprázdněné včely, poskakují žabičky a vážky se ladně vznášejí nad hladinou. Pod zrcadlící se plochou závodí čilé rybičky a velký sumec podřimuje.
 Ale jaro není kouzelné jen díky tomu, co se děje v přírodě. Po zimě na nás čeká spousta tradic, akcí, které nám po dlouhé době vykouzlí úsměv na tváři.
Ten pocit, jak dům provoní nádivka, barví se vajíčka a celá rodina se na zahradě připravuje na koledníky. Ten pocit, když je vše v jarních barvách osvícených zářivým, příjemným sluncem. Ten pocit, jak jsou výlohy plné barevných vajíček a pomlázek. Tento pocit není nic jiného, než to, že se blíží Velikonoce.
Další akce je už dlouholetá tradice pálení čarodějnic. Na obvyklém místě se sejde celá vesnice a vyrobenou čarodějnici postaví na vrch hromady. Všichni radostně hledí a v hlavě všem běhají myšlenky o krásných vzpomínkách, které si vytvoří během tohoto krásného období. Přemýšlíme, s kým toto prožijeme. Je to jako na Nový rok. Po zimě přichází teplo, slunečno a začínají nové zážitky, jako nový začátek.     
(Katka)

 

Nouzový studijní plán

16. 3. 2020

Vážení rodiče a žáci,

přestože základní komunikace bude probíhat na škole online, chtěla bych Vás všechny požádat o zaslání Vaší e-mailové adresy. Je nutné učinit tak během dnešního dne. Plnění školních povinností nebylo zrušeno, jen bylo přizpůsobeno situaci. Tomu bude odpovídat i postup zadávání prací. Jednotlivé úkoly a práce budou zasílány na školu online nebo na Váš e-mail. Bude to záviset na formátu úkolu (Word, pdf, PowerPoint …). Tento postup bude platný pro všechny předměty, pokud vyučující nestanoví jinak, v takovém případě Vás bude instruovat sám. Dále je nutná denní kontrola informací a odevzdávání vypracovaných úkolů podle požadavků jednotlivých učitelů. Pokud budete mít s řešením prací, či jejich odevzdáním jakékoli problémy, kontaktujte vyučujícího, který Vám rád pomůže.

Děkuji za spolupráci a doufám, že se brzy uvidíme.

 

Únor 2020

6. 3. 2020

Po pololetních prázdninách na nás čekala recitace, většina z nás ale nepředvedla valný výkon, a tak nás ve školním kole recitační soutěže, která proběhne v březnu, budou reprezentovat Danča s Petrem.

Protože prvostupňovým dětem začal plavecký výcvik, došlo ke korektuře rozvrhu, ale nás příliš nezasáhla.

Dne 12. 2. členové Klubu mladého diváka vyrazili na představení Demokracie. Hned druhý den nás Natálie Z. reprezentovala na olympiádě v anglickém jazyce. Drželi jsme palce.

Dne 21. 2. jsme se jako každoročně zúčastnili výchovného projektu Planeta 3000, tentokrát na téma Kolumbie. Projekce byla velice poutavá, už se těšíme na příští rok.

Zlatým hřebem tohoto měsíce byla realizace našeho výrobku do školní ekologické soutěže - "Oživte staré, vyřazené, nepoužívané věci". Začali jsme s výrobou. Do detailu zacházet nebudeme, nechceme Vám kazit překvapení. Ale pochválit se prostě musíme. Dost se na tom nadřeme, snad se tedy umístíme na vyšších příčkách.

 

Leden 2020

31. 1. 2020

Leden začal vcelku dobře, protože jsme do něj nastupovali až 7.1. Brzy se ale všechno změnilo. Ze všech stran doléhaly písemné práce, ale ne jen tak ledajaké, pololetní. Všem nám zmrznul úsměv, když jsme si vyslechli rady, připomínky a když jsme viděli samotné písemné práce. Výsledky byly spíše neslavné. A proto zbytek měsíce naplňovala nervozita z blížícího se vysvědčení.

Měsíc jsme dále proložili třídnickou hodinou, kde jsme začali vymýšlet, co na akademii, na Halloween a jak vyřešíme ekologickou soutěž. Nápadů byla spousta. Snad vybereme dobře a dotáhneme to do zdárného konce. Někteří z nás také pracovali na dokončení dalšího čísla školního časopisu Sopka. Jiným zamotala hlavu Pythagoriáda z matematiky. Za naší třídu nastoupili: Petr, Honza a Katka L. Vybíraly se příspěvky na psí útulek Bouchalka (piškoty, konzervy atd.) a sbíral se papír (tady máme rezervy).

Koncem měsíce proběhl úklid chemické laboratoře s kontrolou souprav. Větší část třídy si pak sbalila vybavení, navoskovala lyže a vyrazila na lyžařský výcvik. Zbytek třídy s napětím očekával, jak vlastně jeho snažení v prvním pololetí dopadlo. Vysvědčení jsme si rozdali a dokonce se objevilo vyznamenání, ne jenom jedno, máme čtyři vyznamenané. Hurá jim!

(Tomáš, Šimon)

PS: Pololetní prázdniny, 31. 1. jsme doma smiley

 

Prosinec 2019

23. 12. 2019

Máme za sebou mikulášskou nadílku. Počáteční rozpačité počínání Mikuláše vystřídal prudký útok čertovské smečky, kterou nezastavily ani přímluvy andělů. Se špinavými obličeji jsme s radostí přijali sladké karamelky. smiley

Dne 12. 12. jsme aktivně cvičili venku – na kluzišti. Netradiční výuka tělesné výchovy nás všechny strašně bavila. I když všichni nejsme superbruslaři, zabruslili jsme si senzačně. Začátečníci se zlepšovali ze všech sil, a proto nakonec zvládli i slalom.

Dne 16. 12. proběhla angličtinářská olympiáda. Měla prověřit čtyři aspekty: gramatiku, slovní zásobu, poslech a čtení. Olympiáda zabrala celou hodinu. Výsledky ještě nevíme, ale nezdálo se mi to nijak těžké, myslím, že se nám to povede.

(Šimon)

Dva dny na to jsme změřili síly v dalším klání, tentokrát fyzickém. Ve středu 18. 12. na nás čekaly ping-pongové stoly. Turnaj byl dvojí. Vždy jeden dívčí a jeden chlapecký. V obou proti sobě nastoupili žáci osmé a šesté třídy, kteří se rozdělili na tým A a B (podle úrovně). Celou dívčí část provázel hudební doprovod s vánoční náladou. V týmu A zvítězila Sofie (6. třída) a v týmu B naše Lada. I chlapecké kolo pro nás dopadlo nad očekávání dobře. Na 3. místě skončil Petr a na 1. místě Jarda.

(Petr, Katka a Lada)

Poslední dny školní docházky jsme strávili mimo pilné učení wink také intenzivním nácvikem zpěvu. Nejprve jsme si své umění vyzkoušeli při tradičním zpívání na schodech a druhý den večer přišel vrchol našeho snažení. Ve čtvrtek 19. 12. v 17:00 vystoupila celá naše škola i se školkou na náměstí ve Vinařicích s vánočním repertoárem plným koled. Pokud jste byli při tom, názor jste si udělali sami. My do toho dali všechno. Protože Vánoce a Nový rok už klepají na dveře, zbývá jen jediné. Přejeme Vám, aby ten nový rok přinesl lásku, klid a celé svátky v kruhu rodinném.

(Matyáš)

 

Listopad 2019

30. 11. 2019

V úvodu měsíce nám zpestřila listopad Babička. Čí? No přece Babička od Boženy Němcové. smiley Tuhle nám ale nepředstavila ona, ale divadelníci kladenského divadla. Konec byl sice tak smutný, že některé z nás rozplakal, ale byly i okamžiky veselé a strašidelné. Divadlo se líbilo.

(Tomáš)

V tomto měsíci nám dala dost zabrat příprava Laskavce. Vlastně ani ne tak příprava, jako spíš vymyslet, co letos podnikneme. Nakonec jsme se společně dohodli, že bychom mohli udělat radost našim kuchařkám. Tak jsme jim 13. 11. přinesli občerstvení. Někdo přinesl ovoce, jiný zeleninu, sladkosti i něco k pití. Společně jsme vše připravili na tácy a donesli do jídelny.

Bylo vidět, že jim chutnalo. Reakce byly úžasné. Těší nás, že byly rády. A my byli rádi, že byly rády. smiley

(Daniela a Natálie F.)

V závěru měsíce na nás kromě recitace, která byla průměrná, čekal také začátek přípravy na vánoční zpívání. Jako každý rok nás totiž čeká zpívání pod vánočním stromečkem na náměstí. A abychom nebyli všem pro smích, tak musíme hodně trénovat jednotlivé koledy. Myslím, že letos to bude pecka. Přijďte!

(Petr)

 

Říjen 2019

1. 11. 2019

Z těch nemilých věcí bych rozhodně zmínila čtenářské deníky a zadání básničky. Smíšené pocity vyvolává Výzva 63, protože kdo by chtěl být ve škole déle? Ale na druhou stranu pro řadu z nás je to vítaná pomocná ruka, která nás leckdy dělí od špatné známky.

Teď k těm zajímavějším věcem:

17. 10. proběhl výchovný koncert se zaměřením na Petra Iljiče Čajkovského. Hodinový klavírní koncert s doprovodným komentářem a výkladem. Nevšední zážitek.

23. 10. se vydal Klub mladého diváka na představení o Hurvínkovi. Všichni proto dorazili do školy jako ze škatulky. Do divadla se totiž vyrazilo hned ze školy.

25. 10. nás čekalo NaFilm – Národní filmové muzeum. I když se na vlak muselo dorazit ještě před sedmou, což bývá pro řadu z nás problém, nakonec jsme se dostavili, abychom dobývali pražské ulice. Do muzea se šlo přes Václavské náměstí a svačilo se v nádherné zahradě františkánů. Pak už konečně Mozarteum, cíl naší cesty. Měli jsme před sebou tři hodiny a vůbec jsme netušili, co nás vlastně čeká. Vůbec jsme se toho nemuseli bát. Čekala nás zábava. Vlastníma rukama jsme animovali, na vlastní oči jsme vstoupili do virtuální reality a vlastními hlasy a zvuky jsme ozvučili film. V laboratoři J. E. Purkyně se experimentovalo se zrakem a nakonec jsme si hráli s hologramy.

31. 10. Halloween v režii devátého ročníku za naší dopomoci byl děsivýýýý.

Děkujeme deváťákům za příležitost se zapojit a všem zúčastněným za skvělou atmosféru.

81.jpg

82.jpg

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5

následující »