Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. třída

Příspěvky

Únor 2018

5. 3. 2018

Únor nám začal pololetními prázdninami a končil jarními, navíc je to nejkratší měsíc, takže se toho mnoho neudálo.

Sledovali jsme zimní olympijské hry a těšili se na sníh, abychom si v rámci tělocviku vyzkoušeli bobování jako v Pchongjangu. Bohužel sníh vždy roztál, letos to už asi nestihneme.

Někteří se zúčastnili sobotního masopustu na Mayrovce, Velikonoce se tedy blíží. Vybíráme vyfouknutá vajíčka, kousky látek a vlny na velikonoční projekt.

Také se škola zapojila do akce Češi Čechům. Děti sbírají přečtené časopisy a knížky, které už nepotřebují, ty se pošlou našim krajanům do Chorvatska, aby měli možnost číst v českém jazyce.

 

Leden 2018

4. 2. 2018

V lednu jsme se těšili na sníh a na akci Sněhuláci pro Afriku. Bohužel zima ještě nepřišla, a tak jsme vyrazili alespoň do Kladna na bruslení. Lednová smršť písemek je za námi, známky uzavřené, vysvědčení rozdané, tak hurá na pololetní prázdniny.

img-20180126-wa0001.jpg

 

Prosinec 2017

2. 1. 2018

Celý měsíc nám ve třídě voněl vánoční stromeček, na který jsme si sami vyrobili ozdoby. Vánoční besídka byla plná tance a veselí a dobrého cukroví.

Krásné Vánoce všem!

 

Projekt v 5.třídě – „GEOMETRIE NÁS BAVÍ“

15. 12. 2017

Při rýsování geometrických útvarů si všechny děti vyzkoušely vyrobit obrázek pouze s pomocí trojúhelníků, čtverců a obdélníků. Jak je vidět, všem se to velmi povedlo. Podívejte se na fotky zde

 

Listopad 2017

9. 12. 2017

Listopad jsme zahájili Halloweenskou party, deváťáci nám připravili strašidelnou cestu, na které jsme plnili úkoly. Další příjemnou listopadovou akcí byla návštěva TOBOGY v Praze. Dvě hodiny skákání a klouzání utekly jako voda. Zajímavá a poučná byla beseda o nebezpečí úrazů. Do školy nám přijeli dva vozíčkáři vyprávět svůj příběh o tom, jak můžou být úrazy nebezpečné. Kromě toho všeho jsme se samozřejmě i pilně učili. smiley O matematice jsme rýsovali a s pomocí pravítek a kružítek tvořili pěkné obrázky. O výtvarné výchově vyrábíme ozdoby na stromeček. O hudební výchově trénujeme koledy.

Na naše první společné Vánoce se pečlivě chystáme a velmi se těšíme.

 

Říjen 2017

7. 11. 2017

V říjnu děti začaly intenzivně pracovat nejen ve škole, ale i v kroužkách, které řada dětí navštěvuje. V rámci tělesné výchovy a třídnické hodiny jsme si upořádali turnaj v ping pongu, kterého se zúčastnili všichni chlapci a Ellen. Ostatní dívky si nacvičily moc hezkou sestavu se švihadly s hudbou.

Na konci měsíce jsme vyrazili do městské knihovny do Kladna na pořad Bojíte se rádi? Děti si vyzkoušely svoje znalosti ze světa pohádek a strašidel a dostaly od paní knihovnice tipy na zajímavé knížky.

Podzimní prázdniny na konci měsíce přišly vhod, všichni si rádi po náročném měsíci odpočinuli.

 

Září 2017

10. 10. 2017

Září bylo ve znamení seznamování s naší novou třídou, učebnami, paní učitelkou třídní i ostatními vyučujícími. Paní asistentky zůstaly stejné, což byla velká pomoc při počátečních zmatcích se stěhováním do tříd.

Na konci září už všichni věděli, do jaké třídy jít a o přestávkách tedy zbývá dost času, který většina třídy tráví v relaxační místnosti (tzv. relaxrumce). Někteří stále mají problémy s dodržováním pravidel a polštáře je svádějí k házení a ne relaxování. Věřím, že se to již brzy všichni naučí. Kluci neúnavně trénují střelbu na koš, výrazně se zlepšili.

Nela s Lenkou byly na první schůzce parlamentu a perfektně nás informovaly o připravovaných akcích. Máme se na co těšit.

První akce Karavana se konala u nás ve škole, bylo to vtipné představení, na kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o nejvýznamnějších evropských zemích.

V září proběhl první sběr papíru a všechny medailové pozice obsadila naše třída, hurá!!! Gratulujeme Adéle a Lindě, Pavlovi a Nele J. a všem co přinesli, děkujeme!

 

Červen 2017

4. 7. 2017

Škola v přírodě 12.-16.6.2017

„Konečně se blíží prázdniny!“, to bylo heslo většiny čtvrťáků a určitě nejenom jejich. Vůbec si nedělali hlavu z toho, že poslední měsíc před prázdninami bývá nejhorší…. Dohánějí se známky, píší se písemky, zkouší se. Někteří si na poslední chvíli vylepšili, co se dalo. Našli se však i tací, kteří svoji situaci podcenili a naopak si na poslední chvíli pokazili, co se dalo. Celá, vlastně téměř celá třída bez šesti žáků, se těšila na 12.6. – den odjezdu žáků 1.-5.třídy na školu v přírodě. Jelo se dvěma autobusy. Rodiče se většinou radostně rozloučili se svými ratolestmi s vidinou, že budou mít téměř pět dnů pohodičku. Děti se naopak těšily, že budou mít klídeček od rodičů. Prožili jsme těch pár dnů uprostřed krásných lesů ve ŠvP Žihle u Rakovníka. Počasí nám po celou dobu přálo. Dopoledne jsme se trochu učili a odpoledne jsme si užívali her, soutěží, sportovních utkání, vycházek, lanového centra, diskotéky. Nejvíce se nám líbila akce „laser game“, sice jsme za tuto zábavu někteří utratili většinu kapesného, ale stálo to za to, podle dětí to bylo „boží“. Absolvovali jsme celodenní výlet do městečka Plasy, kde jsme navštívili malou ale krásnou netypickou zoologickou zahradu. Smůla byla jen ta, že jsme museli absolvovat v tom vedru pro některé vysilující pochod na vlakové nádraží a při zpáteční cestě to stejné v opačném směru – z vlakového nádraží. Celkem jsme ušli kolem 12km. Doplazili jsme se z posledních sil každý do svého pokoje. Čistotnější, hlavně dívky, šly moudře hned do sprchy. Později je následovali i někteří hoši. To byla super úleva. Na večeři jsme už šli opět plni energie. Večer nás ještě čekal táborový oheň s opékáním buřtů. V závěru jsme si u ohně vyslechli z úst spolužáků několik strašidelných příběhů, báli jsme se. To jsme ještě netušili, že se budeme bát ještě více. Postupně se od nejmladších ročníků, tzn. od první třídy odcházelo od ohně. V domnění, že se jde již do postele, jsme bez protestů odcházeli. Co nás však překvapilo, nešli jsme směrem k postelím, ale úplně opačným směrem…. do lesa. Do toho lesa, kde v předminulém dni zabloudila skupinka dětí z jiné školy i s vedoucími a navíc za bílého dne. Do jejich hledání se zapojila i policie, našli se. To už všem začínalo být jasné … noční hra, stezka odvahy nebo něco podobného. Někteří už předem začínali sestavovat dvojice, trojice, čtveřice s tím, že takto projdou určenou trasu. Jaké bylo ale jejich zděšení, když se dozvěděli, že půjde každý sám!?! Sám nešel nakonec nikdo, nikdo tak odvážný se nenašel. Trasu tedy absolvovali všichni ve dvojicích a jedna trojice.To bylo řevu a křiku! Část se po chvíli vrátila, nedošli tam, kam měli. Jen asi třetina naší třídy to zvládla až do cíle i s roztřeseným podpisem. Tím vlastně potvrdili, že nejsou žádní strašpytlové. No a pak rychle do postele, to byl tedy náročný den! V posteli jsme byli kolem jedné hodiny ranní. Všichni se ale stihli krásně vyspat, na snídani jsme totiž chodili až v 8,30h. Užili jsme si i čtvrteční den. Dopoledne jsme si vyzkoušeli jak těžký život mají v dnešní době opice. .Jejich život v pralesích je každodenním bojem o holé přežití. Většina z nás to zvládla. Odpoledne opět zábavné s vychovatelkami. Vyvrcholením čtvrtečního dne byla večerní ohňová šou v tělocvičně. To bylo neskutečné a krásné. Pak následovala poslední noc. Před ulehnutím ještě rychlé balení kufrů a pak tvrdý spánek. Po rychlém ranním probuzení dobalení a úklid, snídaně a odjezd domů. Bylo to super ale domů jsme se také těšili. U školy nás čekali odpočatí rodiče a my byli rádi, že je opět vidíme a že je máme. Dojmy a vyprávění až doma.

Po návratu ze školy v přírodě už zbylo jen pár dnů do konce školního roku…. Poslední pokusy o vylepšení známek, trénování na akademii, odevzdávání učebnic, doplatky dluhů, rozdání sešitů, výkresů a úklid. 29.6. se uskutečnila školní akademie, počasí nepřálo, tak jsme se museli tísnit

v tělocvičně. A konečně přišel ten den – poslední den- rozdání vysvědčení, slzavé rozloučení s paní učitelkou a hurá na prázdniny!!!

 

Květen 2017

22. 6. 2017

Letiště Václava Havla
     5.5. zařídila paní Citoríková pro žáky 4. a 5.třídy návštěvu letiště.

 1.jpg

Ekologické tašky
     V rámci odloženého a konečně uskutečněného „Dne Země „ jsme měli projektový den. Povídali jsme si o ekologii a ochraně přírody. V první části jsme si ze starých obnošených triček vyrobili jednoduché „ekologické tašky“, tašky, které se dají opravdu použít na lehčí nákupy, cvičební úbory apod. Výroba není složitá ani finančně náročná. Stačí jen staré tričko a nůžky, žádné šití, jen stříhání.  I když si všichni měli přinést velké ostré nůžky, někteří zapomněli. Dobře jim tak, se svými malými nůžkami z kufříku si užili pěknou dřinu, šlo jim to těžko. Nakonec ale měli radost všichni. 

  22.jpg
 

Zkouška znalosti  bylin a dřevin  
     Práce ve skupinách – poznávání dřevin bylin 
  

Vycházka na louku a do lesa
     V rámci „Dne Země“ jsme  se ještě vypravili na louku a do lesa. Rozdělili jsme se do skupin. Každá skupina měla svého velitele, který byl poučen o úkolech, které má skupina plnit a vyzbrojen atlasem rostlin. Na veliteli bylo, jakou strategii skupina zvolí, aby se naučila poznávat rostliny a dřeviny v blízkém okolí naší školy. Skupiny se rozešly, aby mohly tajně objevovat a ve znalostech potom předstihnout své soupeře. Opět k tomu někteří přistoupili již známým vlastním typickým  způsobem.  Jejich heslo totiž je: dělat co nejméně a pokud to půjde potom dělat, že dělali hodně. Tito výkukové však už byli dávno prokouknuti, takže učitelé si na ně dávají pozor. O to to mají potom horší. Takže raději opravdu dělat, než dělat, že dělám. Je neskutečné, kolik se nachází v přírodě neznámých rostlin, snažili jsme je poznávat za pomoci přiděleného atlasu.
  
Prací dopoledne  
   V hodině přírodovědy jsme se učili o péči o zdraví, o důležitosti  čistoty a hygieny, jak dbát o své oblečení, o pořádek ve svém pokoji atd.  V pondělí  29.5. jsme si prakticky vyzkoušeli věc, kterou by 
měl zvládnout každý – všichni čtvrťáci ručně prali své špinavé  ponožky. Někteří si s tím věděli rady ihned.  Většina z nich to však dělala poprvé v životě, různě se svými ponožkami  zápasili, vypotřebovali spoustu pracího prostředku, cákali vodu všude kolem. Naštěstí se toto uskutečnilo v areálu školní zahrady, kde trocha vody mimo kbelík nevadila. Všichni to nakonec úspěšně zvládli. Následně  své vyprané ponožky vystavili na odiv ostatním spolužákům a případným zvědavcům  – zvládli své prádlo pověsit a přikolíčkovat na prádelní šňůru  uvázanou mezi stromy. Možná se z této akce  někteří  poučili, že si mají svých ponožek vážit a neběhat v nich bosky po špinavé podlaze při přezouvání v šatně atd. Nadšení z praní ponožek je vidět z fotografií.

5.jpg

 

Duben 2017

4. 5. 2017

Největším zážitkem pro žáky 4.třídy bylo dopoledne strávené na dopravním hřišti v Kladně.

Den předem jsme se rozdělili na dvě skupiny, abychom měli šanci se do Kladna dopravit přeplněnou MHD. Předpověď počasí nám nepřála, mělo pršet. Čtvrťáci jsou však odvážní, riskli jsme to a 11. dubna vyrazili. První skupina pod vedením p.uč.Katič měla sraz v 7,15 hodin u školy a pak rychle na autobus MHD. Druhá skupina si mohla o půl hodiny přispat, protože měla sraz u školy v 7,45 a pak stejně také na autobus MHD. Druhou skupinu zdárně vedla paní asistentka R.Holubová. Cestu autobusem jsme obě skupiny přežily bez pohromy, pro některé bylo dokonce v autobusu i místo k sezení. Obě skupiny se setkaly v Kladně na NÁMĚSTÍ SVOBODY a odtud společně vyrazily na dopravní hřiště. První skupina na tom byla hůře. Při čekání na tu druhou pěkně vymrzla. Většina žáků totiž nepočítala s tím, že bude až taková zima. Bez čepic a teplého oblečení byla ta půlhodinka čekání nekonečná.

Na dopravní hřiště jsme dorazili včas, výuka měla být v době od 9,00 do 12,00 hodin. V přilehlé budově jsme si odložili své věci, nasadili helmy a čekali, co se bude dít. Paní lektorka nám poskytla informace o průběhu celého dopoledne, zkontrolovala naše vybavení – oděv, obuv a jestli máme správně nasazenou helmu, poopravili jsme nedostatky. Potom jsme si společně zopakovali pravidla jízdy, významy dopravních značek a semaforu. Byly nám přiděleny dopravní prostředky – kola a koloběžky a postupně jsme jeden za druhým vjížděli do provozu. Během dopoledne jsme si střídali kola a koloběžky a vyzkoušeli si také roli chodců. Počasí nám na rozdíl od předpovědi přálo. Byla zima, ale nepršelo. Zpočátku byli někteří v provozu nejistí – nejezdili po správné straně, nezvládli správně odbočovat, velké problémy měli na křižovatce, pletla se jim hlavní a vedlejší silnice problém byla i přednost zprava a další maličkosti. Brzy se však všichni otrkali a přestali se bát. Asi po hodině jízd už těch chyb bylo podstatně méně a ke konci byly jízdy téměř vzorové.

Pobyt na dopravním hřišti si všichni užili, vyzkoušeli si některé teoretické znalosti ve cvičné praxi.

V zápalu stihli sníst i svačiny. Zpět jsme opět jeli autobusem MHD, tentokrát všichni společně, auto bus byl poloprázdný. Po obědě ve školní jídelně jsme se unaveni ale spokojeni rozešli domů.

12. května nás ještě čeká ve škole druhá část teorie a závěrečný test k získání průkazu cyklisty, snad ho všichni s úspěchem získají.

Fotografie jsou k dispozici kliknutím zde.