Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. třída

Příspěvky

Prosinec 2019

2. 1. 2020

S blížícím se koncem roku u nás ve třídě téměř všichni onemocněli. Omluvenku za nemoc a nevolnost paní učitelka dostala od všech žáků. I přes velkou absenci se nám podařilo nacvičit pro rodiče naši již tradiční vánoční besídku. Rodičům jsme zazpívali vánoční písně, přednesli dvě hezké vánoční básničky a zacvičili pohybovou skladbu. Po besídce jsme společně s rodiči odešli na zpívání ke stromku. Poslední školní den roku 2019 jsme si užili. Učili jsme se málo a dárků se v naší třídě nadělilo hodně.

Do nového roku 2 020 přejeme všem hodně štěstí a zdraví.

besidka.jpg

besidka-1.jpg

 

Listopad 2019

2. 12. 2019

Učíme se a stále zjišťujeme nové informace. V ČJ jsme se učili o větných členech a o shodě podmětu s přísudkem. Procvičovali jsem písemné násobení i dělení. Rýsovali jsme rovnoběžky, kolmice a kružnice. Učili jsme se nová anglická slovíčka. V přírodovědě jsme třídili živé organismy. Ve vlastivědě jsme poznávali naši vlast. V hodinách tělocviku jsme se zdokonalovali v kotrmelcích a začali jsme hrát přehazovanou. Ve třídě máme hodně hudebních nástrojů a přibyl nám další. Máme velký dřevěný xylofon, na který se pokoušíme hrát. Na konci měsíce si mohli někteří, společně s rodiči, vyrobit adventní věnec nebo svícen. A opět jsme si vytvořili náš originální adventní kalendář.

Toto vše jsme udělali v listopadu.

 

Říjen 2019

4. 11. 2019

V říjnu navštívili žáci 1. – 6. třídy divadelní představení Malý vánoční příběh, aneb jak jsem se ztratil v Divadle v Dlouhé v Praze. Naše třída se rozhodla, že při této akci splní úlohu LASKAVCE. Starali jsme se o malé prvňáčky. Každý páťák si vybral svého prvňáčka, o kterého se celé dopoledne pěkně a trpělivě staral. Prvňáčky jsme odvedli k autobusu, v autobuse jsme seděli vedle nich. Páťáci pomohli malým dětem se svlékáním a úkolem bylo, aby si malí kamarádi zapamatovali jméno svého velkého kamaráda. I v divadle malé děti seděly vedle velkých dětí. Nejtěžší chvíle páťákům nastaly o přestávce. Neodpočívali. Pomáhali prvňáčkům rozbalit svačiny, otevřít pití, dojít na toalety a hlavně, najít své místo v hledišti. Představení se všem velmi líbilo. Děti byly nadšené. Cestou domů odpočívali ti páťáci, kterým v autobuse usnuli malí sousedi. Prvňáčky dovedli až do jídelny, kde je všichni rádi předali paní učitelce.

 

Září 2019

6. 10. 2019

Po prázdninách jsme se opět všichni sešli v naší třídě. Jsme nejpočetnější třída ve škole. A někdy je nás hodně slyšet. Hned v prvním týdnu jsme měli cvičný poplach, společně se čtvrtou třídou jsme se zúčastnili projektu o jaderných elektrárnách a nakonec jsme měli branné cvičení. Některá děvčata prokázala své velmi dobré znalosti ze zdravovědy, všichni stříleli ze vzduchovky a kdo chtěl, mohl se proměnit na vojáka. V letošním školním roce začaly kroužky pracovat již v září. Máme svůj kroužek, ve kterém děláme to, co nás zajímá a baví.

5.jpg

 

Červen 2019

29. 6. 2019

A je tu červen. Je neuvěřitelné, co všechno jsme stihli. Byli jsme na krásném výletu v Praze. Pluli jsme lodí po Vltavě, prošli se Starou Prahou a jeli rychlíkem.  Zopakovali jsme si vše, co jsme se učili. Bylo zkoušení i prověrky. Na školní akademii jsme společně složili vlastní píseň. Dostali jsme průkazy cyklisty a vyrazili do Kladna na kole. Vyjížďky na kole byly dvě, obě byly krásné a hlavně – bez úrazu. Všichni se těšíme na prázdniny, v září z nás budou páťáci.

4.jpg

 

Exkurze 4. třídy

7. 6. 2019

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 jsme jeli vlakem do Prahy na plánovanou exkurzi po historických památkách. Začali jsme komentovanou plavbou lodí Vltava po řece Vltavě. Po té jsme se prošli Prahou. Šli jsme na Staroměstské náměstí, pokračovali jsme na Václavské náměstí. Ukázali jsme si Národní divadlo. Na Karlově mostě jsme počítali sochy. Dívali jsme se na Hradčany i na Petřín. 
Ani jsme si neuvědomili, že jsme po Praze nachodili téměř 9 km.

4.jpg

 

Květen 2019

2. 6. 2019

Konečně jsme se dočkali a odjeli jsme na školu v přírodě. Hned u brány RS Seba Mukařov na nás čekali naši noví vychovatelé. Měli jsme dva: Petra a Tomáše. Byli skvělí. Celou dobu pobytu se nám věnovali, hráli si s námi a starali se o nás. Byla s nimi legrace. Bydleli jsme v chatkách. Byla zima, ale nám bylo hezky. Hráli jsme si, sportovali jsme a trochu se i učili. Chodili jsme na vycházky, hráli jsme si v lese. Také jsme byli na výletě, jeli jsme se podívat na zámek do Mnichova Hradiště. Všem se líbil. Pěkné bylo i Mnichovo Hradiště, kde jsme si nakoupili důležité drobnosti. Škola v přírodě měla jedinou chybu. Byla krátká. Dětem se domů nechtělo. Na škole v přírodě se nám líbilo.

4.jpg

 

Duben 2019

2. 5. 2019

V dubnu jsme byli na hudebním workshopu v kině Sokol. Absolvovali jsme poslední lekci dopravní výchovy. Dokončili jsme nástěnné obrazy k třídnímu projektu České dějiny. Nejvíce času jsme věnovali nácviku skladby na soutěž.  S blížícím se termínem vystoupení jsme cvičili všude, kde bylo místo, na školním dvoře, na hřišti i v lese. Skladbu jsme nacvičili, předvedli ji rodičům a vyrazili jsme na soutěž. Vystoupení se dětem povedlo a porotě se líbilo. 

4.jpg

44.jpg

 

Březen 2019

2. 4. 2019

V březnu jsme si užili jarní prázdniny. Hned po návratu z prázdnin jsme ve škole viděli nádhernou pohádku  A Scary Tale. Pohádka byla v angličtině, byla trochu strašidelná a velmi legrační. Pro naši třídu to bylo první představení v AJ, děti téměř všemu rozuměly. Na pokyny pohádkových postav reagovaly a odpovídaly anglicky. Byla to jedna z nejlepších kulturních akcí.

 

pohadka.jpg

 

Únor 2019

4. 3. 2019

Nevíme ani jak, ale máme za sebou první měsíc druhého pololetí. 
V únoru  jsme začali probírat vzory podstatných jmen. Je to pro nás velmi náročná látka. V matematice počítáme obvody geometrických tvarů, nejlépe se nám počítá obvod čtverce. Společně jsme ve škole dočetli knihu České dějiny očima psa. 
V TV děláme rozhodčí míčových her. Všichni poznali, jak je toto rozhodování těžké. 
Společně s druhou třídou jsme navštívili na krásné představení Spejbla a Hurvínka.