Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. třída

Příspěvky

Tvorba mediálních sdělení a práce v realizačních týmech

8. 4. 2018

V hodinách českého jazyka si žáci vyzkoušeli, co vše obnáší vytvořit mediální sdělení. Jejich úkolem bylo vytvořit poutavou reklamu. 
Do realizačních týmů byli zástupci vybráni náhodným losem. První úkol byl pro mnohé z nich velice těžký – museli se společně dohodnout na návrhu a postupu práce. Po výměně názorů se všichni pustili do práce – vymýšleli, kreslili návrhy, polemizovali, diskutovali….
Dalším krokem bylo vytvoření finální podoby jejich reklamy. Někteří se drželi svého návrhu, jiní prováděli ještě drobné úpravy. A pak se již pilně pracovalo. V některých týmech šla práce pěkně od ruky, každý věděl, co má dělat. Jinde však polovina týmu koukala a do vlastní tvorby se nijak zvlášť nechtěla zapojit – i to se nakonec projevilo v závěrečné prezentaci prací.
V poslední části měly týmy zaujmout ostatní spolužáky, ale také paní učitelku třídní a paní asistentku, které jsme si přizvali. Zde se projevily silné a slabé stránky skupin. Některé prezentace byly velmi poutavé a humorné, u jiných bylo vidět, že práci moc nepromýšleli….a došlo i na absolutní kolaps a rozklad skupiny. 
Žáci si vyzkoušeli, že práce mediálního pracovníka není vůbec snadná. Všechny překážky se nakonec podařilo překonat a výsledky jejich snažení si můžete prohlédnout na fotografiích zde.  

 

Březen 2018

8. 4. 2018

V březnu děti dělaly zajímavé projekty v hodinách českého jazyka – prezentovaly spacák z vlastní firmy Veverka a malovaly komiks. Ve vlastivědě jsme už probrali střední, severní a východní Čechy, čeká nás tedy velký AZ kvíz, na který si musí žáci připravit otázky. Také se naplno rozjely referáty, kde se děti vzájemně seznamují se zajímavými místy, která navštívily. Jedno zajímavé místo Svatý Jan pod Skalou jsme poznali v rámci výletu turistického kroužku, na kterém byly pouze děti z 5. třídy, takže to byl vlastně třídní minivýlet.

Sportovci z naší třídy Lucka Kaiserová, Adam Feřtek a Kuba Vojtíšek reprezentovali školu na Slánském pětiboji, kde Adam vybojoval 1. místo a Kuba 2. místo.

Ve škole jsme se zúčastnili programu o Velikonocích Tradice, truhly a petlice a na konci měsíce nás čekal velikonoční projekt. Celé dopoledne se tvořilo a každý si odnesl domů několik velikonočních výrobků, někteří kluci se naučili i plést pomlázku.

 

Únor 2018

5. 3. 2018

Únor nám začal pololetními prázdninami a končil jarními, navíc je to nejkratší měsíc, takže se toho mnoho neudálo.

Sledovali jsme zimní olympijské hry a těšili se na sníh, abychom si v rámci tělocviku vyzkoušeli bobování jako v Pchongjangu. Bohužel sníh vždy roztál, letos to už asi nestihneme.

Někteří se zúčastnili sobotního masopustu na Mayrovce, Velikonoce se tedy blíží. Vybíráme vyfouknutá vajíčka, kousky látek a vlny na velikonoční projekt.

Také se škola zapojila do akce Češi Čechům. Děti sbírají přečtené časopisy a knížky, které už nepotřebují, ty se pošlou našim krajanům do Chorvatska, aby měli možnost číst v českém jazyce.

 

Leden 2018

4. 2. 2018

V lednu jsme se těšili na sníh a na akci Sněhuláci pro Afriku. Bohužel zima ještě nepřišla, a tak jsme vyrazili alespoň do Kladna na bruslení. Lednová smršť písemek je za námi, známky uzavřené, vysvědčení rozdané, tak hurá na pololetní prázdniny.

img-20180126-wa0001.jpg

 

Prosinec 2017

2. 1. 2018

Celý měsíc nám ve třídě voněl vánoční stromeček, na který jsme si sami vyrobili ozdoby. Vánoční besídka byla plná tance a veselí a dobrého cukroví.

Krásné Vánoce všem!

 

Projekt v 5.třídě – „GEOMETRIE NÁS BAVÍ“

15. 12. 2017

Při rýsování geometrických útvarů si všechny děti vyzkoušely vyrobit obrázek pouze s pomocí trojúhelníků, čtverců a obdélníků. Jak je vidět, všem se to velmi povedlo. Podívejte se na fotky zde

 

Listopad 2017

9. 12. 2017

Listopad jsme zahájili Halloweenskou party, deváťáci nám připravili strašidelnou cestu, na které jsme plnili úkoly. Další příjemnou listopadovou akcí byla návštěva TOBOGY v Praze. Dvě hodiny skákání a klouzání utekly jako voda. Zajímavá a poučná byla beseda o nebezpečí úrazů. Do školy nám přijeli dva vozíčkáři vyprávět svůj příběh o tom, jak můžou být úrazy nebezpečné. Kromě toho všeho jsme se samozřejmě i pilně učili. smiley O matematice jsme rýsovali a s pomocí pravítek a kružítek tvořili pěkné obrázky. O výtvarné výchově vyrábíme ozdoby na stromeček. O hudební výchově trénujeme koledy.

Na naše první společné Vánoce se pečlivě chystáme a velmi se těšíme.

 

Říjen 2017

7. 11. 2017

V říjnu děti začaly intenzivně pracovat nejen ve škole, ale i v kroužkách, které řada dětí navštěvuje. V rámci tělesné výchovy a třídnické hodiny jsme si upořádali turnaj v ping pongu, kterého se zúčastnili všichni chlapci a Ellen. Ostatní dívky si nacvičily moc hezkou sestavu se švihadly s hudbou.

Na konci měsíce jsme vyrazili do městské knihovny do Kladna na pořad Bojíte se rádi? Děti si vyzkoušely svoje znalosti ze světa pohádek a strašidel a dostaly od paní knihovnice tipy na zajímavé knížky.

Podzimní prázdniny na konci měsíce přišly vhod, všichni si rádi po náročném měsíci odpočinuli.

 

Září 2017

10. 10. 2017

Září bylo ve znamení seznamování s naší novou třídou, učebnami, paní učitelkou třídní i ostatními vyučujícími. Paní asistentky zůstaly stejné, což byla velká pomoc při počátečních zmatcích se stěhováním do tříd.

Na konci září už všichni věděli, do jaké třídy jít a o přestávkách tedy zbývá dost času, který většina třídy tráví v relaxační místnosti (tzv. relaxrumce). Někteří stále mají problémy s dodržováním pravidel a polštáře je svádějí k házení a ne relaxování. Věřím, že se to již brzy všichni naučí. Kluci neúnavně trénují střelbu na koš, výrazně se zlepšili.

Nela s Lenkou byly na první schůzce parlamentu a perfektně nás informovaly o připravovaných akcích. Máme se na co těšit.

První akce Karavana se konala u nás ve škole, bylo to vtipné představení, na kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o nejvýznamnějších evropských zemích.

V září proběhl první sběr papíru a všechny medailové pozice obsadila naše třída, hurá!!! Gratulujeme Adéle a Lindě, Pavlovi a Nele J. a všem co přinesli, děkujeme!

 

Červen 2017

4. 7. 2017

Škola v přírodě 12.-16.6.2017

„Konečně se blíží prázdniny!“, to bylo heslo většiny čtvrťáků a určitě nejenom jejich. Vůbec si nedělali hlavu z toho, že poslední měsíc před prázdninami bývá nejhorší…. Dohánějí se známky, píší se písemky, zkouší se. Někteří si na poslední chvíli vylepšili, co se dalo. Našli se však i tací, kteří svoji situaci podcenili a naopak si na poslední chvíli pokazili, co se dalo. Celá, vlastně téměř celá třída bez šesti žáků, se těšila na 12.6. – den odjezdu žáků 1.-5.třídy na školu v přírodě. Jelo se dvěma autobusy. Rodiče se většinou radostně rozloučili se svými ratolestmi s vidinou, že budou mít téměř pět dnů pohodičku. Děti se naopak těšily, že budou mít klídeček od rodičů. Prožili jsme těch pár dnů uprostřed krásných lesů ve ŠvP Žihle u Rakovníka. Počasí nám po celou dobu přálo. Dopoledne jsme se trochu učili a odpoledne jsme si užívali her, soutěží, sportovních utkání, vycházek, lanového centra, diskotéky. Nejvíce se nám líbila akce „laser game“, sice jsme za tuto zábavu někteří utratili většinu kapesného, ale stálo to za to, podle dětí to bylo „boží“. Absolvovali jsme celodenní výlet do městečka Plasy, kde jsme navštívili malou ale krásnou netypickou zoologickou zahradu. Smůla byla jen ta, že jsme museli absolvovat v tom vedru pro některé vysilující pochod na vlakové nádraží a při zpáteční cestě to stejné v opačném směru – z vlakového nádraží. Celkem jsme ušli kolem 12km. Doplazili jsme se z posledních sil každý do svého pokoje. Čistotnější, hlavně dívky, šly moudře hned do sprchy. Později je následovali i někteří hoši. To byla super úleva. Na večeři jsme už šli opět plni energie. Večer nás ještě čekal táborový oheň s opékáním buřtů. V závěru jsme si u ohně vyslechli z úst spolužáků několik strašidelných příběhů, báli jsme se. To jsme ještě netušili, že se budeme bát ještě více. Postupně se od nejmladších ročníků, tzn. od první třídy odcházelo od ohně. V domnění, že se jde již do postele, jsme bez protestů odcházeli. Co nás však překvapilo, nešli jsme směrem k postelím, ale úplně opačným směrem…. do lesa. Do toho lesa, kde v předminulém dni zabloudila skupinka dětí z jiné školy i s vedoucími a navíc za bílého dne. Do jejich hledání se zapojila i policie, našli se. To už všem začínalo být jasné … noční hra, stezka odvahy nebo něco podobného. Někteří už předem začínali sestavovat dvojice, trojice, čtveřice s tím, že takto projdou určenou trasu. Jaké bylo ale jejich zděšení, když se dozvěděli, že půjde každý sám!?! Sám nešel nakonec nikdo, nikdo tak odvážný se nenašel. Trasu tedy absolvovali všichni ve dvojicích a jedna trojice.To bylo řevu a křiku! Část se po chvíli vrátila, nedošli tam, kam měli. Jen asi třetina naší třídy to zvládla až do cíle i s roztřeseným podpisem. Tím vlastně potvrdili, že nejsou žádní strašpytlové. No a pak rychle do postele, to byl tedy náročný den! V posteli jsme byli kolem jedné hodiny ranní. Všichni se ale stihli krásně vyspat, na snídani jsme totiž chodili až v 8,30h. Užili jsme si i čtvrteční den. Dopoledne jsme si vyzkoušeli jak těžký život mají v dnešní době opice. .Jejich život v pralesích je každodenním bojem o holé přežití. Většina z nás to zvládla. Odpoledne opět zábavné s vychovatelkami. Vyvrcholením čtvrtečního dne byla večerní ohňová šou v tělocvičně. To bylo neskutečné a krásné. Pak následovala poslední noc. Před ulehnutím ještě rychlé balení kufrů a pak tvrdý spánek. Po rychlém ranním probuzení dobalení a úklid, snídaně a odjezd domů. Bylo to super ale domů jsme se také těšili. U školy nás čekali odpočatí rodiče a my byli rádi, že je opět vidíme a že je máme. Dojmy a vyprávění až doma.

Po návratu ze školy v přírodě už zbylo jen pár dnů do konce školního roku…. Poslední pokusy o vylepšení známek, trénování na akademii, odevzdávání učebnic, doplatky dluhů, rozdání sešitů, výkresů a úklid. 29.6. se uskutečnila školní akademie, počasí nepřálo, tak jsme se museli tísnit

v tělocvičně. A konečně přišel ten den – poslední den- rozdání vysvědčení, slzavé rozloučení s paní učitelkou a hurá na prázdniny!!!