Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. třída

Příspěvky

Březen 2018

4. 4. 2018

Březen nám utekl velmi rychle. Blížily se Velikonoce a my jsme se připravovali na velikonoční jarmark. Zdobili jsme vyfouklá vajíčka bílým voskem. Ač to byla titěrná práce, všem se podařila. Vajíčka byla krásná a dostali jsme velkou pochvalu. 
V neděli 18. března jsme si všichni udělali čas a jeli vystupovat s naší pohádkou O dvanácti měsíčkách do ZUŠ ve Velvarech. Nejdříve jsme navštívili muzeum a podívali se na výstavu hraček, vlastně mašinek. Výstava se nám líbila a potěšilo nás, když nám vláček přivezl na rozloučenou bonbóny. Pak jsme hráli. Nikdo si vystoupení nedokázal představit. V hledišti byla tma, jeviště bylo osvětleno reflektory a děti hrály. Tréma byla, ale všichni ji překonali. Vystoupení se opět povedlo. Byl to pro nás velký a krásný zážitek. Pěkné bylo, že s námi byli i rodiče. 

foto.jpg

 

Vystoupení žáků 3. třídy

18. 3. 2018

Žáci 3. třídy nacvičili  pohádku O dvanácti měsíčkách. Pohádku hráli nejdříve pro rodiče, pro děti z jiných tříd i pro děti z mateřských škol. V neděli 18. 3. 2018 si pojedou tuto pohádku zahrát do divadla ve Velvarech. 
Přeji dětem, aby je prostředí divadla nezaskočilo, neměly velkou trému a pohádku zazpívaly tak hezky, jako ve škole. 

R. Hanzlíková, tř. učitelka 

page1.jpg

 

Únor 2018

5. 3. 2018

Do druhého pololetí jsme vkročili opravdu vesele. Ti, kteří chtěli a mohli, jeli společně na výlet do Planetária. Cesta vlakem, procházka Prahou a hezká pohádka o Nebešťánkovi se všem moc líbila. I počasí nám vyšlo. 
V únoru jsme v ČJ dokončili vyjmenovaná slova. Doufejme, že si je budeme pamatovat. V Ma jsme sčítali a odčítali do 1 000, rýsovali polopřímky a měřili úsečky. 
Ve třídě máme nový hudební nástroj - xylofon. Nejdříve to byla věc, do které se dalo bouchat. Ale nyní se všichni snaží zahrát správně melodie písniček. A daří se, písničku Beskyde, Beskyde umí téměř všichni. 
Také jsme pozorně sledovali výsledky našich sporovců na Olympiádě. 
Než jsme se v únoru ve škole rozkoukali, jsou tu jarní prázdniny.  

 

Leden 2018

4. 2. 2018

A je tu pololetí. Leden nám rychle utekl. Napsali jsme pololetní práce a čekali na vysvědčení.
Poslední lednový den jsme šli hrát pohádku O dvanácti měsíčkách do MŠ v Motyčíně. Měli jsme s sebou všechny potřebné věci, jen hudba nás trochu zaskočila.  Nehrála. Nakonec vše dobře dopadlo. Hráli jsme, dostali jsme sladkou odměnu a velikou pochvalu. Po návratu do školy paní učitelka rozdala vysvědčení. Většina dětí byla s vysvědčením spokojena. Někteří říkali, že se budou v příštím pololetí více snažit.
Uvidíme. smiley

naty.jpg

 

Prosinec 2017

1. 1. 2018

Začátkem prosince jsme se vydali do divadla Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínkův Mikuláš. Představení, ale i prostory a výzdoba divadla, se nám velmi líbilo. Děti byly nadšené. 
Pro rodiče jsme si i my připravili představení. Zahráli a zazpívali jsme rodičům pohádku O dvanácti měsíčkách. Připravili jsme si kostýmy, kulisy i dekorace. Naučili se dlouhý zpívaný text. Trému měli úplně všichni, ale představení se povedlo. Rodiče byli překvapeni a potěšeni. Odměnili nás dlouhým a hlasitým potleskem.
Poslední školní den roku 2017 jsme si rozdali dárečky a těšili se na vánoční prázdniny.

divadlo.jpg

 

Listopad 2017

3. 12. 2017

V listopadu jsme se začali  učit vyjmenovaná slova. Zvládli jsme vyjmenovaná slova po B a po L. Umíme je zpaměti, ale trochu se nám pletou. V matematice jsme dokončili násobilky, rýsovali jsme přímky a měřili úsečky. Nepodceňujeme přípravu na Vánoce. Pilně nacvičujeme na vánoční vystoupení. Zpíváme a zpíváme. V pracovních činnostech jsme si vyrobili třídní adventní kalendář. Nyní budeme bedlivě sledovat, zda se nám pod čepičkou objeví nějaké sladké překvapení. 

img_20171130_190719.jpg

 

Říjen 2017

4. 11. 2017

V tomto měsíci jsme pokračovali s násobilkou. Umíme už násobilku šesti a sedmi. Zvládáme příklady se závorkami a někdy se trápíme se slovními úlohami. V matematice mají děti rády hry a rýsování.
V ČJ řadíme slova podle abecedy, hledáme slova opačná a zdrobnělá. Společně jsme ve škole začali číst Knížku Ferdy mravence. S knihou se nám dobře pracuje a vynikající je, že téměř každý má svou knihu.
V Aj se učíme počítat. Naučili jsme se novou básničku i písničku. 
Na konci měsíce jsme navštívili knihovnu na Sítné, kde nás paní knihovnice, v besedě Bojite se rádi, seznámila se strašidly v knihách. Protože se děti nebojí, vyrazily na halloweenskou diskotéku a stezku odvahy, samozřejmě v maskách.

 

Září 2017

2. 10. 2017

Prázdniny nám rychle utekly a my jsme se opět sešli ve škole. Už jsou z nás třeťáci. Pomalu se vracíme ke školním povinnostem. Zopakovali jsme si učivo ze druhého ročníku a nyní nás čeká nové učivo. Do školy zavítala skupina Karavana s pořadem Cestujeme po Evropě. Ukázali jsme, že o Evropě máme dostatek znalostí.
Těšili jsme se na výlet do Prahy, ale vzhledem k výluce na trati, se výlet nekonal. Pojedeme na jaře. Rozhodujeme se, zda pojedeme na školu v přírodě. Loni se nám moc líbila, tak doufám, že nás letos pojede ještě více.
Hanzlíková

 

 

Červen 2017

3. 7. 2017

Vypadá to, že červen je nejkratší měsíc v roce. Máme  mnoho krásných zážitků.
Nejdříve jsme byli na školním výletě v ZOO Praha. Pak jsme téměř všichni odjeli na školu v přírodě do Žihle. Mnozí si nedokázali představit týden bez rodičů. Ale škola v přírodě předčila naše očekávání. Všem dětem se líbilo, celý týden jsme byli venku, sportovali a hráli si. Byli jsme v  ZOO Plasy a dokonce jsme jeli i vlakem. Dokázali jsme jít na stezku odvahy a našli zasloužený poklad.
S 2. třídou jsme se rozloučili na školní akademii. Rodičům se vystoupení našich princezen a kuchtíků velmi líbilo.
V září se sejdeme ve 3.třídě.
Hanzlíková

img_1855.jpg

 

Květen 2017

30. 5. 2017

V květnu jsme byli na exkurzi  ekologické farmy na Čabárně. Názorně jsme si doplnili látku z prvouky - Hospodářská zvířata. U vchodu nás přivítali králíci, kteří zde všude volně pobíhají. Viděli jsme husy, kachny, slepice i čápy. Ve výběhu se pásli ovce, koně, kozy a hříbě. Děti si směly pohladit kůzlátka. Dětem se líbilo interaktivní pexeso, které je s obrázky ptactva. Na exkurzi jsme šli společně s 1.třídou. Šli  jsme pěšky přes Švermov a dále jsme pokračovali cestou lesem na Čabárnu. Cesta byla pro prvňáčky a druháčky dost dlouhá, ale všechny děti  zvládly cestu bez potíží tam i zpět. Počasí se vydařilo, bylo opravdu velmi příjemně, a tak jsme se odměnili  zmrzlinou, která nám všem chutnala. Tato cesta byl trénink na školu v přírodě, na kterou se všichni moc těšíme. 
Růžena Hanzlíková

img_1777.jpg

img_1782.jpg

img_1793.jpg