Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. třída

Příspěvky

Září 2019

4. 10. 2019

Nový školní rok jsme zahájili v nové třídě v počtu 22 dětí. Vytvořili jsme si společně naše třídní pravidla a zvolili si dva nové zástupce do školního parlamentu, Nelu Stehlíkovou a Ondru Tůmu. Zažili jsme společně školní poplach a evakuaci ze školy. V posledních dnech měsíce září proběhl branný den. Děti si zopakovaly, jak se chovat v mimořádných situacích třeba v případě nebezpečí požáru. Procvičily si zásady první pomoci a zásady bezpečného chování v přírodě a ve městě.

Během září jsme opakovali učivo z minulého školního roku. Nějak jsme zapomněli písmenka a psaní se nám moc nedařilo. Začínáme se ale zlepšovat. Paní učitelku mrzí, že ani na konci září nemají některé děti zabalené sešity a učebnice.

img-20190927-wa0001.jpg

img-20190927-wa0006.jpg

 

Den bezpečnosti s Shell Kladno

25. 6. 2019

Dne 17. 6. se 2. třída zúčastnila akce Den bezpečnosti ve spolupráci s Shell Kladno. 

65319583_316232939284618_6447274372662034432_n.jpg

 

Červen 2019

25. 6. 2019

Konec školního roku byl hlavně ve znamení příprav na akademii, na kterou se děti moc těšily. V červnu jsme navštívili trampolínový park v Kladně, ve spolupráci s firmou Shell jsme se zúčastnili dne bezpečnosti. V matematice počítáme do 100 a zvládáme násobení a dělení do 5. Vše pilně trénujeme. Rádi čteme, v hodinách čtení si děláme vlastní čtenářské dílny, které děti velmi baví. Už se těší, až si  přečtou nějakou pěknou knížku. Všichni se těší na prázdniny! 

2.jpg

22.jpg

 

Květen 2019

2. 6. 2019

Nacvičujeme vystoupení na školní akademii, na kterou se všichni druháčci moc těší. V areálu školy jsme se zúčastnili vystoupení skupiny Thorax. Ve škole jsme měli projektový den na téma „Světový den oceánů“. Proběhlo i společné fotografování. Byli jsme na škole v přírodě, kde se dětem moc líbilo. Děti, které zůstaly ve škole, se normálně učily a nevynechaly ani čtvrteční plavání. V rámci prvouky jsme se na vycházce seznámili s právě kvetoucími rostlinami a povídali jsme i o přírodě na jaře, v létě. V matematice počítáme do 100 a zvládáme násobení a dělení do 5.  Rádi čteme, v hodinách čtení si děláme vlastní čtenářské dílny. V červnu nás také čeká návštěva trampolínového parku a akce bezpečnosti ve spolupráci s firmou Shell. 

2.jpg

22.jpg

 

Duben 2019

2. 5. 2019

V měsíci dubnu jsme měli ve škole velikonoční projekt, kde si všichni mohli vyrobit různé dekorace.

V prvouce jsme si povídali o svátcích jara, rostlinách, hospodářských zvířatech, jaru na statku, o místě, kde žijeme a našich oblíbených výletech. V hodinách hudební výchovy jsme dirigovali, zpívali a poslouchali písně z pohádek a pokračujeme v nacvičování na akademii. V matematice počítáme v oboru 0-100 , řešíme slovní úlohy a umíme násobilku 2 a 3. V českém jazyce se zdokonalujeme ve čtení, poznáváme slovesa a podstatná jména.

Všichni se těšíme na školu v přírodě.

 

2.jpg

22.jpg

 

Březen 2019

2. 4. 2019

V březnu jsme konečně přivítali jaro. V prvouce jsme si zopakovali měsíce, roční období, povídali o přírodě na jaře, hrách dětí a bezpečnosti při jejich provozování. V hodinách hudební výchovy začínáme nacvičovat naše vystoupení na školní akademii. V matematice počítáme v oboru 0-100 s přechodem i bez přechodu, řešíme slovní úlohy a konečně jsme začali s násobilkou. smiley V českém jazyce stále trénujeme čtení a psaní, tvrdé a měkké slabiky již perfektně ovládáme. Nezbývá než procvičovat a procvičovat. smiley Třídu máme krásně vyzdobenou a je nám tu všem moc dobře. smiley

 

Únor 2019

4. 3. 2019

Měsíc únor nám všem utekl velmi rychle. Druháčci se vrátili po pololetních prázdninách plni sil do dalšího pololetí.  Za okny na nás začalo svítit sluníčko, a proto je nejvyšší čas začít si povídat o příchodu jara a tradičních jarních zvycích. Někteří z nás se zúčastnili Masopustního průvodu, který je již tradiční akcí, které se škola účastní před Velikonoci. V rámci tělesné výchovy jsme opět začali jezdit na plavání. V hodinách hudební výchovy velmi rádi zpívají a muzicírují. V matematice už počítáme do 100 s přechodem přes desítku, v geometrii rýsujeme a přenášíme úsečky. Ve čtení se děti stále více zdokonalují, čtení je u většiny plynulé. Zároveň pilně trénujeme tvrdé a měkké souhlásky. Povídali jsme si o nadcházejících jarních prázdninách, na které se všechny děti moc těšily. Doufám, že se stejně tak těší do školy zpět po prázdninách.
Ve škole jsme měli fyzikální divadlo, které se dětem velmi líbilo. V únoru jsme navštívili divadlo Spejbla a Hurvínka a vyslali zástupce na tradiční recitační soutěž ve Slaném.

2.jpg

22.jpg

 

Leden 2019

3. 2. 2019

V lednu se všichni druháci těšili na svá vysvědčení. Na konci měsíce dostali všichni krásná vysvědčení. Některým stále dělá problémy čtení a psaní, určitě to ale do konce školního roku vylepší. 
Celý měsíc jsme sbírali věci pro pejsky do útulku Bouchalka, děti přinesly spoustu dobrot, granulí, deky, hračky. 
V lednu jsme měli opět možnost ochutnat exotické ovoce.
V českém jazyce už umíme měkké a tvrdé souhlásky, psaní ú, ů a samozřejmě stále opakujeme to, co jsme se již naučili. V matematice jsme se v lednu zaměřili na geometrii a měření. Počítáme již do stovky. V prvouce si povídáme o lidském těle a zdraví.

2.jpg

 

Prosinec 2018

28. 12. 2018

V prosinci přišli do naší třídy čerti, andělé a Mikuláš. Hříšníci slíbili, že se polepší, a všechny děti dostaly sladké odměny. Školní družina pořádala mikulášské rejdění,  do školy k nám dorazil chovatel dravců a děti se dozvěděly spoustu informací o jejich chovu. Jako každý rok jsme zpívali pod stromečkem. Na tuto akci jsme pilně celý prosinec trénovali a rodičům se vystoupení moc líbilo.  
Poslední den před vánočními prázdninami jsme měli ve třídě vánoční besídku, kde si děti předaly dárky, přinesly si cukroví a podívaly se na pohádku. Společně se opět setkáme po vánočních prázdninách. 

22.jpg

 

Listopad 2018

2. 12. 2018

V listopadu jsme navštívili knihovnu v Kladně. Ve škole jsme měli divadlo Karavana s představením k 100. výročí České republiky, zúčastnili jsme se i Halloweenu, který pro děti připravili žáci 9. třídy a bylo to odpoledne opravdu krásně strašidelné. Na konci listopadu ve škole probíhalo adventní tvoření s rodiči, odkud si všichni odnesli krásné výrobky.
V hodinách pravidelně čteme, stále trénujeme psaní, samohlásky, psaní ů, ú. V matematice již počítáme po desítkách a pomalu se připravujeme na počítání do stovky. V prvouce jsme si povídali o domácích mazlíčcích, o tom, jak pomáháme doma. 
Zároveň se pilně připravujeme na vánoční zpívání u stromečku. A velmi se všichni těšíme na Vánoce!

 

1.jpg

2.jpg