Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. třída

Příspěvky

Červen 2020

1. 7. 2020

V červnu jsme s žáky procvičovali hlavně čtení, psaní, opis, diktát a sčítání do 20 s přechodem přes 10. Přestože jsme museli dodržovat přísná hygienická opatření, všem se nám ve škole moc líbilo. Hráli jsme hry, díky kterým jsme také učivo procvičovali. Poslední školní den byl netradiční, vysvědčení dostali žáci na zahradě školy, kam přišli i všichni ostatní, kteří od 25. 5. školu nenavštěvovali.

V druhé třídě máme co dohánět, hlavně v matematice, kde jsme nestihli odčítání s přechodem do 20.

My to ale zvládneme!!!!

img-20200630-wa0001.jpg

 

Květen 2020

18. 6. 2020

I květnové vyučování probíhalo on – line. Nadále jsme se setkávali na Discordu, četli jsme a počítali.

Žáci vzorně plnili úkoly. 25. 5. se někteří vrátili zpět do lavic. Ve škole se nás sešlo 10. Moc jsme se těšili. Společně jsme četli, procvičovali psaní a začali jsme počítat s přechodem do 20. Hráli různé hry, vše však s důsledným dodržováním hygienických předpisů. Žáci, kteří zůstali doma, nadále vzorně plnili učivo, které procvičujeme s dětmi ve škole.

 

Duben 2020

18. 6. 2020

V měsíci dubnu jsme pokračovali kvůli nouzovému stavu s distanční výukou a on – line setkáváním na Discordu. Většina dětí se pravidelně přihlašovala. Takto jsme se mohli všichni na dálku slyšet. Opakovali jsme učivo a snažili se naučit i něco nového.

V prvouce jsme si povídali o svátcích jara, jak žáci prožili Velikonoce. V matematice jsme počítali v oboru 0- 20 . V českém jazyce jsme četli ze Slabikáře. Všichni žáci vzorně a svědomitě plnili úkoly poslané e-mailem.

 

Úkoly 16. - 20. 3.

16. 3. 2020

Matematika str. 1-3

Slabikář str. 43 - 45

Písanka str. 6-8

Prvouka str. 47 - 48

!!!!!!!! Domácí úkoly, které mi prosím nascanujte nebo vyfoťte a pošlete zpět v pátek odpoledne na email !!!!!!!!!!!!!

Matematika str. 2 / cv. 5, str. 3/ cv. 6

Písanka str. 7

Nezapomeňte trénovat plynulé čtení a počítání bez prstů, jak jen to je možné.

 

Organizace

16. 3. 2020

Vážení rodiče, předně Vás i Vaše-  naše děti srdečně zdravím a pevně věřím, že jste všichni v pořádku. Vzhledem k tomu, že se nám nástup do školy po prázdninách zkomplikoval, obracím se na Vás s informacemi, jakým způsobem bude probíhat zadávání úkolů a jejich plnění.

Komunikace bude probíhat přes email, na který Vám budu vždy v pondělí dopoledne posílat stránky, které máte s dětmi probrat. Učivo si rozdělte do 5 dnů. Vždy Vám zároveň napíši, která konkrétní cvičení nebo stránky budou za domácí úkol, a která mi nascanujete nebo vyfotíte a pošlete emailem zpět v příloze. Splněné úkoly mi pošlete vždy v pátek odpoledne.

Procvičujte s dětmi písmena, jejich psaní podle diktátu, diktujte jim i slova a věty, které by již měly umět napsat. ( inspirujte se v písance ). procvičujte čtení. V matematice procvičujte počítání do 10 bez prstů, zpaměti, již začínáme počítat do 20. Vše je potřeba neustále procvičovat.

 

Únor 2020

4. 3. 2020

Měsíc únor nám všem utekl velmi rychle. Prvňáčci se vrátili po pololetních prázdninách plni síly do dalšího pololetí. Za okny na nás začalo svítit sluníčko, a proto je nejvyšší čas začít si povídat o příchodu jara a tradičních jarních zvycích. Někteří z nás se zúčastnili Masopustního průvodu, který je již tradiční akcí, které se škola účastní před Velikonoci. V rámci tělesné výchovy začali prvňáčci jezdit na plavání. V hodinách hudební výchovy velmi rádi zpívají a muzicírují. V prvouce začínáme procvičovat hodiny. V matematice se pomalu přesouváme do druhé desítky, budeme rozkládat čísla, pracovali jsme s číselnou řadou, řešili slovní úlohy a hráli hry. Ve čtení se děti stále více zdokonalují, učí se číst i psát další nová písmenka. V únoru jsme také navštívili knihovnu.

img-20200205-wa0001.jpg

img_20200218_085340.jpg

 

Leden 2020

30. 1. 2020

V lednu jsme se naučili sčítat a odčítat v oboru 0 –10, psát a rozkládat čísla, pracovali jsme s číselnou osou, řešili slovní úlohy, hráli didaktické hry. Zároveň jsme si zopakovali geometrické tvary. V českém jazyce se stále více zdokonalujeme ve čtení, čteme čtyřslabičná slova a krátké věty. Píšeme slova a učíme se číst a psát další nová písmena a hlásky. Budeme přecházet v psaní slov podle diktátu a opis jednotlivých slov. V prvouce jsme se zabývali výživou lidského těla, zdravím, péčí o tělo a částmi lidského těla. V lednu jsme měli ve třídě ochutnávku ovoce. Prvňáčci se těšili na své první vysvědčení, které dostali 30. ledna.

img_20200116_100656.jpg

img_20200116_100702.jpg

 

Prosinec 2019

21. 12. 2019

V prosinci jsme se naučili sčítat a odčítat v oboru 0 – 7, rozkládat čísla a pracovali jsme s číselnou osou. Zároveň jsme si zopakovali geometrické tvary. V českém jazyce čteme tříslabičná slova, píšeme slabiky a učíme se další, nová písmena a hlásky. Budeme přecházet v psaní slov a opis jednotlivých slov. V prvouce jsme se věnovali hlavně zimní přírodě a oslavě Vánoc. Celý prosinec jsme nacvičovali zpívání vánočních písní a koled, které jsme spolu s žáky celé školy zazpívali pod vánočním stromečkem. Poslední den před vánočními prázdninami jsme měli ve třídě vánoční besídku, kde si děti předaly dárky, přinesly si cukroví a podívaly se na pohádku. Společně se opět setkáme po vánočních prázdninách.

img_20191219_101852.jpg

 

Listopad 2019

29. 11. 2019

V listopadu jsme začali nacvičovat písně, které budeme zpívat pod vánočním stromečkem. Skládáme a rozkládáme slabiky, čteme jednoduchá dvojslabičná slova. Rozeznáváme krátké a dlouhé samohlásky. Už se nám nepletou písmenka, která jsme se doposud naučili. Slabiky z těchto písmen budeme již brzy psát. V prvouce jsme si povídali o podzimu a rodině. Zopakovali jsme si měsíce v roce, roční období, víme, které stromy na zimu opadávají a proč, kdy slavíme Vánoce a Mikuláše. V matematice sčítáme a odčítáme do 6, rozkládáme čísla, zaznamenáváme je do číselné osy, opakujeme geometrické tvary.

Navštívili jsme představení „ Malý princ“ a ve třídě máme nový krásný koberec, který nám slouží i k výuce.

stazeny-soubor.jpg

stazeny-soubor--1-.jpg

 

Říjen 2019

1. 11. 2019

V měsíci říjnu jsme se naučili spoustu nových písmenek, skládáme slova na slabiky, které zároveň čteme. Pokračujeme v uvolňovacích psacích cvičeních. V matematice sčítáme a odčítáme do 5. Průběhem vyučování nás provází mnoho her a soutěží. V prvouce jsme si povídali o podzimu, zopakovali jsme si dny v týdnu a měsíce v roce. Poslední týden v měsíci jsme se začali připravovat na halloweenskou diskotéku a strašidelnou cestu, která se konala 31.10. V hudební výchově zpíváme, dramatizujeme a tančíme a prvňáčky hodiny velmi baví.

V říjnu jsme měly ve škole přednášku Městské policie týkající se bezpečnosti a navštívili jsme divadlo v Praze.

img_20191009_100032.jpg

img_20191024_090142.jpg