Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. třída

Příspěvky

Květen 2019

2. 6. 2019

Nacvičujeme vystoupení na školní akademii, na kterou se všichni druháčci moc těší. V areálu školy jsme se zúčastnili vystoupení skupiny Thorax. Ve škole jsme měli projektový den na téma „Světový den oceánů“. Proběhlo i společné fotografování. Byli jsme na škole v přírodě, kde se dětem moc líbilo. Děti, které zůstaly ve škole, se normálně učily a nevynechaly ani čtvrteční plavání. V rámci prvouky jsme se na vycházce seznámili s právě kvetoucími rostlinami a povídali jsme i o přírodě na jaře, v létě. V matematice počítáme do 100 a zvládáme násobení a dělení do 5.  Rádi čteme, v hodinách čtení si děláme vlastní čtenářské dílny. V červnu nás také čeká návštěva trampolínového parku a akce bezpečnosti ve spolupráci s firmou Shell. 

2.jpg

22.jpg

 

Duben 2019

2. 5. 2019

V měsíci dubnu jsme měli ve škole velikonoční projekt, kde si všichni mohli vyrobit různé dekorace.

V prvouce jsme si povídali o svátcích jara, rostlinách, hospodářských zvířatech, jaru na statku, o místě, kde žijeme a našich oblíbených výletech. V hodinách hudební výchovy jsme dirigovali, zpívali a poslouchali písně z pohádek a pokračujeme v nacvičování na akademii. V matematice počítáme v oboru 0-100 , řešíme slovní úlohy a umíme násobilku 2 a 3. V českém jazyce se zdokonalujeme ve čtení, poznáváme slovesa a podstatná jména.

Všichni se těšíme na školu v přírodě.

 

2.jpg

22.jpg

 

Březen 2019

2. 4. 2019

V březnu jsme konečně přivítali jaro. V prvouce jsme si zopakovali měsíce, roční období, povídali o přírodě na jaře, hrách dětí a bezpečnosti při jejich provozování. V hodinách hudební výchovy začínáme nacvičovat naše vystoupení na školní akademii. V matematice počítáme v oboru 0-100 s přechodem i bez přechodu, řešíme slovní úlohy a konečně jsme začali s násobilkou. smiley V českém jazyce stále trénujeme čtení a psaní, tvrdé a měkké slabiky již perfektně ovládáme. Nezbývá než procvičovat a procvičovat. smiley Třídu máme krásně vyzdobenou a je nám tu všem moc dobře. smiley

 

Únor 2019

4. 3. 2019

Měsíc únor nám všem utekl velmi rychle. Druháčci se vrátili po pololetních prázdninách plni sil do dalšího pololetí.  Za okny na nás začalo svítit sluníčko, a proto je nejvyšší čas začít si povídat o příchodu jara a tradičních jarních zvycích. Někteří z nás se zúčastnili Masopustního průvodu, který je již tradiční akcí, které se škola účastní před Velikonoci. V rámci tělesné výchovy jsme opět začali jezdit na plavání. V hodinách hudební výchovy velmi rádi zpívají a muzicírují. V matematice už počítáme do 100 s přechodem přes desítku, v geometrii rýsujeme a přenášíme úsečky. Ve čtení se děti stále více zdokonalují, čtení je u většiny plynulé. Zároveň pilně trénujeme tvrdé a měkké souhlásky. Povídali jsme si o nadcházejících jarních prázdninách, na které se všechny děti moc těšily. Doufám, že se stejně tak těší do školy zpět po prázdninách.
Ve škole jsme měli fyzikální divadlo, které se dětem velmi líbilo. V únoru jsme navštívili divadlo Spejbla a Hurvínka a vyslali zástupce na tradiční recitační soutěž ve Slaném.

2.jpg

22.jpg

 

Leden 2019

3. 2. 2019

V lednu se všichni druháci těšili na svá vysvědčení. Na konci měsíce dostali všichni krásná vysvědčení. Některým stále dělá problémy čtení a psaní, určitě to ale do konce školního roku vylepší. 
Celý měsíc jsme sbírali věci pro pejsky do útulku Bouchalka, děti přinesly spoustu dobrot, granulí, deky, hračky. 
V lednu jsme měli opět možnost ochutnat exotické ovoce.
V českém jazyce už umíme měkké a tvrdé souhlásky, psaní ú, ů a samozřejmě stále opakujeme to, co jsme se již naučili. V matematice jsme se v lednu zaměřili na geometrii a měření. Počítáme již do stovky. V prvouce si povídáme o lidském těle a zdraví.

2.jpg

 

Prosinec 2018

28. 12. 2018

V prosinci přišli do naší třídy čerti, andělé a Mikuláš. Hříšníci slíbili, že se polepší, a všechny děti dostaly sladké odměny. Školní družina pořádala mikulášské rejdění,  do školy k nám dorazil chovatel dravců a děti se dozvěděly spoustu informací o jejich chovu. Jako každý rok jsme zpívali pod stromečkem. Na tuto akci jsme pilně celý prosinec trénovali a rodičům se vystoupení moc líbilo.  
Poslední den před vánočními prázdninami jsme měli ve třídě vánoční besídku, kde si děti předaly dárky, přinesly si cukroví a podívaly se na pohádku. Společně se opět setkáme po vánočních prázdninách. 

22.jpg

 

Listopad 2018

2. 12. 2018

V listopadu jsme navštívili knihovnu v Kladně. Ve škole jsme měli divadlo Karavana s představením k 100. výročí České republiky, zúčastnili jsme se i Halloweenu, který pro děti připravili žáci 9. třídy a bylo to odpoledne opravdu krásně strašidelné. Na konci listopadu ve škole probíhalo adventní tvoření s rodiči, odkud si všichni odnesli krásné výrobky.
V hodinách pravidelně čteme, stále trénujeme psaní, samohlásky, psaní ů, ú. V matematice již počítáme po desítkách a pomalu se připravujeme na počítání do stovky. V prvouce jsme si povídali o domácích mazlíčcích, o tom, jak pomáháme doma. 
Zároveň se pilně připravujeme na vánoční zpívání u stromečku. A velmi se všichni těšíme na Vánoce!

 

1.jpg

2.jpg

 

Říjen 2018

31. 10. 2018

Měsíc říjen je za námi a my jsme v plném pracovním nasazení. V matematice stále trénujeme počítání do 20 s přechodem přes desítku, rozkládáme čísla, počítáme slovní úlohy a poznáváme geometrické tvary a tělesa. V českém jazyce už umíme celou abecedu, stále čteme, píšeme, rozkládáme slova na slabiky, písmenka a hlásky. V prvouce jsme si celý říjen povídali o podzimu. V angličtině trénujeme první jednoduché fráze, učíme se barvy, hrajeme různé hry.
Na konci měsíce října jsme si četli o Halloweenu a počítali různé halloweenské úlohy a začátkem listopadu nás čeká Halloween i ve škole.
V říjnu proběhlo vyhlášení sportovního dne, konaného na konci září. Chlapci i dívky z naší třídy se umístili na předních místech. Také jsme navštívili Planetárium v Praze, kde se děti dozvěděly základní informace o tom, proč se střídají den a noc, roční období a které souhvězdí můžeme na podzimní obloze vidět. Zároveň viděly podzimní příběh „Anička a nebešťánek“.
Zapojili jsme se do projektu „Laskavec“, jehož cílem je udělat něco laskavého ke svému okolí. V posledních slunečných dnech jsme se vydali na procházku v okolí Vinařic a domluvili jsme se, že budeme laskaví k přírodě. Vzali jsme si rukavice, pytle a rozhodli jsme se, že posbíráme odpadky v našem okolí. 

22.jpg

222.jpg

 

Září 2018

30. 9. 2018

Prázdniny skončily a z nás už jsou velcí druháci. V letošním školním roce k nám přišel nový spolužák a děti ho přijaly do svého kolektivu velmi dobře. Společně jsme se domluvili na pravidlech, které chceme ve třídě a škole dodržovat, abychom se všichni cítili dobře.

V září jsme opakovali všechna písmenka, jen při psaní často zapomínáme na čárky a háčky. Hodně čteme, procvičujeme čtení s porozuměním. V matematice trénujeme počítání do 20 s přechodem přes desítku. Někomu to jde výborně, jiní ještě musí trénovat. V prvouce jsme si povídali o škole a o pravidlech v ní, o bezpečnosti na silnicích a v okolí školy.

Poslední školní zářijový den se celý 1. stupeň zúčastnil sportovního dne. Mezi disciplíny patřil dribling, skok do dálky, hod a běh. Děti si celé dopoledne velmi užily. Na výsledky se můžeme těšit příští týden.

2222.jpg

22222.jpg

 

Červen 2018

28. 6. 2018

Konec školního roku byl hlavně ve znamení příprav na školu v přírodě, kterou si všechny děti moc užily. V červnu jsme navštívili ZOO v Praze, v rámci školy v přírodě ZOO v Plzni děti plnily stezku odvahy, opékali jsme buřty, trávili jsme čas v lanovém parku a v lese. Měli jsme diskotéku, ohnivou show, děti si vyzkoušely laser game a spoustu dalších aktivit. Dokončili jsme nácvik vystoupení na školní akademii, na kterou se všichni prvňáčci moc těšili a rodiče si ji, doufám, také užili. V první třídě proběhlo „pasování na čtenáře“, žáky pasoval pan starosta v místní knihovně.

V matematice počítáme s přechodem přes 10 a dětem to jde velmi dobře. Naučili jsme se psát poslední písmena, děti zvládly opis, přepis, diktát bez větších nesnází. Už se všichni těší, až napíší pozdrav z prázdnin a přečtou si nějakou pěknou knížku.

1.jpg

11.jpg