Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. třída

Příspěvky

Prosinec 2019

21. 12. 2019

V prosinci jsme se naučili sčítat a odčítat v oboru 0 – 7, rozkládat čísla a pracovali jsme s číselnou osou. Zároveň jsme si zopakovali geometrické tvary. V českém jazyce čteme tříslabičná slova, píšeme slabiky a učíme se další, nová písmena a hlásky. Budeme přecházet v psaní slov a opis jednotlivých slov. V prvouce jsme se věnovali hlavně zimní přírodě a oslavě Vánoc. Celý prosinec jsme nacvičovali zpívání vánočních písní a koled, které jsme spolu s žáky celé školy zazpívali pod vánočním stromečkem. Poslední den před vánočními prázdninami jsme měli ve třídě vánoční besídku, kde si děti předaly dárky, přinesly si cukroví a podívaly se na pohádku. Společně se opět setkáme po vánočních prázdninách.

img_20191219_101852.jpg

 

Listopad 2019

29. 11. 2019

V listopadu jsme začali nacvičovat písně, které budeme zpívat pod vánočním stromečkem. Skládáme a rozkládáme slabiky, čteme jednoduchá dvojslabičná slova. Rozeznáváme krátké a dlouhé samohlásky. Už se nám nepletou písmenka, která jsme se doposud naučili. Slabiky z těchto písmen budeme již brzy psát. V prvouce jsme si povídali o podzimu a rodině. Zopakovali jsme si měsíce v roce, roční období, víme, které stromy na zimu opadávají a proč, kdy slavíme Vánoce a Mikuláše. V matematice sčítáme a odčítáme do 6, rozkládáme čísla, zaznamenáváme je do číselné osy, opakujeme geometrické tvary.

Navštívili jsme představení „ Malý princ“ a ve třídě máme nový krásný koberec, který nám slouží i k výuce.

stazeny-soubor.jpg

stazeny-soubor--1-.jpg

 

Říjen 2019

1. 11. 2019

V měsíci říjnu jsme se naučili spoustu nových písmenek, skládáme slova na slabiky, které zároveň čteme. Pokračujeme v uvolňovacích psacích cvičeních. V matematice sčítáme a odčítáme do 5. Průběhem vyučování nás provází mnoho her a soutěží. V prvouce jsme si povídali o podzimu, zopakovali jsme si dny v týdnu a měsíce v roce. Poslední týden v měsíci jsme se začali připravovat na halloweenskou diskotéku a strašidelnou cestu, která se konala 31.10. V hudební výchově zpíváme, dramatizujeme a tančíme a prvňáčky hodiny velmi baví.

V říjnu jsme měly ve škole přednášku Městské policie týkající se bezpečnosti a navštívili jsme divadlo v Praze.

img_20191009_100032.jpg

img_20191024_090142.jpg

 

Září 2019

1. 10. 2019

Během měsíce září se z našich nových prvňáčků stali skuteční školáci. Na nové prostředí si zvykli velmi rychle a bez větších problémů.

Naučili jsme se spoustu říkanek, básniček a písniček, poznáváme první číslice, hlásky a písmena, dělíme slova na slabiky, rozeznáváme různé zvuky a tóny.

V posledních dnech měsíce září nás čekal branný den. Děti si zopakovaly, jak se chovat v mimořádných situacích, v případě nebezpečí požáru, zásady 1. pomoci, zásady bezpečného chování v přírodě a ve městě.

img_20190927_083730.jpg

img_20190927_105036.jpg