Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 6. členské schůze spolku

18. 9. 2015

Zápis z jednání 6. členské schůze Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Vinařice, okres Kladno se sídlem VI.ulice 165,Vinařice konané dne 15.9.2015

Přítomno:
Stávající členové spolku – Šípalová Vladimíra, Šulcová Klára, Kalousová Lenka, Citoríková Monika, Němečková Soňa
Zástupci tříd a členové –  Stehlíková Michaela, Nedvědová Dagmar,Černá Jitka,Hellebrandová Lenka, Hořáková Zuzana, Frajmanová Nováková Květa - omluvena
Zástupci školy – ředitelka školy Mgr. Krchová Radomila, Mgr. Katič Věra, Holubová Radka-omluvena
 V úvodu předsedkyně Spolku, paní Šulcová, přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem schůze:
1.    Seznámení s činností spolku
2.    Informace o čerpání financí ve školním roce 2014/2015
3.    Hlasování o výši příspěvku na školní rok 2015/2016
4.    Diskuse s ředitelkou školy a členy výboru spolku.

1. – 2.  Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Vinařice byl založen 25. 11. 2014 a během půl roku své činnosti přispěl částkou 10.000Kč na vybudování doskočiště s rozběhovou dráhou na pozemku školy. Další částkou 994Kč se přispělo na dopravu žákům 6. třídy na školní výlet. Dále spolek přispěl na šerpy pro předškoláky v celkové částce 700Kč.

Členské schůze budou čtyřikrát do roka, vždy 2 pracovní dny před třídními schůzkami. Informace ze schůze budou předány zástupcům tříd, aby při třídních schůzkách mohli  
ostatním členům i nečlenům přednést, o čem spolek rozhodl, popř. hlasoval. Zápis ze schůze bude na internetových stránkách školy a zaslán všem členům emailem.
            
3.          Hlasovalo se o výši členského příspěvku. Výše členského příspěvku zůstala stejná, a to   
200Kč na obě pololetí. Splatnost za první pololetí je 31. 10. 2015. Splatnost za druhé   
 pololetí bude 31. 3. 2016. Členský příspěvek a jeho splatnost byly odsouhlaseny jednohlasně.
           
Členské příspěvky lze hradit: 
-    bezhotovostně – na účet spolku (var.symbol);
-    hotově  - platbou třídnímu učiteli, platbou před schůzí spolku nebo po domluvě před nebo po třídních schůzkách.
4.        Diskuze:
-     ředitelka školy Mgr. Krchová informovala přítomné o přípravě rozběhové dráhy a doskočiště – termín začátku prací – v nejbližší době;
-     dále se diskutovalo o dobrovolném přispění (kapesníky, toalet. papír atd.) do školy a školky;
-     ze strany paní ředitelky zazněli také informace o zapojení školy do projektů: Projekt „Výzva 56“, Projekt „ZŠ Vinařice čte a učí se anglicky“;
-    dále se mluvilo o tom, že škola bude pořádat, jako v loňském roce, opékání buřtů. Při té příležitosti by chtěl Spolek rodičů pořádat Burzu podzimního a zimního oblečení a zároveň připravit informativní stánek o své činnosti. Noví členové budou vítáni! Datum bude včas nahlášen všem žákům.
         

Ve Vinařicích 15. 9. 2015
Zapsala: Němečková Soňa
Schválila: Šulcová Klára