Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 3. členské schůze Spolku

28. 4. 2015

Zápis z jednání 3. členské schůze Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Vinařice, okres Kladno se sídlem VI.ulice 165, Vinařice konané dne 23.4.2015

Přítomno:

Zakládající členové spolku – Šípalová Vladimíra, Šulcová Klára, Kalousová Lenka, Citoríková Monika, Němečková Soňa
Zástupci tříd a členové – Frajmanová Nováková Květa, Stehlíková Michaela, Nováková Petra, Neradová Zuzana, Lučan Miroslav, Nedvědová Dagmar
Zástupci školy – ředitelka školy Mgr. Krchová Radomila, Holubová Radka-omluvena

V úvodu předsedkyně Spolku, paní Šulcová, přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem schůze:
1.    požadavky členů spolku týkající se četnosti člen. schůzí, informačních oběžníků a formy úhrad člen. Příspěvků;
2.    nalezení optimální formy komunikace mezi výborem a členy spolku;
3.    informace – schválení žádosti o prodloužení splatnosti členských příspěvků;
4.    diskuse s ředitelkou školy a členy výboru spolku.

1., 2.  K dnešnímu datu je přihlášeno 56 členů spolku: z toho 46 členů za ZŠ (8 členů kombinace ZŠ + MŠ) a 10 členů za MŠ.                   
            Členské schůze budou čtyřikrát do roka, vždy 2 pracovní dny před třídními schůzkami.    
            Informace ze schůze budou předány zástupcům tříd, aby při třídních schůzkách mohli  
            ostatním členům přednést, o čem spolek rozhodl, popř. hlasoval. Zápis ze schůze bude    
            na internetových stránkách školy a zaslán všem členům emailem.
            Členské příspěvky lze hradit: 
a)    Bezhotovostně – na účet spolku (var. symbol)
b)    Hotově - platbou třídnímu učiteli, platbou před schůzí spolku, nebo po domluvě přes mail spolku s ekonomkou spolku pí Citoríkovou před nebo po třídních schůzkách.

3.    Výbor spolku prodloužil členům spolku 6. třídy, svým rozhodnutím v souladu se stanovami spolku, splatnost členského příspěvku za druhé pololetí školního roku 2014/2015 do 20. června 2015.

4.    Diskuze:
-    školní akademie se plánuje na velkém fotbalovém hřišti a neměla by přesáhnout délku 60min. Předpokládaný datum 29. 6. 2015 (může se ještě změnit);
-    třídy, ve kterých bude nejvíce členů spolku a bude zde tudíž vybráno i nejvíce členských příspěvků (průměr žáků na třídu), dostanou peníze od spolku navíc (např. potřebné věci do třídy);
-    na další schůzi bude předložen návrh na finanční dotaci pro žáky, kteří se účastní různých soutěží a platí si dopravu sami;
-    zřizovatel školy – obec Vinařice, dává škole dotaci na rok ve výši 2 400 000Kč na provoz školy. Dále přispívá na balíček pro prvňáčky. Dal souhlas k vybudování víceúčelového doskočiště na školní zahradě a také udělil souhlas k vypracování projektu na celou školní zahradu;
-    škola se zapojila do projektu DUMy – kde by chtěla využít dotace pro žáky i učitele pro výuku angličtiny v Anglii, čtenářské dílny;
-     návrh na uskutečnění bazárku ve škole dne 13. 6. 2015. Bližší informace budou v nejbližších dnech na internetu na webu školy. Seznámit se s podmínkami konání bazárku, organizací a datu se budou moci všichni i na plakátcích umístěných na nástěnkách ve škole i ve školce.
-    spolek rodičů prosí všechny rodiče, aby vysvětlili dětem, že házení dělobuchů není vhodná zábava na hřišti ani v ulicích obce. Děkujeme


Ve Vinařicích 23. 4. 2015
Zapsala: Němečková Soňa
Schválila: Šulcová Klára