Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 2. členské schůze Spolku rodičů

16. 4. 2015

Zápis z jednání 2. členské schůze Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Vinařice, okres Kladno se sídlem VI.ulice 165,Vinařice konané dne 14.4.2015

Přítomno:

Stávající členové spolku – Šípalová Vladimíra, Šulcová Klára, Kalousová Lenka, Citoríková Monika, Němečková Soňa

Zástupci tříd a členové – Nedvědová Dagmar, Suchý Petr, Černá Jitka, Hujerová Radmila, Stehlíková Michaela, Kulhánková Marie.

V úvodu předsedkyně Spolku, paní Šulcová, přivítala všechny přítomné a omluvila se za pozdní svolání členské schůze. Seznámila všechny s programem schůze:

1. počet členů spolku k 14. 4. 2015;

2. výše vybraných členských příspěvků;

3. výše pohledávek;

4. předložení návrhu na použití finan. příspěvků spolku;

5. odsouhlasení finančního příspěvku;

6. úhrada členských příspěvků na druhé pololetí školního roku 2014/2015;

7. diskuze.

1. Ke dni 14. 4. 2015 má spolek 54členů.

2. Částka, která se vybrala od členů Spolku a činí 10.000 Kč, byla nabídnuta ZŠ a MŠ Vinařice k zajištění nebo pokrytí jejích potřeb.

3. Výše pohledávek činí 200Kč. Jedná se o jednu pohledávku za členem spolku, která je vymáhána v souladu se stanovami spolku.

4. V současné době škola plánuje vybudovat rozběhovou dráhu a víceúčelové doskočiště na zahradě ZŠ. Zřizovatel dal k tomuto plánu souhlas, ale financovat si to musí škola sama. Vzhledem k bezpečnostním normám musí vše provést odborná firma, což celý projekt prodražuje a po dokončení se musí provést revize.

Tuto nově vybudovanou dráhu by využívali žáci školy při hodinách TV a děti školní družiny, přípravné třídy, která se plánuje, ale i školky.

Jiné návrhy ředitelka školy nepředložila.

5. Došlo k hlasování, že částka 10.000Kč bude předána škole, jako příspěvek na vybudování rozběhové dráhy.

Odsouhlaseno jednohlasně.

6. Předsedkyně spolku připomněla všem přítomným, že do konce dubna je potřeba uhradit členský příspěvek za druhé pololetí školního roku 2014/2015.

7. Diskuze:

* Ještě jednou se předsedkyně Spolku omluvila všem členům za pozdní svolání schůze,

* škola se zapojila do projektu: „Učení hrou“ – vyhlášení grantů pro školy v kladenském regionu- LEGO,

* vznesen dotaz, proč škole více nepřispívá obec (např. příspěvek na dopravu pro žáky 7. třídy – lyžař. výcvik a další akce). Předsedkyní spolku bylo přislíbeno, že se dotáže ředitelky školy.

* bazárek – na další schůzi probrat organizaci bazárku a ještě do konce školního roku najít datum, kdy by se uskutečnil. Před tím je ale potřeba zjistit podmínky konání dle platných právních předpisů – zjistí Spolek.

 

Ve Vinařicích 14. 4. 2015

Zapsala : Němečková Soňa

Schválila: Šulcová Klára