Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 1. členské schůze Spolku rodičů

10. 1. 2015

V úvodu předsedkyně Spolku, paní Šulcová, přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem schůze:

1. Informace o založeném spolku
2. Program spolku
3. Přihlášky členů, zástupci tříd
4. Odsouhlasení výše příspěvku

1. Spolek rodičů byl založen 25. listopadu 2015 na podporu výchovně vzdělávací činnosti ZŠ a MŠ ve Vinařicích. Bude podporovat vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací a jiné aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti školy. Přispívat na základní vybavení ZŠ a MŠ Vinařice.

2. Hlavní činností spolku je propagace přínosu spolku pro ŽS a MŠ Vinařice, získávání darů od fyzických i právnických osob, vybírání členských příspěvků. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

3. Přihlášky členů budou rozdávány dětem třídními učiteli. Vyplněním, podepsáním a odevzdáním přihlášky třídnímu učiteli se přihlášený stává členem spolku. U přihlášky budou přiloženy další informace pokyny k zaplacení.

4. Došlo k hlasování o výši členského příspěvku:

a) členský příspěvek byl navrhnut ve výši 200 CZK za druhé pololetí školního roku 2014/2015. Odsouhlasen jednohlasně;
b) v druhém hlasování byla navrhnuta úhrada obou pololetí. Pro bylo 7 členů, proti 6 členů;
c) dále došlo k návrhu splatnosti členského příspěvku – odsouhlaseno jednohlasně. Členský příspěvek 200 CZK za první pololetí jsou členové spolku povinni uhradit do 27. 2. 2015. a druhý členský příspěvek 200 CZK jsou členové spolku povinni uhradit do 30. 4. 2015;
d) členské příspěvky a přihlášky budou školou odevzdány ekonomovi spolku.

5. Bylo dohodnuto, že další členská schůze bude svolána v den třídních schůzek resp. před jejich konáním tak, aby zástupci tříd mohli na nich podat informace ostatním přítomným rodičům.

Ve Vinařicích 6. 1. 2015

Zapsala: Němečková Soňa
Schválila: Šulcová Klára

Celý dokument je ke stažení kliknutím zde.