Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí

Příspěvky

Zápis z 15. schůze Spolku 2017

9. 12. 2017

Zápis z 15. schůze Spolku rodičů je ke stažení kliknutím na tento odkaz.

 

Zápis z jednání 14. schůze SRPŠ

21. 9. 2017

Zápis z jednání 14. schůze SRPŠ je k dispozici kliknutím na tento odkaz.

 

Zápis ze 13. schůze Spolku rodičů

20. 4. 2017

Zápis ze 13. schůze Spolku rodičů je k dispozici kliknutím na tento odkaz.

 

Zápis z 12. schůze Spolku rodičů

2. 2. 2017

Zápis z 12. členské schůze Spolku rodičů je k dispozici kliknutím na tento odkaz.

 

Zápis ze schůze

15. 12. 2016

Zápis z 11. schůze spolku je k dispozici kliknutím na tento odkaz.

 

Zápis z 10. schůze spolku

22. 9. 2016

Zápis z 10. členské schůze spolku je ke stažení kliknutím na tento odkaz.

 

Zápis z 9. schůze spolku

27. 6. 2016

Zápis z 9. členské schůze spolku je ke stažení kliknutím na tento odkaz.

 

Zápis z 8. schůze Spolku

21. 2. 2016

Zápis z 8. členské schůze spolku je ke stažení kliknutím na tento odkaz.

 

Zápis ze 7. členské schůze spolku

31. 12. 2015

Zápis ze 7. členské schůze spolku je ke stažení kliknutím na tento odkaz.

 

Zápis z jednání 6. členské schůze spolku

18. 9. 2015

 

Zápis z jednání 6. členské schůze Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Vinařice, okres Kladno se sídlem VI.ulice 165,Vinařice konané dne 15.9.2015

Přítomno:
Stávající členové spolku – Šípalová Vladimíra, Šulcová Klára, Kalousová Lenka, Citoríková Monika, Němečková Soňa
Zástupci tříd a členové –  Stehlíková Michaela, Nedvědová Dagmar,Černá Jitka,Hellebrandová Lenka, Hořáková Zuzana, Frajmanová Nováková Květa - omluvena
Zástupci školy – ředitelka školy Mgr. Krchová Radomila, Mgr. Katič Věra, Holubová Radka-omluvena
 V úvodu předsedkyně Spolku, paní Šulcová, přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem schůze:
1.    Seznámení s činností spolku
2.    Informace o čerpání financí ve školním roce 2014/2015
3.    Hlasování o výši příspěvku na školní rok 2015/2016
4.    Diskuse s ředitelkou školy a členy výboru spolku.

1. – 2.  Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Vinařice byl založen 25. 11. 2014 a během půl roku své činnosti přispěl částkou 10.000Kč na vybudování doskočiště s rozběhovou dráhou na pozemku školy. Další částkou 994Kč se přispělo na dopravu žákům 6. třídy na školní výlet. Dále spolek přispěl na šerpy pro předškoláky v celkové částce 700Kč.

Členské schůze budou čtyřikrát do roka, vždy 2 pracovní dny před třídními schůzkami. Informace ze schůze budou předány zástupcům tříd, aby při třídních schůzkách mohli  
ostatním členům i nečlenům přednést, o čem spolek rozhodl, popř. hlasoval. Zápis ze schůze bude na internetových stránkách školy a zaslán všem členům emailem.
            
3.          Hlasovalo se o výši členského příspěvku. Výše členského příspěvku zůstala stejná, a to   
200Kč na obě pololetí. Splatnost za první pololetí je 31. 10. 2015. Splatnost za druhé   
 pololetí bude 31. 3. 2016. Členský příspěvek a jeho splatnost byly odsouhlaseny jednohlasně.
           
Členské příspěvky lze hradit: 
-    bezhotovostně – na účet spolku (var.symbol);
-    hotově  - platbou třídnímu učiteli, platbou před schůzí spolku nebo po domluvě před nebo po třídních schůzkách.
4.        Diskuze:
-     ředitelka školy Mgr. Krchová informovala přítomné o přípravě rozběhové dráhy a doskočiště – termín začátku prací – v nejbližší době;
-     dále se diskutovalo o dobrovolném přispění (kapesníky, toalet. papír atd.) do školy a školky;
-     ze strany paní ředitelky zazněli také informace o zapojení školy do projektů: Projekt „Výzva 56“, Projekt „ZŠ Vinařice čte a učí se anglicky“;
-    dále se mluvilo o tom, že škola bude pořádat, jako v loňském roce, opékání buřtů. Při té příležitosti by chtěl Spolek rodičů pořádat Burzu podzimního a zimního oblečení a zároveň připravit informativní stánek o své činnosti. Noví členové budou vítáni! Datum bude včas nahlášen všem žákům.
         

Ve Vinařicích 15. 9. 2015
Zapsala: Němečková Soňa
Schválila: Šulcová Klára