Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizační řád mateřské školy

Zřizovatelem školy je Obecní úřad Vinařice. Od 1. 1. 2003 je MŠ součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vinařice, VI. Ulice 165, Vinařice. 

V provozu jsou dvě třídy klasické mateřské školy a jedna třída je určena dětem se zdravotním postižením či oslabením (ekzémy, časté respirace, apod.). Tato třída má zvláštní režim s ohledem na zdravotní oslabení dětí. 

O zařazení dítěte do třídy pro zdravotně oslabené děti rozhoduje lékařka Alergologické poradny v Kladně. K zápisu do mateřské školy je třeba mít rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů. Zapsané děti docházejí do mateřské školy podle dohody s rodiči. Všem rodičům přijatých dětí je písemně sděleno, že dítě bylo přijato do mateřské školy. 

Onemocnění dítěte rodiče ohlásí škole osobně, případně telefonicky. 

Mateřská škola je v provozu od 6.30 do 16.30 hodin. Ráno se děti většinou scházejí do 8. hodin, pozdější příchody lze dohodnout s učitelkou. Po předchozí domluvě lze dítě vyzvedávat z MŠ i před obědem, dále mezi 12.00 a 12.45 hod, odpoledne po 15. hodině. 
Děti přicházejí a odcházejí do MŠ v doprovodu některého z rodičů, nebo pověřených osob. Na základě písemného prohlášení rodičů může dítě doprovázet či vyzvedávat z MŠ i starší sourozenec. Toto prohlášení je uloženo ve spisech jednotlivých tříd.
Děti přicházejí do mateřské školy vhodně oblečeny, s ohledem na počasí, čisté, oblečené tak, aby se mohly oblékat a svlékat s dopomocí, ale i samostatně. Na přezutí nosí bezpečnou obuv (ne pantofle).
Na cvičení mají děti tričko a trenýrky, na odpolední odpočinek pyžamo nebo noční košilku. Na pobyt venku je možné nosit např. teplákovou soupravu apod. V případě deštivého počasí nosí děti ven gumovky a pláštěnky, které mají za tímto účelem v sáčku. Je vhodné i náhradní oblečení (např. punčocháče).
Všechny věci mají děti označeny svou značkou, jménem, lze tak předejít jejich ztrátě nebo výměně. Za cenné věci dětí – prstýnky, řetízky, náušnice – mateřská škola neručí, ani nehradí jejich ztrátu.
Na individuální zvláštnosti dítěte, zdravotní stav, upozorní rodiče příslušné učitelky ve třídě hned při nástupu dítěte do mateřské školy. Nové děti si zvykají na pobyt v mateřské škole postupně, v doprovodu rodičů, různě dlouhou dobu, podle individuálních zvláštností dítěte.
Během hlavních prázdnin je mateřská škola uzavřena 6 týdnů, o podrobnostech prázdninového provozu jsou rodiče informováni nejméně 2 měsíce předem. 

Jednání se zástupcem ředitele Základní školy a Mateřské školy ve Vinařicích pověřeným řízením Mateřské školy je možné denně v ředitelně MŠ od 10.30 do 11.45 hodin, dále pak podle rozvrhu služeb, po ukončení přímé práce s dětmi.