Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uzavření základních škol

13. 10. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Upozorňujeme, že podle platné legislativy je distanční vzdělávání pro žáky povinné a že je evidována i jejich přítomnost na on-line výuce. V případě, že se žáci ze zdravotních či jiných důvodů nemohou on-line výuky zúčastnit, je třeba je omluvit, neboť i v době distanční výuky platí Školní řád. Zákonní zástupci omlouvají absenci (pokud možno předem) třídnímu učiteli, v případě 2. stupně i konkrétnímu vyučujícímu.