Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z Parlamentu 11. 10. 2016

23. 10. 2016

Úvod schůze
-předseda Josef Bodiš přivítal přítomné včetně hostů - 4.třída + třídní učitelka
-nepřítomni - zástupci 3. třídy

Hlavní témata  
-debata o 4. třídě, konfliktech, vyhodnocení podaných dotazníků, postřehy zástupců 9. třídy - závěr, podnětné nápady, návrhy práce se třídou - tříd. učitelka zváží možnosti dalších postupů a podpory ze strany starších žáků
-školní rozhlas-možnost obnovení (zamítnuto ředitelkou školy)
-nástroje komunikace- oblast 2- seznámení s poznámkami a vyhodnocením

Vedlejší témata
-třídnické hodiny-hodiny kde se hraje i řeší- diskuse
-sdělovací prostředky = web, školní časopis, možnosti vyjádření pomocí obrázků, schránka důvěry, nástěnka
-1. třída- změna a zlepšení po konfliktu se 3. třídou, zavedena opatření do odvolání
-turnaj ve stolním tenise se neřeší- Petr Zemánek přizve pomocníky
-17.10. úvodní schůzka koordinátora ohledně možností výhodnějších prostor pro hodiny VV

Příští parlament 25.11.2016
Vypracoval Marek Nový 9.třída člen parlamentu ZŠ a MŠ Vinařice