Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní parlament

Příspěvky

Zápis z Parlamentu 11. 10. 2016

23. 10. 2016

Úvod schůze
-předseda Josef Bodiš přivítal přítomné včetně hostů - 4.třída + třídní učitelka
-nepřítomni - zástupci 3. třídy

Hlavní témata  
-debata o 4. třídě, konfliktech, vyhodnocení podaných dotazníků, postřehy zástupců 9. třídy - závěr, podnětné nápady, návrhy práce se třídou - tříd. učitelka zváží možnosti dalších postupů a podpory ze strany starších žáků
-školní rozhlas-možnost obnovení (zamítnuto ředitelkou školy)
-nástroje komunikace- oblast 2- seznámení s poznámkami a vyhodnocením

Vedlejší témata
-třídnické hodiny-hodiny kde se hraje i řeší- diskuse
-sdělovací prostředky = web, školní časopis, možnosti vyjádření pomocí obrázků, schránka důvěry, nástěnka
-1. třída- změna a zlepšení po konfliktu se 3. třídou, zavedena opatření do odvolání
-turnaj ve stolním tenise se neřeší- Petr Zemánek přizve pomocníky
-17.10. úvodní schůzka koordinátora ohledně možností výhodnějších prostor pro hodiny VV

Příští parlament 25.11.2016
Vypracoval Marek Nový 9.třída člen parlamentu ZŠ a MŠ Vinařice

 

Inaugurace členů Parlamentu

2. 10. 2016

Na fotografie z inaugurace se můžete podívat kliknutím zde

 

Zápis z Parlamentu 27. 10. 2016

28. 9. 2016

Úvod schůze
- předseda parlamentu Josef Bodiš přivítal přítomné včetně hosta - paní ředitelky školy
- předání informací paní ředitelce o rolích v parlamentu a jejich potvrzení

Program jednání
- čipové karty v jídelně
- podepsání smlouvy mezi ředitelkou školy a zástupci parlamentu
- komunikace mezi žáky celé školy

Hlavní téma
- 4.třída: 2 skupiny kluků, kteří se perou
    -> vedoucí obou skupin: Ondřej Divoký a Jakub Vojtíšek
         - pozvání 4. třídy i s paní učitelkou na příští parlament
    -> porušování ŠŘ ve 4.třídě - Ondřej Divoký používá mobil
-> nastavení společného cíle -> Pomoc 4.třídě s konflikty

Vedlejší témata
- turnaj ve stolním tenisu -> organizace: Petr Zemánek a Josef Bodiš
- začátek práce na oblasti č. 2 = Nástroje komunikace
- info o plánované schůzce koordinátora parlamentu se starostou obce ohledně možnosti vybudování výtvarného ateliéru
Schůze dalšího parlamentu se bude konat dne 11.10.2016  -> rodiče žáků školy na jednání parlamentu vítáni.

Z podkladů vypracoval:
Marek Nový, 9. třída
člen parlamentu ZŠ Vinařice

 

Zápis z Parlamentu 13. 9. 2016

21. 9. 2016

Přítomni zástupci 5. - 9. tříd, nepřítomni 2.,3 a  4. třídy , 1. třída omluvena

Program    
-    Uvítání zástupců Parlamentu – parlamenťáci- poslanci
-    Fce Parlamentu, motivace a podíl na chodu školy
-    Seznámení s funkcí koordinátora, s projektem Škola pro Demokracii
-    Scházení se, časově 1x za 14 dní, možno více – dle potřeby
-    Informace o volbách zástupců, podepsání smluv
-    Příští Parlament proběhne Inaugurace – informace
-    Rozdělování rolí v Parlamentu a jejich fce
-    Stanovení pravidel Parlamentu
-    Zadání průzkumu školy – v čem by dle žáků Parlament mohl pomoci
-    Sledování informací na nástěnce, nasazení pro fungování
-    Propagace Parlamentu
-    Podpora mladších parlamenťáků
-    Otevřenost Parlamentu všem
-    Možnost získávání zkušeností na zasedání Parlamentu jiné školy
-    Přemýšlet o projektech – nápady
-    Cíl Parlamentu – stanovení na základě průzkumu

Příští Parlament 27. 9. - plánování
-    Inaugurace
-    Potvrzení rolí
-    Stanovení cíle Parlamentu
-    Informace a nápady o projektech
-    + další
                                                                 Pízová - koordinátor

 

Termíny Parlamentu do konce roku 2016/17

21. 9. 2016

27. 9.
11.10.       25.10
8. 11.        22.11.
6. 12.       20. 12.
3.1.          17. 1.
14. 2.       28. 2.
14. 3.       28 .3.
11. 4.       25. 4.
9. 5.         23. 5.
6. 6.         20. 6.

 

Parlament 2016/2017

18. 9. 2016

Od 13. 9. začíná nový projekt, do kterého se škola zapojila – Škola pro demokracii- Žákovský parlament. Žáci během školního roku budou realizovat vlastní projekty, přinášet připomínky a náměty, komunikovat s vedením, učiteli,  obcí a podílet se na zkvalitňování podmínek a klimatu ve škole. Zaměřovat se budou na 8 oblastí (dokumenty školy, nástroje komunikace, práce s pravidly, práce se třídou, učení a hodnocení, žákovská samospráva, naše škola, škola v obci)


Zástupci Parlamentu jednotlivých tříd – Parlamenťáci 
1.    – Max Jelínek, Denis Troch
2.    – Kateřina Pelcová, Šimon Němeček
3.    –  Štěpán Holub, Nikola Macíková 
4.    – Nela Jelínková, Lenka Buriánová
5.    – Natálie Záleská, Petr Zemánek
6.    – Patrik Hamouz, Kevin Smolka
7.    – Tomáš Michálek, Josef Bodiš
8.    –  Radek Hanuš, Josef Frajman
9.    – Věra Bodišová, Daniela Lučanová, Marek Nový


Parlament se setkává 1x za 14 dní od 7.00 v Relaxační místnosti. V případě potřeby se setkání svolává operativně. Zástupci byli zvoleni v třídních volbách, po zvolení podepisovali se třídou platnou smlouvu o vykonávání funkce v žákovském parlamentu
27. 9. 2016 Dojde k podepsání smluv zástupců Parlamentu a ředitelkou školy, poté proběhne inaugurace ředitelkou školy.
Parlament je otevřený všem – žákům, učitelům, rodičům, vedení školy, vedení obce.

Pravidla Parlamentu

  • Nasloucháme, když mluví 1
  • Když nerozumím, zeptám se
  • Když něco chci, Prosím
  • Respektujeme, že druhý může vidět situaci po svém, odlišně než já
  • Každý názor, pohled, připomínka má prostor ke sdělení a následné diskuzi
  • Plním si svou zodpovědnost
  • Na požádání se mi dostane vždy podpory, pomoci