Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platby obědů, úplaty za vzdělání v MŠ a ŠD

24. 11. 2014

Vážení rodiče,
 
     žádáme Vás o dodržování termínů plateb obědů a svačin ve školní jídelně a úplaty za vzdělání v MŠ a ŠD. Někteří z Vás tyto termíny opakovaně nedoržují. K dnešnímu dni nemá zaplacené obědy a školné 13 dětí či žáků naší školy. 
     Upozorňujeme Vás, že dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, vzdělávání ve školní družině a stravování ve školní jídelně, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 

     Závěrem připomínáme možnost platby inkasem, veškeré informace jsou k dispozici na webu školy nebo u paní J. Lamerové.
     V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.

 
Mgr. Radomila Krchová, ředitelka
Iva Bertlová, vedoucí učitelka MŠ
Jana Lamerová, vedoucí školní jídelny