Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. třída

Příspěvky

Říjen 2017

7. 11. 2017

V říjnu děti začaly intenzivně pracovat nejen ve škole, ale i v kroužkách, které řada dětí navštěvuje. V rámci tělesné výchovy a třídnické hodiny jsme si upořádali turnaj v ping pongu, kterého se zúčastnili všichni chlapci a Ellen. Ostatní dívky si nacvičily moc hezkou sestavu se švihadly s hudbou.

Na konci měsíce jsme vyrazili do městské knihovny do Kladna na pořad Bojíte se rádi? Děti si vyzkoušely svoje znalosti ze světa pohádek a strašidel a dostaly od paní knihovnice tipy na zajímavé knížky.

Podzimní prázdniny na konci měsíce přišly vhod, všichni si rádi po náročném měsíci odpočinuli.

 

Září 2017

10. 10. 2017

Září bylo ve znamení seznamování s naší novou třídou, učebnami, paní učitelkou třídní i ostatními vyučujícími. Paní asistentky zůstaly stejné, což byla velká pomoc při počátečních zmatcích se stěhováním do tříd.

Na konci září už všichni věděli, do jaké třídy jít a o přestávkách tedy zbývá dost času, který většina třídy tráví v relaxační místnosti (tzv. relaxrumce). Někteří stále mají problémy s dodržováním pravidel a polštáře je svádějí k házení a ne relaxování. Věřím, že se to již brzy všichni naučí. Kluci neúnavně trénují střelbu na koš, výrazně se zlepšili.

Nela s Lenkou byly na první schůzce parlamentu a perfektně nás informovaly o připravovaných akcích. Máme se na co těšit.

První akce Karavana se konala u nás ve škole, bylo to vtipné představení, na kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o nejvýznamnějších evropských zemích.

V září proběhl první sběr papíru a všechny medailové pozice obsadila naše třída, hurá!!! Gratulujeme Adéle a Lindě, Pavlovi a Nele J. a všem co přinesli, děkujeme!

 

Červen 2017

4. 7. 2017

Škola v přírodě 12.-16.6.2017

„Konečně se blíží prázdniny!“, to bylo heslo většiny čtvrťáků a určitě nejenom jejich. Vůbec si nedělali hlavu z toho, že poslední měsíc před prázdninami bývá nejhorší…. Dohánějí se známky, píší se písemky, zkouší se. Někteří si na poslední chvíli vylepšili, co se dalo. Našli se však i tací, kteří svoji situaci podcenili a naopak si na poslední chvíli pokazili, co se dalo. Celá, vlastně téměř celá třída bez šesti žáků, se těšila na 12.6. – den odjezdu žáků 1.-5.třídy na školu v přírodě. Jelo se dvěma autobusy. Rodiče se většinou radostně rozloučili se svými ratolestmi s vidinou, že budou mít téměř pět dnů pohodičku. Děti se naopak těšily, že budou mít klídeček od rodičů. Prožili jsme těch pár dnů uprostřed krásných lesů ve ŠvP Žihle u Rakovníka. Počasí nám po celou dobu přálo. Dopoledne jsme se trochu učili a odpoledne jsme si užívali her, soutěží, sportovních utkání, vycházek, lanového centra, diskotéky. Nejvíce se nám líbila akce „laser game“, sice jsme za tuto zábavu někteří utratili většinu kapesného, ale stálo to za to, podle dětí to bylo „boží“. Absolvovali jsme celodenní výlet do městečka Plasy, kde jsme navštívili malou ale krásnou netypickou zoologickou zahradu. Smůla byla jen ta, že jsme museli absolvovat v tom vedru pro některé vysilující pochod na vlakové nádraží a při zpáteční cestě to stejné v opačném směru – z vlakového nádraží. Celkem jsme ušli kolem 12km. Doplazili jsme se z posledních sil každý do svého pokoje. Čistotnější, hlavně dívky, šly moudře hned do sprchy. Později je následovali i někteří hoši. To byla super úleva. Na večeři jsme už šli opět plni energie. Večer nás ještě čekal táborový oheň s opékáním buřtů. V závěru jsme si u ohně vyslechli z úst spolužáků několik strašidelných příběhů, báli jsme se. To jsme ještě netušili, že se budeme bát ještě více. Postupně se od nejmladších ročníků, tzn. od první třídy odcházelo od ohně. V domnění, že se jde již do postele, jsme bez protestů odcházeli. Co nás však překvapilo, nešli jsme směrem k postelím, ale úplně opačným směrem…. do lesa. Do toho lesa, kde v předminulém dni zabloudila skupinka dětí z jiné školy i s vedoucími a navíc za bílého dne. Do jejich hledání se zapojila i policie, našli se. To už všem začínalo být jasné … noční hra, stezka odvahy nebo něco podobného. Někteří už předem začínali sestavovat dvojice, trojice, čtveřice s tím, že takto projdou určenou trasu. Jaké bylo ale jejich zděšení, když se dozvěděli, že půjde každý sám!?! Sám nešel nakonec nikdo, nikdo tak odvážný se nenašel. Trasu tedy absolvovali všichni ve dvojicích a jedna trojice.To bylo řevu a křiku! Část se po chvíli vrátila, nedošli tam, kam měli. Jen asi třetina naší třídy to zvládla až do cíle i s roztřeseným podpisem. Tím vlastně potvrdili, že nejsou žádní strašpytlové. No a pak rychle do postele, to byl tedy náročný den! V posteli jsme byli kolem jedné hodiny ranní. Všichni se ale stihli krásně vyspat, na snídani jsme totiž chodili až v 8,30h. Užili jsme si i čtvrteční den. Dopoledne jsme si vyzkoušeli jak těžký život mají v dnešní době opice. .Jejich život v pralesích je každodenním bojem o holé přežití. Většina z nás to zvládla. Odpoledne opět zábavné s vychovatelkami. Vyvrcholením čtvrtečního dne byla večerní ohňová šou v tělocvičně. To bylo neskutečné a krásné. Pak následovala poslední noc. Před ulehnutím ještě rychlé balení kufrů a pak tvrdý spánek. Po rychlém ranním probuzení dobalení a úklid, snídaně a odjezd domů. Bylo to super ale domů jsme se také těšili. U školy nás čekali odpočatí rodiče a my byli rádi, že je opět vidíme a že je máme. Dojmy a vyprávění až doma.

Po návratu ze školy v přírodě už zbylo jen pár dnů do konce školního roku…. Poslední pokusy o vylepšení známek, trénování na akademii, odevzdávání učebnic, doplatky dluhů, rozdání sešitů, výkresů a úklid. 29.6. se uskutečnila školní akademie, počasí nepřálo, tak jsme se museli tísnit

v tělocvičně. A konečně přišel ten den – poslední den- rozdání vysvědčení, slzavé rozloučení s paní učitelkou a hurá na prázdniny!!!

 

Květen 2017

22. 6. 2017

Letiště Václava Havla
     5.5. zařídila paní Citoríková pro žáky 4. a 5.třídy návštěvu letiště.

 1.jpg

Ekologické tašky
     V rámci odloženého a konečně uskutečněného „Dne Země „ jsme měli projektový den. Povídali jsme si o ekologii a ochraně přírody. V první části jsme si ze starých obnošených triček vyrobili jednoduché „ekologické tašky“, tašky, které se dají opravdu použít na lehčí nákupy, cvičební úbory apod. Výroba není složitá ani finančně náročná. Stačí jen staré tričko a nůžky, žádné šití, jen stříhání.  I když si všichni měli přinést velké ostré nůžky, někteří zapomněli. Dobře jim tak, se svými malými nůžkami z kufříku si užili pěknou dřinu, šlo jim to těžko. Nakonec ale měli radost všichni. 

  22.jpg
 

Zkouška znalosti  bylin a dřevin  
     Práce ve skupinách – poznávání dřevin bylin 
  

Vycházka na louku a do lesa
     V rámci „Dne Země“ jsme  se ještě vypravili na louku a do lesa. Rozdělili jsme se do skupin. Každá skupina měla svého velitele, který byl poučen o úkolech, které má skupina plnit a vyzbrojen atlasem rostlin. Na veliteli bylo, jakou strategii skupina zvolí, aby se naučila poznávat rostliny a dřeviny v blízkém okolí naší školy. Skupiny se rozešly, aby mohly tajně objevovat a ve znalostech potom předstihnout své soupeře. Opět k tomu někteří přistoupili již známým vlastním typickým  způsobem.  Jejich heslo totiž je: dělat co nejméně a pokud to půjde potom dělat, že dělali hodně. Tito výkukové však už byli dávno prokouknuti, takže učitelé si na ně dávají pozor. O to to mají potom horší. Takže raději opravdu dělat, než dělat, že dělám. Je neskutečné, kolik se nachází v přírodě neznámých rostlin, snažili jsme je poznávat za pomoci přiděleného atlasu.
  
Prací dopoledne  
   V hodině přírodovědy jsme se učili o péči o zdraví, o důležitosti  čistoty a hygieny, jak dbát o své oblečení, o pořádek ve svém pokoji atd.  V pondělí  29.5. jsme si prakticky vyzkoušeli věc, kterou by 
měl zvládnout každý – všichni čtvrťáci ručně prali své špinavé  ponožky. Někteří si s tím věděli rady ihned.  Většina z nich to však dělala poprvé v životě, různě se svými ponožkami  zápasili, vypotřebovali spoustu pracího prostředku, cákali vodu všude kolem. Naštěstí se toto uskutečnilo v areálu školní zahrady, kde trocha vody mimo kbelík nevadila. Všichni to nakonec úspěšně zvládli. Následně  své vyprané ponožky vystavili na odiv ostatním spolužákům a případným zvědavcům  – zvládli své prádlo pověsit a přikolíčkovat na prádelní šňůru  uvázanou mezi stromy. Možná se z této akce  někteří  poučili, že si mají svých ponožek vážit a neběhat v nich bosky po špinavé podlaze při přezouvání v šatně atd. Nadšení z praní ponožek je vidět z fotografií.

5.jpg

 

Duben 2017

4. 5. 2017

Největším zážitkem pro žáky 4.třídy bylo dopoledne strávené na dopravním hřišti v Kladně.

Den předem jsme se rozdělili na dvě skupiny, abychom měli šanci se do Kladna dopravit přeplněnou MHD. Předpověď počasí nám nepřála, mělo pršet. Čtvrťáci jsou však odvážní, riskli jsme to a 11. dubna vyrazili. První skupina pod vedením p.uč.Katič měla sraz v 7,15 hodin u školy a pak rychle na autobus MHD. Druhá skupina si mohla o půl hodiny přispat, protože měla sraz u školy v 7,45 a pak stejně také na autobus MHD. Druhou skupinu zdárně vedla paní asistentka R.Holubová. Cestu autobusem jsme obě skupiny přežily bez pohromy, pro některé bylo dokonce v autobusu i místo k sezení. Obě skupiny se setkaly v Kladně na NÁMĚSTÍ SVOBODY a odtud společně vyrazily na dopravní hřiště. První skupina na tom byla hůře. Při čekání na tu druhou pěkně vymrzla. Většina žáků totiž nepočítala s tím, že bude až taková zima. Bez čepic a teplého oblečení byla ta půlhodinka čekání nekonečná.

Na dopravní hřiště jsme dorazili včas, výuka měla být v době od 9,00 do 12,00 hodin. V přilehlé budově jsme si odložili své věci, nasadili helmy a čekali, co se bude dít. Paní lektorka nám poskytla informace o průběhu celého dopoledne, zkontrolovala naše vybavení – oděv, obuv a jestli máme správně nasazenou helmu, poopravili jsme nedostatky. Potom jsme si společně zopakovali pravidla jízdy, významy dopravních značek a semaforu. Byly nám přiděleny dopravní prostředky – kola a koloběžky a postupně jsme jeden za druhým vjížděli do provozu. Během dopoledne jsme si střídali kola a koloběžky a vyzkoušeli si také roli chodců. Počasí nám na rozdíl od předpovědi přálo. Byla zima, ale nepršelo. Zpočátku byli někteří v provozu nejistí – nejezdili po správné straně, nezvládli správně odbočovat, velké problémy měli na křižovatce, pletla se jim hlavní a vedlejší silnice problém byla i přednost zprava a další maličkosti. Brzy se však všichni otrkali a přestali se bát. Asi po hodině jízd už těch chyb bylo podstatně méně a ke konci byly jízdy téměř vzorové.

Pobyt na dopravním hřišti si všichni užili, vyzkoušeli si některé teoretické znalosti ve cvičné praxi.

V zápalu stihli sníst i svačiny. Zpět jsme opět jeli autobusem MHD, tentokrát všichni společně, auto bus byl poloprázdný. Po obědě ve školní jídelně jsme se unaveni ale spokojeni rozešli domů.

12. května nás ještě čeká ve škole druhá část teorie a závěrečný test k získání průkazu cyklisty, snad ho všichni s úspěchem získají.

Fotografie jsou k dispozici kliknutím zde.

 

4.třída v ZOO Praha

17. 3. 2017

Po dlouho odkládané době si žáci 4. třídy naplánovali výlet do ZOO v Praze. Vstupenky, které jsme obdrželi zdarma, musely být v březnu vyčerpány. 9. března jsme se tedy konečně vypravili. Měli jsme trochu problém s tím, že jsme početná třída, autobus MHD by nás do Kladna všechny nepobral. Naštěstí někteří ochotní rodiče dopravili nejen své dítě přímo na vlakové nádraží v Kladně. Část žáků tedy jela z Vinařic MHD a s ostatními se setkali na nádraží. Kromě Ellen se zúčastnili všichni. Z Kladna jsme si to fičeli rychlíkem v 8,15 do Prahy. V Praze jsme zvládli bez problémů metro a autobus MHD, který nás dopravil až před bránu ZOO. Počasí nám přálo, tak jsme si to krásně užili. Zpočátku jsme chodili společně s paní učitelkou a asistentkou Radkou. Všem bylo však jasné, že celou ZOO projít nezvládneme a každý chtěl vidět něco jiného. Po nějaké době se tedy děti rozdělily do menších skupin. Následně byli všichni znovu poučeni o chování a asi hodinu a půl chodily skupinky samostatně. Někteří se dokonce stihli vyřádit na dětském hřišti a utratit kapesné. Po uplynutí doby rozchodu jsme pokračovali opět společně celá třída. Navštívili jsme hlavně pavilon slonů a žiraf, pozorovali jsme také zebry a další zvířata. Uchozeni a plni zážitků jsme se vraceli směrem k východu. Zde jsme měli posledních pár minut pro vlastní využití – WC, utracení posledních Kč a pak rychle na autobus MHD. Ten nám bohužel skoro před nosem ujel. Od této chvíle to začalo být napínavé, v metru jsme se potom snažili úporným během dohnat zmeškaný čas, ale už nám to nebylo nic platné, plánované spoje jsme nestíhali. Během čekání na další vlak jsme si mohli alespoň pochutnat na nezdravém občerstvení – párek v rohlíku apod., což byla po tom vyčerpávajícím běhu metrem pro většinu dostatečná odměna. Ve vlaku pak všichni museli oznamovat SMS zprávami a telefonováním rodičům, že náš návrat bude o něco málo pozdější. Vrátili jsme se pozdě ale přece, nikomu se nic nestalo a všem se výlet líbil. Podívejte se zde na fotky. 

 

Únor 2017

6. 3. 2017

Žáci naší třídy se zapojili do sběrové akce, opět se někteří činili a odevzdali velké množství starého papíru, za to jim děkujeme. Dětem se líbila akce skupiny historického šermu. Všichni si dotvořili představu různými zajímavostmi  ze života lidí v období středověku a doplnili si tak učivo vlastivědy. Méně ochotně doplňovali učivo v českém jazyce o podstatných jménech rodu ženského a v matematice počítání do milionu.  Nejvíce se však všichni  těšili na týdenní jarní prázdniny, škoda, že bez sněhu.

Co nás čeká v březnu?
I.    Učení, mučení
Český jazyk – podstatná jména rodu mužského
Matematika – stálé počítání – všechny matematické operace, řešení slovních úloh, v geometrii musíme zapracovat na čistotě a přesnosti  rýsování

II.    Akce
1.3.   mobilní trilopark /placeno z projektu/
9.3.   návštěva ZOO v Praze/ vstupné zdarma – za sběr papíru, doprava z projektu/
          
III.    Různé
-    někteří stále nemají zaplaceny kroužky na II. pololetí, pokud se žák chce z kroužku odhlásit, je nutné odevzdat odhlášku potvrzenou rodiči /tiskopis v ŠD/
-    žáci často nemají v pořádku rýsovací potřeby do geometrie /ořezaná tužka č. 3, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, funkční kružítko,  guma, linkovaná podložka do sešitu/

 

Leden 2017

8. 2. 2017

     Po vánočním odpočívání si museli žáci opět zvyknout na školní režim, práce začala hned v úterý 3. ledna. V českém jazyce jsme zvládli nové učivo – vzory podstatných jmen rodu středního – přiřazování ke vzorům, skloňování a zdůvodňování  pravopisu koncovek. V matematice jsme pokračovali v počítání s velkými čísly – písemné a pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení,  zaokrouhlování, v geometrii rýsování čtyřúhelníků. 
     Vzhledem k tomu že se blížil závěr prvního pololetí a s tím uzavírání známek, byl to pro žáky perný měsíc. Psaly se písemky, zkoušelo se ve všech předmětech, proběhly konzultace pro rodiče. Vyvrcholením tohoto snažení bylo potom 31. ledna rozdání vysvědčení.
     Z akcí si děti nejvíce užily 18. ledna. Tento den žáci 1.-4. třídy postupně vyrazili na bruslení v Kladně. Výhodou bylo, že i  žáci, kteří  nemají vlastní brusle, si to mohli vyzkoušet  na zapůjčených. Všichni si to krásně užili.
     

Co nás čeká v únoru?
I.    Učení, mučení
ČJ: podstatná jména rodu ženského /rod, číslo, pád, vzor, pravopis koncovek/
M: stále počítání s velkými čísly do 1 000 000,  v geometrii – obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku
II.    Akce
Sběr papíru
10.2. – vystoupení šermířů
11.2. - Masopust
20.-24.2. jarní prázdniny

 

Prosinec 2016

8. 1. 2017

Prosinec bývá pro děti měsícem těšení. Těšení prožívají i ve škole. Akce začínají již začátkem prosince, kdy každoročně chodí po škole Mikuláš s anděly a čerty. Letos bylo v naší třídě několik hříšníků, které čerti potrestal, ti hodní byli odměněni malou sladkostí.

Kromě výuky, kdy jsme se v českém jazyce potýkali se slovními druhy a podrobněji se slovesy, v matematice s písemným dělením a počítáním s čísly nad 10 000, jsme se v každé volné chvilce učili zpívat vánoční koledy.

Během tohoto měsíce jsme se zúčastnili několika akcí: 12.prosince to byla hudební akce, kde si děti zazpívaly a zahrály na různé hudební nástroje, 16. prosince jsme jeli do kina v Kladně a shlédli naučný dokument o Filipínách. I když byl dokument zajímavý, dva jedinci ze třídy ho v pohodlí křesel klidně prospali. 19. prosince před devátou hodinou naše třída vyrazila navštívit místní stádo muflonů a trochu jim také přilepšit předvánoční nadílkou. Podařilo se, stádečko jsme viděli. Sice to nebylo úplně zblízka, kazili nám to totiž spolužáci, kteří nedokázali být v klidu – občas hlasitě povídali, vrtěli se, šustili bundami atd. 20. prosince jsme celý I. stupeň jeli do divadla Lampion v Kladně, kde jsme se zúčastnili divadelního představení Vánoce s Josefem Ladou. Toto představení nás krásně vánočně naladilo. Po představení se děti ještě mohly vyřádit v dílnách, kde si po společné práci ve skupinách zapůjčily různé masky a divadelní rekvizity a předváděly s nimi různá čísla. Takové řádění se jim moc líbilo. Do posledního dne se zájemci z 3. - 5.třídy, utkávali v napínavém šachovém turnaji, který zorganizovali žáci 4.třídy. Vítězná místa obsadili: 1.místo – Matouš Němeček, 2.místo - Jiří Isl, 3.místo - Matyáš Korous. Byl to napínavý boj, přihlášeno bylo celkem 13 šachistů, hrál každý s každým, takže se hrálo téměř každou přestávku. Děkujeme všem za účast a vítězům blahopřejeme. Podobnou akci chystají žáci i na leden, kdy by měl proběhnout turnaj v dámě.

Vyvrcholením prosincových akcí bylo společné vánoční zpívání celé školy u vánočního stromu na náměstí a to za hojné účasti rodičů žáků, babiček , dědečků a dalšího příbuzenstva. Vzhledem k tomu, že jsme pilně nacvičovali, se zpívání vydařilo. Na 21.12. se děti těšily nejvíce. Poslední školní den před prázdninami a ještě k tomu vánočně laděný!?! Ve třídě se hned ráno pod ozdobeným a osvíceným stromečkem hromadily krásně zabalené dárečky, připravovalo se sezení a stoly s občerstvením. Po vánočním povídání a zpívání si děti konečně rozdaly dárečky, přitom ochutnávaly cukroví ostatních maminek a zapíjely čajem. Někteří žáci si dokonce připravili pro ostatní zábavný program. Pobavili jsme se krátkými scénkami, nově připravenými kouzelnickými čísly, tanečním vystoupením a vtipným vyprávěním. Na závěr nechyběla diskotéka. Po konečném úklidu třídy jsme si na rozloučenou popřáli krásné vánoční svátky a společně odešli na oběd do školní jídelny.

Co nás čeká v lednu:

I. Učení, mučení:

ČJ: dokončení sloves, podstatná jména – vzory, koncovky podstatných jmen

M: počítání s velkými čísly, písemné násobení dvojciferným činitelem

Budou se psát pololetní písemné práce, žáci mohou ještě napravovat, co se dá, hlavně už nic nepokazit!!!!

II. Akce:

9.-27.1.2017 – sbírka pro psí útulek

18.1. – zimní bruslení v Kladně

 

Listopad ve 4.třídě

7. 12. 2016

    Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Vkročili jsme již do 2. čtvrtletí letošního školního roku, někteří úspěšně, někteří méně. Po třídních schůzkách šla většina žáků do sebe a začala napravovat to, co se rodičům úplně nelíbilo. Vysvědčení za I. pololetí je zde za chvíli. A co je hlavní, blíží se Vánoce, tak aby  pod stromečkem něco bylo!?!
     V listopadu jsme se začali v matematice mořit s písemným dělením. Došlo na slova moudrých učitelů, rodičů, babiček atd., že „násobilka je základ“. Některým se to nyní pořádně vymstilo. Ti, co ji nemají zvládnutou, teď pláčou, jsou pomalí, těžkopádní,  chybují,…. těžko se to dohání, proto  je potřeba máknout, docvičit a vše bude ok. 
     V českém jazyce nás stále trápí slovní druhy a jejich třídění, také vyjmenovaná a příbuzná slova. Někteří žáci by rádi přehodnotili mluvnici ČJ.  Píší u domnělých příbuzných slov tvrdé y a naopak, stále tápají.
     Ale i přes tyto starosti se ve třídě připravujeme na Vánoce. Vyzdobili jsem si okna, vyrobili přáníčka, nacvičujeme vánoční písně,  přemýšlíme o dárcích pro své blízké a pro spolužáky. Někteří připravují program na třídní besídku, zkrátka vánoční čas nás pohltil.

Co nás čeká v prosinci??? 
I.    Učení, mučení
                      ČJ – slovesa – osoba, číslo, čas, způsob
                      M – čísla větší než 10 000, posloupnost,  zápis, porovnávání,                             sčítání a odčítání, zaokrouhlování, slovní úlohy
                      Ani ostatní předměty nesmíme přehlížet.
II.    Akce
od 1.12    - Vánoční turnaj v šachu pro 3.-5.tř. –  organizují žáci 4.tř.
5.12.        – dopravní výchova – teoretická část
                 -  Mikulášská diskotéka  - organizují žáci 9.tř.
9.12.        – účast na akci „Balonky s přáním pro Ježíška“
16.12.      – účast na akci Filipíny – Kladno
20.12.      – dopoledne divadlo – Kladno,    17,00 - zpívání u vánočního                            stromu
21.12.      – třídní besídky
22.12.      – ředitelské volno
od 23.12 – vánoční prázdniny

III.    Úkoly a pozn.              
-    Procvičovat doma malou násobilku – násobení a dělení
-    Počítat –příklady na písemné dělení se zbytkem a zkouškou 
-    Nezapomínat pomůcky
-    Zlepšit úpravu sešitů