Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. třída

Příspěvky

Prosinec 2017

1. 1. 2018

Začátkem prosince jsme se vydali do divadla Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínkův Mikuláš. Představení, ale i prostory a výzdoba divadla, se nám velmi líbilo. Děti byly nadšené. 
Pro rodiče jsme si i my připravili představení. Zahráli a zazpívali jsme rodičům pohádku O dvanácti měsíčkách. Připravili jsme si kostýmy, kulisy i dekorace. Naučili se dlouhý zpívaný text. Trému měli úplně všichni, ale představení se povedlo. Rodiče byli překvapeni a potěšeni. Odměnili nás dlouhým a hlasitým potleskem.
Poslední školní den roku 2017 jsme si rozdali dárečky a těšili se na vánoční prázdniny.

divadlo.jpg

 

Listopad 2017

3. 12. 2017

V listopadu jsme se začali  učit vyjmenovaná slova. Zvládli jsme vyjmenovaná slova po B a po L. Umíme je zpaměti, ale trochu se nám pletou. V matematice jsme dokončili násobilky, rýsovali jsme přímky a měřili úsečky. Nepodceňujeme přípravu na Vánoce. Pilně nacvičujeme na vánoční vystoupení. Zpíváme a zpíváme. V pracovních činnostech jsme si vyrobili třídní adventní kalendář. Nyní budeme bedlivě sledovat, zda se nám pod čepičkou objeví nějaké sladké překvapení. 

img_20171130_190719.jpg

 

Říjen 2017

4. 11. 2017

V tomto měsíci jsme pokračovali s násobilkou. Umíme už násobilku šesti a sedmi. Zvládáme příklady se závorkami a někdy se trápíme se slovními úlohami. V matematice mají děti rády hry a rýsování.
V ČJ řadíme slova podle abecedy, hledáme slova opačná a zdrobnělá. Společně jsme ve škole začali číst Knížku Ferdy mravence. S knihou se nám dobře pracuje a vynikající je, že téměř každý má svou knihu.
V Aj se učíme počítat. Naučili jsme se novou básničku i písničku. 
Na konci měsíce jsme navštívili knihovnu na Sítné, kde nás paní knihovnice, v besedě Bojite se rádi, seznámila se strašidly v knihách. Protože se děti nebojí, vyrazily na halloweenskou diskotéku a stezku odvahy, samozřejmě v maskách.

 

Září 2017

2. 10. 2017

Prázdniny nám rychle utekly a my jsme se opět sešli ve škole. Už jsou z nás třeťáci. Pomalu se vracíme ke školním povinnostem. Zopakovali jsme si učivo ze druhého ročníku a nyní nás čeká nové učivo. Do školy zavítala skupina Karavana s pořadem Cestujeme po Evropě. Ukázali jsme, že o Evropě máme dostatek znalostí.
Těšili jsme se na výlet do Prahy, ale vzhledem k výluce na trati, se výlet nekonal. Pojedeme na jaře. Rozhodujeme se, zda pojedeme na školu v přírodě. Loni se nám moc líbila, tak doufám, že nás letos pojede ještě více.
Hanzlíková

 

 

Červen 2017

3. 7. 2017

Vypadá to, že červen je nejkratší měsíc v roce. Máme  mnoho krásných zážitků.
Nejdříve jsme byli na školním výletě v ZOO Praha. Pak jsme téměř všichni odjeli na školu v přírodě do Žihle. Mnozí si nedokázali představit týden bez rodičů. Ale škola v přírodě předčila naše očekávání. Všem dětem se líbilo, celý týden jsme byli venku, sportovali a hráli si. Byli jsme v  ZOO Plasy a dokonce jsme jeli i vlakem. Dokázali jsme jít na stezku odvahy a našli zasloužený poklad.
S 2. třídou jsme se rozloučili na školní akademii. Rodičům se vystoupení našich princezen a kuchtíků velmi líbilo.
V září se sejdeme ve 3.třídě.
Hanzlíková

img_1855.jpg

 

Květen 2017

30. 5. 2017

V květnu jsme byli na exkurzi  ekologické farmy na Čabárně. Názorně jsme si doplnili látku z prvouky - Hospodářská zvířata. U vchodu nás přivítali králíci, kteří zde všude volně pobíhají. Viděli jsme husy, kachny, slepice i čápy. Ve výběhu se pásli ovce, koně, kozy a hříbě. Děti si směly pohladit kůzlátka. Dětem se líbilo interaktivní pexeso, které je s obrázky ptactva. Na exkurzi jsme šli společně s 1.třídou. Šli  jsme pěšky přes Švermov a dále jsme pokračovali cestou lesem na Čabárnu. Cesta byla pro prvňáčky a druháčky dost dlouhá, ale všechny děti  zvládly cestu bez potíží tam i zpět. Počasí se vydařilo, bylo opravdu velmi příjemně, a tak jsme se odměnili  zmrzlinou, která nám všem chutnala. Tato cesta byl trénink na školu v přírodě, na kterou se všichni moc těšíme. 
Růžena Hanzlíková

img_1777.jpg

img_1782.jpg

img_1793.jpg 

 

Duben 2017

2. 5. 2017

V dubnu proběhla ve škole recitační soutěž, ve které zvítězila žákyně naší třídy Laura Stehlíková. Děti se zúčastnily soutěže o nejhezčího velikonočního beránka. Těšily se na Velikonoce a dlouhé velikonoční prázdniny.  Přestože jsme byli téměř všichni nemocní, naučili jsme se mnoho nového. V matematice jsme násobili a dělili dvěma a třemi. Procvičovali jsme i násobilku deseti. V geometrii jsme hledali střed úsečky. V ČJ jsme se učili poznávat podstatná jména a předložky. V prvouce jsme se orientovali v kalendáři, určovali čas a povídali si o jarní přírodě.  Největší snahu děti projevily při pracovních činnostech. Každý si zasel semínka slunečnice a dýně. Společně jsme si připravili ovocný a zeleninový salát. Snaha byla veliká a saláty se podařily. Všichni jsme si na nich pochutnali. 

 

Březen 2017

5. 4. 2017

Měsíc březen rychle utekl. V prvouce jsme si povídali o jaru, naučili jsme se určovat čas na ručičkových hodinách a zopakovali si roční období. V matematice jsme trénovali sčítání a odčítání s rozkladem a seznámili jsme se s násobením čísla 2. V českém jazyce jsme procvičovali měkké a tvrdé slabiky, povídali jsme si o práci ilustrátorů a ve výtvarné výchově jsme si jejich práci sami vyzkoušeli.

Začátkem měsíce navštívil naší školu „mobilní trilopark“. Děti se dozvěděly mnoho nových informací o pravěku, vyzkoušely si, jak se vyhrabávají zkameněliny a udělaly si svůj pravěký odlitek.

Další týden proběhl tématický den, tentokrát s názvem „ Škola plná mužů“. Chlapci přišli ve svátečním a dívky si vzaly chlapecké oblečení. Některé slečny si namalovaly knírek a jiné se začaly chovat jako kluci drsňáci.

V průběhu měsíce probíhal sběr papíru.

 

Únor 2017

4. 3. 2017

V únoru nás navštívili šermíři. Dozvěděli jsme se o tom, jak se žilo ve středověku. Všem chlapcům se líbily staré zbraně. 
Pokračovali jsme v psaní i v měkkých slabikách. Přinesli jsme ukázat spolužákům přečtenou knihu. Ve škole jsme četli bajky. 
V matematice jsme sčítali a odčítali s přechodem desítky do 100.  Rýsovali jsme úsečky a měřili je. 
V prvouce jsme si povídali o hygieně, správné výživě a režimu dne. V PČ jsme vyšívali obrázky. S jehlou jsme pracovali poprvé. Obrázky se dětem velmi povedly. 
Únor jsme ve třídě zakončili karnevalem. Téměř všechny děti měly masku. Masky byly pěkné a vtipné. 
Děkuji rodičům za přípravu masek. 
Hanzlíková 

img_1765.jpg

 

Leden 2017

4. 2. 2017

V lednu jsme zavzpomínali na Vánoce popisem vánočního dárku. Naučili jsme se měkké souhlásky. Učíme se, jaké i  ve slovech napíšeme. Přinesli jsme si do školy přečtenou knihu a spolužákům řekli, o čem kniha je. V matematice sčítáme a odčítáme do sta. Určujeme geometrické tvary a tělesa. V prvouce se učíme o částech lidského těla. Všechny děti baví jazyková příprava. V PČ si chlapci vyzkoušeli nové elektronické stavebnice. Chlapci byli velmi šikovní, pracovali přesně podle návodu a jejich stavby byly funkční (svítily, točily se i zvuk byl slyšet). Společně jsme byli bruslit. Některé děti stály na bruslích poprvé, ale nevadilo jim to. Bruslili všichni moc pěkně. 
Leden jsme zakončili hezkým vysvědčením. 
  
Hanzlíková 

img-20170119-wa0013.jpg