Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. třída

Příspěvky

Říjen 2017

4. 11. 2017

Měsíc říjen je za námi a my jsme nasadili plné pracovní tempo. V matematice stále trénujeme počítání do 20 s přechodem přes desítku, rozkládáme čísla, počítáme slovní úlohy a poznáváme geometrické útvary a tělesa. Poprvé jsme také pracovali s geoboardy, kde jsme z různých geometrických tvarů tvořili obrázky nebo dokonce abstraktní díla. smiley Často si hodinu zpestříme nějakou soutěží. V českém jazyce už umíme celou abecedu, stále čteme, píšeme, rozkládáme slova na slabiky, písmenka a hlásky. V prvouce jsme si celý říjen povídali o podzimu, dokonce jsme poslední slunečné dny využili k vycházce do lesa. Tam děti plnily různé úkoly, poznávali jsme stromy podle listů a plodů a poslouchali, jaké zvuky v lese můžeme slyšet. V angličtině trénujeme první jednoduché fráze, pereme se s barvičkami a naší nejoblíbenější hrou je Simon says

Také jsme ke konci října navštívili knihovnu na Sítné, kde nám paní knihovnice připravila program na téma Bojíte se rádi?, četla nám různé strašidelné ukázky a my pak luštili tajemnou křížovku. 

Na konci měsíce října jsme si četli o Halloweenu a počítali různé halloweenské úlohy, aby děti byly na odpolední strašidelný program připravené. smiley

Už  máme spoustu chlubítek, a v naší celoroční hře jsme se tak už posunuli o několik políček! Chlubítka sbíráme dál a náš čtenářský strom už se také, na rozdíl od těch živých venku, pěkně obaluje lístečky. 

img_5270.jpg

img_5299.jpg

23316141_10210453874372152_1720934160_n.jpg

 

Září 2017

10. 10. 2017

Prázdniny jsou fuč a z nás už jsou velcí druháci. Letos naši třídu posílilo několik nových spolužáků, ale stačilo pár dní a stal se z nás velmi dobrý kolektiv. Sídlíme také v nové třídě, máme novou paní učitelku a spoustu nových pomůcek. Na vše jsme si zvykli velmi rychle a bez velkých problémů.  

Celý rok sbíráme tzv. chlubítka, která můžeme získat za jakoukoli dobře odvedenou práci. Za jistý počet chlubítek posouváme celou třídu v celoroční hře o políčko dál. Na závěr této hry nás čeká překvapení, tak snad dojdeme na konec co nejdříve! smiley

V září jsme opakovali všechna písmenka, která zvládáme na jedničku, jen nám při psaní často chybí čárky a háčky. Čteme spoustu textů, trénujeme čtení s porozuměním, nově zapisujeme přečtené stránky i do čtecí záložky. Už na konci září se náš čtenářský strom zaplnil pěti lístečky, kdy každý lísteček značí jednu celou přečtenou knihu. V matematice trénujeme počítání do 20 s přechodem přes desítku. Někomu to jde výborně, jiní ještě musí trénovat. V prvouce jsme si povídali o škole a o pravidlech v ní, o bezpečnosti na silnicích a v okolí školy. Často také pracujeme s interaktivní tabulí a zkoušíme různé druhy skupinových prací, kde se učíme pracovat v různě složených týmech. 

Začátek školního roku jsme zvládli velmi dobře, tak snad nám to takhle hezky půjde i dál! yes

 

Červen 2017

3. 7. 2017

Konec školního roku byl hlavně ve znamení příprav na školu v přírodě, kterou si všechny děti moc užily. V červnu jsme navštívili ZOO v Praze, v rámci školy v přírodě MINI ZOO v Plasech, děti plnily stezku odvahy, opékali jsme buřty, trávili jsme čas v lanovém parku a v lese. Měli jsme diskotéku, ohnivou show, děti si vyzkoušely laser game a spoustu dalších aktivit. Dokončili jsme nácvik vystoupení na školní akademii, na kterou se všichni prvňáčci moc těšili a rodiče si ji, doufám, také užili. V první třídě proběhlo „pasování na čtenáře“, žáky pasoval pan starosta v místní knihovně. Ve Slaném jsme strávili sportovní dopoledne, kde se děti naučily základům karate a soutěžily ve skoku do dálky, běhu a hodu. Ti nejlepší byli vyhlášeni na školní akademii.

V matematice počítáme s přechodem přes 10 a dětem to jde velmi dobře. Naučili jsme se psát poslední písmena, děti zvládly opis, přepis, diktát bez větších nesnází. Už se všichni těší, až napíší pozdrav z prázdnin a přečtou si nějakou pěknou knížku.

1.jpg

2.jpg

 

Květen 2017

6. 6. 2017

V květnu jsme začali nacvičovat vystoupení na školní akademii, na kterou se všichni prvňáčci moc těší.

Připravujeme se na školu v přírodě, plánujeme aktivity, kterých se budeme účastnit. Děti, které zůstanou ve škole, se budou normálně učit a nevynechají ani pondělní plavání. V rámci prvouky jsme se na vycházce seznámili s právě kvetoucími rostlinami a povídali jsme i o přírodě na jaře. V matematice počítáme s přechodem přes 10 a dětem to jde velmi dobře. Učíme se psát poslední písmena, která nám zbývají - už jich moc není. Ve čtení jsou prvňáčci šikovní, slabikování se postupně mění ve čtení plynulé. V červnu nás také čeká výlet do ZOO a společné fotografování.

 

Duben 2017

30. 4. 2017

V dubnu se někteří žáci 1. třídy zúčastnili Vítání občánků na obecním úřadě. Začátkem měsíce se ve škole konaly hrátky se stavebnicemi. Měli jsme zástupce v celoškolní recitační soutěži. U příležitosti dne Země se žáci celé školy domluvili, že přijdou v zeleném oblečení. V rámci projektu „Ovoce do škol“ jsme ochutnávali exotické ovoce a v neposlední řadě jsme si povídali o tom, jak děti strávily velikonoční prázdniny.

V prvouce jsme si povídali o svátcích jara, jaru na statku, o místě, kde žijeme a našich oblíbených výletech. Děti mohly soutěžit o nejkrásnějšího beránka, ve které byl vyhlášen vítěz. V hodinách hudební výchovy jsme dirigovali, zpívali a poslouchali písně z pohádek. V matematice počítáme v oboru 0-20 , řešíme slovní úlohy, seznámili jsme se s pojmy kilogram, litr a metr, rozkládali jsme čísla a začínáme počítat v oboru 0 – 20 s přechodem desítky. V českém jazyce umíme číst již všechna písmenka, v psaní nám přibývají stále další. Čtení je pro děti velká zábava, jsou rády, že již dokáží číst bez větších nesnází.

 

Březen 2017

1. 4. 2017

V březnu jsme přivítali konečně jaro. V prvouce jsme si povídali o přírodě na jaře, hrách dětí a bezpečnosti při jejich provozování. V rámci prvouky jsme byli na vycházce a pozorovali probouzející se přírodu. Zúčastnili jsme se projektu „Veselé zoubky“, při kterém jsme si zopakovali důležitost a správné čištění zubů. Prvňáčci dostali balíček s potřebami k jejich čištění. U příležitosti MDŽ se na počest žen někteří chlapci převlékli za dívky a škola byla plná krásných „žen“. Naopak u příležitosti dne narození Jana Ámose Komenského se všichni chlapci krásně oblékli a děvčata přišla převlečena za hochy. A škola byla naopak plná „mužů“.  V těchto dnech bylo vyučování plné her a soutěží.  V tomto měsíci se někteří žáci se svými rodiči či prarodiči zúčastnili keramického odpoledne, kde si vyrobili vlastní výrobky. V březnu vyhlásila škola soutěž o nejkrásnějšího beránka, které se mohou zúčastnit všichni žáci  a bude vyhlášen vítěz.  Do školy přijel mobilní trilopark, děti se dozvěděly mnoho nových informací a vyrobily si svou vlastní zkamenělinu. V hodinách hudební výchovy velmi rády zpívají a muzicírují. V matematice počítáme v oboru 0-20 , řešíme slovní úlohy a prvňáčci jsou velmi šikovní. V českém jazyce umíme číst již téměř všechna písmenka, v psaní nám přibývají stále další. Ve čtení se děti stále více zdokonalují, nezbývá než procvičovat a procvičovat :-) 

1.jpg

2.jpg

 

Únor 2017

26. 2. 2017

Měsíc únor nám všem utekl velmi rychle. Prvňáčci se vrátili po pololetních prázdninách plni síly do dalšího pololetí.  Za okny na nás začalo svítit sluníčko, a proto je nejvyšší čas začít si povídat o příchodu jara a tradičních jarních zvycích.  Někteří z nás se zúčastnili Masopustního průvodu, který je již tradiční akcí, které se škola účastní před Velikonoci.  V rámci tělesné výchovy začali prvňáčci jezdit na plavání. V hodinách hudební výchovy velmi rádi zpívají a muzicírují. V prvouce jsme si procvičili hodiny. V matematice jsme se přesunuli do druhé desítky, rozkládali jsme čísla, pracovali s číselnou řadou, řešili slovní úlohy a hráli hry. Ve čtení se děti stále více zdokonalují, učí se číst i psát další nová písmenka, abecedu.  Ve škole jsme měli šermířské představení a divadelní představení na téma „Evelýnko, pojďme spolu za kulturou “, které dětem blíže přiblížilo základní společenské návyky při návštěvě divadla. Povídali jsme si o nadcházejících jarních prázdninách, na které se všechny děti moc těšily. Doufám, že se stejně tak těší do školy zpět po prázdninách. smiley

foto1.jpg

 

Leden 2017

29. 1. 2017

V lednu jsme se naučili sčítat a odčítat v oboru 0 –10, psát a rozkládat čísla, pracovali jsme s číselnou osou, řešili slovní úlohy, hráli didaktické hry. Zároveň jsme si zopakovali geometrické tvary. V českém jazyce se stále více zdokonalujeme ve čtení, čteme čtyřslabičná slova a krátké věty, píšeme dvojslabičná slova a učíme se číst a psát další nová písmena a hlásky. Budeme přecházet v psaní slov podle diktátu a opis jednotlivých slov. V prvouce jsme se zabývali výživou lidského těla, zdravím, péčí o tělo a částmi lidského těla. V lednu jsme byli bruslit, dětem to šlo výborně a velmi je to bavilo. V dalším měsíci nás čeká divadelní a šermířské představení. Prvňáčci se těší na své první vysvědčení, které dostanou 31. ledna.

 

Prosinec 2016

25. 12. 2016

V prosinci jsme se naučili sčítat a odčítat v oboru 0 – 7, rozkládat čísla a pracovali jsme s číselnou osou. Zároveň jsme si zopakovali geometrické tvary. V českém jazyce čteme tříslabičná slova, píšeme slabiky a učíme se další nová písmena a hlásky. Budeme přecházet v psaní slov a opis jednotlivých slov. V prvouce jsme se věnovali hlavně zimní přírodě a oslavě Vánoc. Celý prosinec jsme nacvičovali zpívání vánočních písní a koled, které jsme spolu s žáky celé školy zazpívali pod vánočním stromečkem 20. 12. Navštívili jsme představení v divadle Lampion – České Vánoce a podívali se na vánoční trhy. Ve škole jsme se zúčastnili představení „Objev svůj rytmus“, kde si děti mohly vyzkoušet různé druhy hudebních nástrojů a společně vytvořily velký orchestr. Poslední den před vánočními prázdninami jsme měli ve třídě vánoční besídku, kde si děti předaly dárky, přinesly si cukroví a podívaly se na pohádku. Společně se opět setkáme po vánočních prázdninách.

 

Listopad 2016

28. 11. 2016

V listopadu jsme začali nacvičovat písně, které budeme zpívat pod vánočním stromečkem, vyzdobili jsme si třídu a zdobili jsme stromeček. Čteme, skládáme a rozkládáme slabiky, čteme jednoduchá dvojslabičná slova a jednoduché věty. Rozeznáváme krátké a dlouhé samohlásky. Už se nám nepletou písmenka, která jsme se doposud naučili. Slabiky z těchto písmen dokážeme již napsat. V prvouce jsme si povídali o podzimu a rodině.  Zopakovali jsme si měsíce v roce, roční období, víme, které stromy na zimu opadávají a proč, kdy slavíme Vánoce a Mikuláše. V matematice sčítáme a odčítáme do 6, rozkládáme čísla, zaznamenáváme je do číselné osy, opakujeme geometrické tvary.