Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.A

Příspěvky

Červen 2017

3. 7. 2017

Konec školního roku byl hlavně ve znamení příprav na školu v přírodě, kterou si všechny děti moc užily. V červnu jsme navštívili ZOO v Praze, v rámci školy v přírodě MINI ZOO v Plasech, děti plnily stezku odvahy, opékali jsme buřty, trávili jsme čas v lanovém parku a v lese. Měli jsme diskotéku, ohnivou show, děti si vyzkoušely laser game a spoustu dalších aktivit. Dokončili jsme nácvik vystoupení na školní akademii, na kterou se všichni prvňáčci moc těšili a rodiče si ji, doufám, také užili. V první třídě proběhlo „pasování na čtenáře“, žáky pasoval pan starosta v místní knihovně. Ve Slaném jsme strávili sportovní dopoledne, kde se děti naučily základům karate a soutěžily ve skoku do dálky, běhu a hodu. Ti nejlepší byli vyhlášeni na školní akademii.

V matematice počítáme s přechodem přes 10 a dětem to jde velmi dobře. Naučili jsme se psát poslední písmena, děti zvládly opis, přepis, diktát bez větších nesnází. Už se všichni těší, až napíší pozdrav z prázdnin a přečtou si nějakou pěknou knížku.

1.jpg

2.jpg

 
Celý příspěvek | Rubrika: 1.A

Květen 2017

6. 6. 2017

V květnu jsme začali nacvičovat vystoupení na školní akademii, na kterou se všichni prvňáčci moc těší.

Připravujeme se na školu v přírodě, plánujeme aktivity, kterých se budeme účastnit. Děti, které zůstanou ve škole, se budou normálně učit a nevynechají ani pondělní plavání. V rámci prvouky jsme se na vycházce seznámili s právě kvetoucími rostlinami a povídali jsme i o přírodě na jaře. V matematice počítáme s přechodem přes 10 a dětem to jde velmi dobře. Učíme se psát poslední písmena, která nám zbývají - už jich moc není. Ve čtení jsou prvňáčci šikovní, slabikování se postupně mění ve čtení plynulé. V červnu nás také čeká výlet do ZOO a společné fotografování.

 
Celý příspěvek | Rubrika: 1.A

Duben 2017

30. 4. 2017

V dubnu se někteří žáci 1. třídy zúčastnili Vítání občánků na obecním úřadě. Začátkem měsíce se ve škole konaly hrátky se stavebnicemi. Měli jsme zástupce v celoškolní recitační soutěži. U příležitosti dne Země se žáci celé školy domluvili, že přijdou v zeleném oblečení. V rámci projektu „Ovoce do škol“ jsme ochutnávali exotické ovoce a v neposlední řadě jsme si povídali o tom, jak děti strávily velikonoční prázdniny.

V prvouce jsme si povídali o svátcích jara, jaru na statku, o místě, kde žijeme a našich oblíbených výletech. Děti mohly soutěžit o nejkrásnějšího beránka, ve které byl vyhlášen vítěz. V hodinách hudební výchovy jsme dirigovali, zpívali a poslouchali písně z pohádek. V matematice počítáme v oboru 0-20 , řešíme slovní úlohy, seznámili jsme se s pojmy kilogram, litr a metr, rozkládali jsme čísla a začínáme počítat v oboru 0 – 20 s přechodem desítky. V českém jazyce umíme číst již všechna písmenka, v psaní nám přibývají stále další. Čtení je pro děti velká zábava, jsou rády, že již dokáží číst bez větších nesnází.

 
Celý příspěvek | Rubrika: 1.A

Březen 2017

1. 4. 2017

V březnu jsme přivítali konečně jaro. V prvouce jsme si povídali o přírodě na jaře, hrách dětí a bezpečnosti při jejich provozování. V rámci prvouky jsme byli na vycházce a pozorovali probouzející se přírodu. Zúčastnili jsme se projektu „Veselé zoubky“, při kterém jsme si zopakovali důležitost a správné čištění zubů. Prvňáčci dostali balíček s potřebami k jejich čištění. U příležitosti MDŽ se na počest žen někteří chlapci převlékli za dívky a škola byla plná krásných „žen“. Naopak u příležitosti dne narození Jana Ámose Komenského se všichni chlapci krásně oblékli a děvčata přišla převlečena za hochy. A škola byla naopak plná „mužů“.  V těchto dnech bylo vyučování plné her a soutěží.  V tomto měsíci se někteří žáci se svými rodiči či prarodiči zúčastnili keramického odpoledne, kde si vyrobili vlastní výrobky. V březnu vyhlásila škola soutěž o nejkrásnějšího beránka, které se mohou zúčastnit všichni žáci  a bude vyhlášen vítěz.  Do školy přijel mobilní trilopark, děti se dozvěděly mnoho nových informací a vyrobily si svou vlastní zkamenělinu. V hodinách hudební výchovy velmi rády zpívají a muzicírují. V matematice počítáme v oboru 0-20 , řešíme slovní úlohy a prvňáčci jsou velmi šikovní. V českém jazyce umíme číst již téměř všechna písmenka, v psaní nám přibývají stále další. Ve čtení se děti stále více zdokonalují, nezbývá než procvičovat a procvičovat :-) 

1.jpg

2.jpg

 
Celý příspěvek | Rubrika: 1.A

Únor 2017

26. 2. 2017

Měsíc únor nám všem utekl velmi rychle. Prvňáčci se vrátili po pololetních prázdninách plni síly do dalšího pololetí.  Za okny na nás začalo svítit sluníčko, a proto je nejvyšší čas začít si povídat o příchodu jara a tradičních jarních zvycích.  Někteří z nás se zúčastnili Masopustního průvodu, který je již tradiční akcí, které se škola účastní před Velikonoci.  V rámci tělesné výchovy začali prvňáčci jezdit na plavání. V hodinách hudební výchovy velmi rádi zpívají a muzicírují. V prvouce jsme si procvičili hodiny. V matematice jsme se přesunuli do druhé desítky, rozkládali jsme čísla, pracovali s číselnou řadou, řešili slovní úlohy a hráli hry. Ve čtení se děti stále více zdokonalují, učí se číst i psát další nová písmenka, abecedu.  Ve škole jsme měli šermířské představení a divadelní představení na téma „Evelýnko, pojďme spolu za kulturou “, které dětem blíže přiblížilo základní společenské návyky při návštěvě divadla. Povídali jsme si o nadcházejících jarních prázdninách, na které se všechny děti moc těšily. Doufám, že se stejně tak těší do školy zpět po prázdninách. smiley

foto1.jpg

 
Celý příspěvek | Rubrika: 1.A

Leden 2017

29. 1. 2017

V lednu jsme se naučili sčítat a odčítat v oboru 0 –10, psát a rozkládat čísla, pracovali jsme s číselnou osou, řešili slovní úlohy, hráli didaktické hry. Zároveň jsme si zopakovali geometrické tvary. V českém jazyce se stále více zdokonalujeme ve čtení, čteme čtyřslabičná slova a krátké věty, píšeme dvojslabičná slova a učíme se číst a psát další nová písmena a hlásky. Budeme přecházet v psaní slov podle diktátu a opis jednotlivých slov. V prvouce jsme se zabývali výživou lidského těla, zdravím, péčí o tělo a částmi lidského těla. V lednu jsme byli bruslit, dětem to šlo výborně a velmi je to bavilo. V dalším měsíci nás čeká divadelní a šermířské představení. Prvňáčci se těší na své první vysvědčení, které dostanou 31. ledna.

 
Celý příspěvek | Rubrika: 1.A

Prosinec 2016

25. 12. 2016

V prosinci jsme se naučili sčítat a odčítat v oboru 0 – 7, rozkládat čísla a pracovali jsme s číselnou osou. Zároveň jsme si zopakovali geometrické tvary. V českém jazyce čteme tříslabičná slova, píšeme slabiky a učíme se další nová písmena a hlásky. Budeme přecházet v psaní slov a opis jednotlivých slov. V prvouce jsme se věnovali hlavně zimní přírodě a oslavě Vánoc. Celý prosinec jsme nacvičovali zpívání vánočních písní a koled, které jsme spolu s žáky celé školy zazpívali pod vánočním stromečkem 20. 12. Navštívili jsme představení v divadle Lampion – České Vánoce a podívali se na vánoční trhy. Ve škole jsme se zúčastnili představení „Objev svůj rytmus“, kde si děti mohly vyzkoušet různé druhy hudebních nástrojů a společně vytvořily velký orchestr. Poslední den před vánočními prázdninami jsme měli ve třídě vánoční besídku, kde si děti předaly dárky, přinesly si cukroví a podívaly se na pohádku. Společně se opět setkáme po vánočních prázdninách.

 
Celý příspěvek | Rubrika: 1.A

Listopad 2016

28. 11. 2016

V listopadu jsme začali nacvičovat písně, které budeme zpívat pod vánočním stromečkem, vyzdobili jsme si třídu a zdobili jsme stromeček. Čteme, skládáme a rozkládáme slabiky, čteme jednoduchá dvojslabičná slova a jednoduché věty. Rozeznáváme krátké a dlouhé samohlásky. Už se nám nepletou písmenka, která jsme se doposud naučili. Slabiky z těchto písmen dokážeme již napsat. V prvouce jsme si povídali o podzimu a rodině.  Zopakovali jsme si měsíce v roce, roční období, víme, které stromy na zimu opadávají a proč, kdy slavíme Vánoce a Mikuláše. V matematice sčítáme a odčítáme do 6, rozkládáme čísla, zaznamenáváme je do číselné osy, opakujeme geometrické tvary.

 
Celý příspěvek | Rubrika: 1.A

Říjen 2016

29. 10. 2016

V měsíci říjnu jsme se s celým 1. stupněm vydali na výlet na zámek Berchtold. Děti se prošly zámeckým parkem a měly možnost se podívat i do zámku. Ve škole měly možnost využít v rámci tělesné výchovy i mimo ni lezeckou stěnu, která byla instalována v tělocvičně. Naučili jsme se spoustu nových písmenek, skládáme slova na slabiky, které zároveň čteme. Pokračujeme v uvolňovacích psacích cvičeních. V matematice sčítáme a odčítáme do 5. V prvouce jsme si povídali o podzimu, zopakovali jsme si dny v týdnu a měsíce v roce.

1.jpg

 
Celý příspěvek | Rubrika: 1.A

Prvňáčci a měsíc září

28. 9. 2016

Během měsíce září se z našich nových prvňáčků stali skuteční školáci. Na nové prostředí si zvykli velmi rychle a bez větších problémů.

Naučili jsme se spoustu říkanek, básniček a písniček, poznáváme první číslice, hlásky a písmena, dělíme slova na slabiky, rozeznáváme různé zvuky a tóny a během našeho vyučování nás stále doprovází medvěd Brumbác.

Děti se také zúčastnily besedy o bezpečnosti, první projektové akce divadla Karavana, kde cestovali napříč Asií a poznávali tradice a specifika této části naší planety. Zúčastnili jsme se také hrátek v pohádkové říši, které se konaly na zahradě mateřské školy a naši prvňáčci byli také zváni, aby svým kamarádům povyprávěli, jaké to je být školákem. 

V posledních dnech měsíce září nás čeká branný a projektový den. Děti si připomenou, jak se chovat v mimořádných situacích, v případě nebezpečí požáru, zásady 1. pomoci, zásady bezpečného chování v přírodě a ve městě, chování a postup při ohrožení např. při napadení psem.

 
Celý příspěvek | Rubrika: 1.A