Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

21. 8. 2014

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Vinařice stanovil kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Zřizovatelem ZŠ a MŠ Vinařice je Obec Vinařice, která tak zajišťuje potřeby předškolního vzdělávání pro obyvatele obce.

 
 
Podmínky trvalého pobytu 
 
1. Do MŠ budou přijímány přednostně děti, které mají trvalé bydliště ve Vinařících a jejichž oba rodiče (zákonní zástupci) mají dlouhodobě trvalé bydliště ve Vinařících.
2. Dále budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve Vinařících, jejichž alespoň jeden z rodičů (zákonný zástupce) má trvalé bydliště ve Vinařících, a to po dobu 3 měsíců před datem zápisu do MŠ.
3. Děti s trvalým bydlištěm ve Vinařicích nejméně 3 měsíce před datem zápisu do MŠ.
4. Děti z okolních obcí.
 
Věk dítěte
 
1. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a děti s odloženou povinnou školní docházkou.
2. Děti jsou řazeny a přijímány dle věku.
 
 
Dále mohou být přijímány děti se zdravotními problémy do speciální třídy.
Také mohou být výjimečně přijímány děti zaměstnanců.
 
 
     Iva Bertlová        Mgr. Radomila Krchová
vedoucí učitelka MŠ      ředitelka ZŠ a MŠ Vinařice
 
 
 
Vinařice 21. 8. 2014